Future 2030

V prvih sedmih mesecih je človeštvo porabilo letno zalogo naravnih virov. Kako hitro porabljamo naravne vire, nam pokaže dan ekološkega dolga, ki ga obeležujemo na današnji dan. To je mejnik, ko porabimo naravne vire in ekosistemske storitve, ki jih Zemlja lahko obnovi v enem letu. Slovenija je svoj dan dolga dosegla že bistveno prej, sredi aprila.

Dodaten opomin ob tem predstavljajo vse pogostejši vremenski pojavi, tudi možnost toče in krajevne nevihte, ki so pustošile tudi sinoči. Letos prihaja ta dan sredi ekstremnih vremenskih pojavov, ki ne dopuščajo več nobenega dvoma o našem vplivu na segrevanje ozračja.

Slovenija je že od nekdaj znana po dih jemajočih pokrajinah, bogati biotski raznovrstnosti in zavezanosti trajnostnemu razvoju. Več kot polovico njenega ozemlja pokrivajo gozdovi, je ena od držav z največ vode v Evropi, območja Natura 2000 pa pokrivajo več kot 37 % njenega ozemlja. Vendar se Slovenija sooča tudi z izzivi brez primere – njen ekološki odtis se je po svetovni pandemiji povečal, kar zahteva ukrepanje.

Če bi življenjski slog, kakršnega imamo v Sloveniji, imeli vsi Zemljani, bi zanj potrebovali 3,4 Zemlje.

Slovenija je prva država EU, ki je ekološki odtis vključila v svojo nacionalno razvojno strategijo.

Strategija razvoja Slovenije 2030 med kazalnike uspešnosti uvršča tudi ekološki odtis in načrtuje njegovo zmanjšanje za 20 % do leta 2030, cilj zmanjšanja ekološkega odtisa pa je zaradi zaščite naravnih virov vključen tudi v Nacionalni program varstva okolja do leta 2030.

40 vodovodno omrezje

Nedavna neurja so precej škode povzročila na komunalni infrastrukturi v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje. Voda je vdrla tudi v naše prostore na PE Komunala in Energetika, Koroška c. 3A, prostori CEP. V Šoštanju je zaradi padlih dreves in toče precej poškodovan magistralni cevovod ob Kajuhovem parku. Tudi v Velenju na mostu pri Mladosti je silovit veter razkril cevi.

Na mestu je tudi poziv MOV prebivalcem širše Šaleške doline, naj ne nameščajo cevi v potoke, saj se ob povečanju vodotokov te hitro zamašijo, zaradi česar lahko voda neusmiljeno dere čez bregove in ogroža objekte neposredno v okolici. Enako velja za naknadno podkletene stanovanjske površine!

V Komunalnem podjetju Velenje smo s sodobnimi napravami za pripravo pitne vode in tehnološko dovršenim postopkom čiščenja voda (ultrafiltracija) lahko skozi vse vremensko nestabilno obdobje zagotavljali čisto pitno vodo. V času neurij je sicer prišlo do zakaljenja vodnega vira Ljubija, a smo vodo napajali iz rezervnega vira Topolšica. Imamo sodobne naprave za pripravo pitne vode in daljinski nadzor nad vodooskrbnim sistemom, kjer spremljamo kakovost vode. Hkrati imamo stabilne in dovolj izdatne vodne vire, tako da v nobenem trenutku ni (bila) motena dobava pitne vode bodisi zaradi suše, bodisi zaradi izdatnih padavin.

20180610 175045 zmanjsana

V Komunalnem podjetju Velenje upravljamo tudi s kanalizacijskim omrežjem in tako na sektorju odvajanja odplak vseskozi zagotavljamo nemoteno obratovalno sposobnost kanalizacijskega sistema.

Ob vremenski katastrofi, ki je še v teku, redno pregledujemo kritične točke kanalizacijskega sistema, čistimo vtočne objekte zalednih voda in skrbimo za povečano delovanje črpališč. Potrebno pa je vedeti, da nobeno kanalizacijsko omrežje ni zgrajeno za ekstremne padavine. Zato smo pripravili nekaj napotkov:

  • Bodite posebej pozorni na prihod neurij in v okolici svojih domov odstranite vse stvari, predmete in ovire, ki bi lahko zamašile odtočne rešetke. Ob hiši in z balkonov odstranite predmete, ki bi jih lahko odnesel močan veter. Ljubitelji cvetja na oknih in balkonih preverite, ali so cvetlična korita na oknu ali balkonu dovolj dobro pritrjena, da ne bodo padla na domače ali mimoidoče.
  • Redno in sproti pregledujte in čistite vse odvodne jaške.
  • Na zasebni hiši ali v večstanovanjskem bloku preverite, ali je morda del pločevinaste strehe ali žleba poškodovan oziroma se zaradi vetrovnega vremena ne drži več dobro, ter to sproti popravite.
  • Tako ob stanovanjski stavbi kot na balkonih preverite, ali so kanali in odtoki za vodo očiščeni, in to pravočasno uredite, da bo voda lahko odtekala.
  • Če imate vgrajene nepovratne lopute na jaških kanalizacijskih priključkov, preverite, ali so lopute čiste, saj bodo le tako lahko učinkovito preprečile dotok povratnih voda.
  • Če ste preverjeno na poplavnem območju in je vaše bivališče že kdaj v preteklosti zalila voda, vas prijazno prosimo, da si pri bližnjem gasilskem društvu priskrbite protipoplavne vreče s peskom in jih ustrezno namestite.

Upravljavci mestnih in občinskih cest imajo ob ujmah zaradi znatnih meteornih voda na cestiščih obilico dela, zato prebivalce hiš prosimo, naj v svoji okolici poskrbijo za prehodnost vtočnih obcestnih rešetk. S tem nenazadnje varujete tudi svoj objekt!

krizni stab 26 7 23

Včeraj so se v mestni hiši sestali vodstvo Mestne občine Velenje, predstavniki Civilne zaščite Mestne občine Velenje, gasilcev, Policijske postaje Velenje, Komunalnega podjetja Velenje, koncesionarjev in komisije za urejanje drevnine, zelenic in nasadov v naši občini. Krizni štab je zaradi več hudih neurjih v preteklih dneh sklical župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki se je uvodoma vsem zahvalil za trud in prizadevnost. Predlagal je, da se krizni štab sestane vsakič, ko bo to zaradi nepredvidljivih posledic vremena potrebno. Gasilci so v času od 13. julija do včeraj izvedli 578 intervencij, v katerih je sodelovalo 2.173 gasilcev s 451 vozili. Intervencija je bila največkrat potrebna zaradi razkritja streh, podrtja dreves in črpanja vode. Sprožilo se je tudi več kot 50 zemeljskih plazov in bojimo se, da se bo v teh dneh še kakšen, saj je zemlja povsod zelo prepojena z vodo. Na srečo pa ni bilo nobene hujše poškodbe ljudi in tudi voda v naši občini je pitna ter je ni potrebno prekuhavati, kot v mnogih drugih občinah. Tudi vse ceste so prevozne. Župan si je včeraj posledice neurij z ekipo ogledal tudi na terenu.

V Mestni občini Velenje se zavedamo, da so neurja in ogromne količine padavin povzročile veliko nevšečnosti pri naših občankah in občanih. Prizadevamo si, da se nujne stvari rešujejo prioritetno, žal pa hitrih rešitev za takšne vremenske razmere ni in  je potrebno škodo skrbno oceniti in nato bo potrebno sprejeti tudi dolgoročnejše ukrepe, ki bodo pripomogle, da bo takšnih posledic v prihodnje čim manj.

euro

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da je Komunalno podjetje Velenje izvedlo obračun komunalnih storitev za individualne hiše za obdobje januar–junij 2023. Skupno je bilo izstavljenih 7.013 obračunov. 4.855 uporabnikov je prejelo obračun v dobro v skupni vrednosti 487.854 €, kar predstavlja 11,8 % prihodkov realizacije komunalnih storitev za individualne hiše v obdobju januar–junij 2023; 2.158 uporabnikov je prejelo obračun v breme v skupni vrednosti 77.732 €, kar predstavlja 1,8 % realizacije komunalnih storitev za individualne hiše v obravnavanem obdobju. Znesek obračunov v dobro se uporabnikom upošteva pri naslednjih mesečnih akontacijah oz. računih.

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni