Deratizacija parafinske vabe 

V obdobju od 9. 10. 2023 bo mesec dni potekala redna jesenska deratizacija na območju MO Velenje in občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. Deratizacija se bo izvajala na javnem kanalizacijskem omrežju in omrežju sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti. Deratizacijo bo izvajala Služba za tehnologije in nadzor Komunalnega podjetja Velenje.

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06, 49/20) se bodo postavljale parafinske vabe za zatiranje glodavcev. Vabe so zdravju škodljive, vendar bodo postavljene v jaške in v objekte na način, da občani ne morejo priti v stik z njimi. V objekte v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje je prepovedan vstop in dostop do vab. V primeru zaužitja vabe je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Protistrup je vitamin K.

Občanom in upravnikom večstanovanjskih objektov priporočamo, da to priložnost izkoristijo tudi za deratizacijo lastnega internega kanalizacijskega omrežja in priključkov iz stanovanjskih hiš, večstanovanjskih objektov in poslovnih prostorov, ki so v zasebni lasti in s tem še dodatno pripomorejo k učinkovitosti deratizacije. Za naročilo deratizacije se je potrebno dogovoriti v lastni režiji s pristojnim Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (03 42 51 200).

Nasveti za uporabnike:

V želji po uspešni deratizaciji pozivamo vse uporabnike kanalizacijskega omrežja, da z ostanki hrane ne obremenjujete kanalizacije, temveč jih odlagate v za to namenjen smetnjak. Opozarjamo tudi, da je v kanalizacijski sistem prepovedano zlivati odpadno jedilno olje. Tega lahko oddate v zbirnem centru Velenje 1 (ob Škalskem jezeru). Delovni čas zbirnega centra je objavljen na spletni strani podjetja PUP Saubermacher d. o. o. na povezavi.  

SEJA MOV OKT 1 manjša

Direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja je svetnicam in svetnikom Mestne občine Velenje danes predstavil Poročilo o delu podjetja za lansko leto, 2022.

Poudaril je, da imajo občanke in občani MO Velenje kljub zaostrenim razmeram na trgu energentov vseskozi zagotovljen dostop do kakovostne oskrbe s komunalnimi storitvami. Tudi komunalna infrastruktura je na visoki ravni, kar dokazuje stanje ob hudih neurjih, ko večjih izpadov z izjemo vodnega vira Ljubija ni bilo. Cena ogrevanja v drugi polovici letošnje kurilne sezone ostaja na enaki ravni, torej v skladu z zadnjim dvigom s 1. 2. 2023. V celoti so jo na Komunalnem podjetju Velenje uveljavili šele s 1. majem 2023, saj jim je dvig v mesecih februar, marec in april dvig preprečila vladna uredba. Zaradi prenehanja vladnega subvencioniranja davka na dodano vrednost za daljinsko ogrevanje pa bo na jesenskih položnicah obračunan višji, torej 22-odstoten DDV. Medtem so v podjetju na Agencijo za energijo že oddali vlogo za uveljavljanje nadomestila zaradi odloga dviga cene, hkrati tudi nadaljujejo z intenzivno racionalizacijo poslovanja in povečanjem prihodkov iz tržnih dejavnosti.

MO Velenje bo najbolj socialno ogroženim uporabnikom daljinskega ogrevanja še naprej omogočala energijsko toplotni dodatek v višini 30 evrov za mesece oktober, november in december 2023. Vsem, ki so že dobili odobren energijsko toplotni dodatek za čas od 1. 2. do 30. 4. 2023, se pravica dodeli tudi za obdobje od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023. Do porabe predvidenih proračunskih sredstev sprejemajo tudi nove vloge. Vloga za pridobitev toplotnega dodatka bo objavljena na njihovi spletni strani.

Dolgoročno bo nepredvidljivost cen, ki so odvisne od TEŠ, še zlasti pa divjanja cen CO2 kuponov, preprečila Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Razloge za prehod na OVE vire in pravičen izhod iz premoga si lahko občanke in občani ogledate na aktualni razstavi pri Pošti. Center za pravični prehod še ta mesec načrtuje izid posebne Brošure o tem, kako primerno ravnati z daljinskim ogrevanjem. Le skupaj lahko zagotovimo zeleno prihodnost Šaleške doline!

radiator

Zaradi postopnega zniževanja zunanjih temperatur, predvsem v jutranjih urah, se po posameznih objektih že kaže potreba po vklopu ogrevanja. Ker distribucijski sistem toplote na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj, ki ga upravljanja Komunalno podjetja Velenje, d. o. o., omogoča ogrevanje skozi vse leto, je pričetek ogrevanja tako že mogoč. Izjema so le območja, kjer trenutno še potekajo investicijsko vzdrževalna dela oz. manjši vzdrževalni posegi.

Vse uporabnike toplote, predvsem pa upravnike večstanovanjskih objektov, pozivamo, da se vsa dela na notranjih instalacijah, ter posledično praznjenja in polnjenja sistemov, izvedejo pred samim začetkom potrebe po ogrevanju, tako da se lahko vklop ogrevanja izvede nemoteno in v čim krajšem času.

Upravnikom večstanovanjskih objektov prav tako predlagamo, da za vse objekte, na katerih so bila v zadnjem času izvedena obnovitvena dela (obnova zunanjega ovoja stavbe, obnova stavbnega pohištva, zmanjšanje obračunske ali priključne moč ogrevalnega sistema ipd.) podajo zahtevo za znižanje dovodne temperature ogrevanja. Zahteva se odda preko naročila za izvedbo storitve, navodila in obrazec sta dosegljiva na spletni strani podjetja na povezavi. Za več informacij nas pokličite na številko 03/896-12-66.

Svetujemo tudi, da je smiselno izvesti vklop ogrevanja že nekaj dni pred vnaprej napovedanimi ohladitvami. Regulacijska oprema namreč uravnava delovanje sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo. Tako se pri toplejših temperaturah delovanje ogrevalnega sistema popolnoma izklopi ali pa deluje z zelo zmanjšano močjo, ob ohladitvi pa se moč ogrevanja samodejno prilagodi povečani potrebi po ogrevanju. V preteklih letih so se namreč pojavile težave ob naročilih za vklop ogrevanja, kjer so največjo težavo predstavljala interventna praznjenja in polnjenja sistemov, zaradi izvedbe del na notranjih instalacijah objektov ravno v času potrebe po začetku ogrevanja. Za pravilno praznjenje ali polnjenje notranjih razvodov ogrevanja v večstanovanjskih objektih je namreč potrebno tudi po nekaj ur dela, odvisno od velikosti posameznega objekta.

GH Zdravstveni dom

Uporabnike garažne hiše Zdravstveni dom Velenje obveščamo, da se v nedeljo, 1. oktobra 2023, začne izredno čiščenje garažnih prostorov. S čiščenjem bomo začeli v nedeljo zjutraj, 1. oktobra 2023, ob 7. uri, in bo trajalo do 14. ure, zato prosimo uporabnike, da svoje avtomobile v tem času ne parkirajo v garažni hiši.

Ker želimo, da je čiščenje izvedeno temeljito, prosimo vse uporabnike, da na ta dan dosledno upoštevate navodila za parkiranje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Pozdravljena prihodnost 2023

Na tretji mednarodni razvojni konferenci Pozdravljena, prihodnost so številni deležniki (predstavniki države, evropskih mest, gospodarskih družb) predstavljali različne primere prestrukturiranja in razvoja premogovnih regij v Evropi. Cilj konference je bil, da skozi primere tujih praks izoblikujemo izhodišča za zakon o prestrukturiranju, saj želimo z zakonom oblikovati dobre temelje za razvoj SAŠA premogovne regije. Pred nami so večmilijonske investicije v preobrazbo mesta, s katerimi bomo ustvarili priložnosti in pogoje za nova, kvalitetna delovna mesta z dodano vrednostjo in spodbudno, prijazno okolje za investitorje. Za gradnjo novega Velenja.

Župan Peter Dermol je poudaril, da je v Velenju gospodarstvo, ki je temelj razvoja tudi ostalih dejavnosti, pred posebnim izzivom in naš cilj je, da nadaljujemo v smeri diverzifikacije delovnih mest.

Vlada načrtuje spodbujanje investicij v regiji tudi na degradiranih območjih – ne le z javnimi sredstvi, ampak tudi s privabljanjem zasebnega kapitala, je povedal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Dodal je, da bo država podpirala sektorsko raznolikost v regiji, predvsem pa bodo podpore deležne naložbe, ki se bodo izkazale za ključne v procesu pravičnega prehoda in za ustvarjanje novih delovnih mest.

V sklopu okrogle mize je državna sekretarka Andreja Katič napovedala, da bosta zakona o prestrukturiranju SAŠA regije in o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki sta nujna za uspešno prestrukturiranje regije, sprejeta prihodnje leto.

V uvodnem nagovoru je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol povedal, da smo zazrti v prihodnost, saj bomo le tako ustvarjali dodano vrednost, ki jo naše okolje nujno potrebuje. Takšne konference so zelo dobrodošle, saj lahko prisluhnemo primerom dobrih in manj dobrih praks v Evropi. Prav je, da jih sproti odkrivamo in se učimo iz napak drugih. »Prestrukturiranje je izziv za celotno regijo in nujno je sodelovanje vseh partnerjev, tudi na državni ravni. Z aktualno vlado dobro sodelujemo in spreminjamo stvari na bolje. Vsak deležnik mora v procesu pustiti svoj pečat, če želi na svojem področju uspeti. Močno gospodarstvo je temelj, da se lahko regija razvija, da ima kvalitetne športne, kulturne dejavnosti in izobraževalne vsebine,« je povedal Dermol. V Velenju zasebni investitorji gradijo nove proizvodne objekte, nastajajo nova delovna mesta. Zato želimo še naprej ustvarjati priložnosti, da bodo prihodnje generacije v tem okolju bivale, si ustvarile družine in imele na voljo kvalitetna delovna mesta. »S premogovniško dejavnostjo je povezanih 5 tisoč delovnih mest, ki bodo prej ali slej ugasnila. V Mestni občini Velenje smo si zastavili zelo jasen cilj, in sicer, da želimo v tem okolju ustvariti priložnosti za novih 5 tisoč delovnih mest. Ne zgolj za prekvalifikacijo obstoječe delovne sile, ampak da bomo ustvarili priložnosti za nove generacije,« je še povedal župan.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je v nagovoru izpostavil, da je ključno, da opuščanje premoga ne vidimo kot konec, temveč kot začetek nekega novega poglavja, kot priložnost za vzpostavitev novih perspektivnih gospodarskih dejavnosti v regiji in za ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Šaleška dolina igra ključno vlogo v slovenskem gospodarstvu, saj proizvede kar tretjino električne energije v Sloveniji. »Ob izgubi premoga kot pomembnega vira energije se nam postavlja vprašanje energetske stabilnosti. Ta pa je ključna za naše gospodarstvo in v prihodnje se bomo morali nasloniti na obnovljive vire energije,« je nadaljeval minister. Celotno SAŠA regijo bo potrebno prestrukturirati in gospodarski razvoj bo ključen za nadaljnji razvoj mesta in regije. »V procesu niste sami, država bo pomagala. Načrtujemo spodbujanje investicij v regiji, tudi na degradiranih območjih, ne le z javnimi sredstvi, ampak tudi s privabljanjem zasebnega kapitala. Podpirali bomo sektorsko raznolikost v regiji, predvsem bodo podpore deležne naložbe, ki se bodo izkazale za ključne v procesu pravičnega prehoda in za ustvarjanje novih delovnih mest,« je še povedal.

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni