CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. je kot izvajalec javne službe, upravljavec javne tržnice na območju Mestne občine Velenje skladno z Odlokom o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice v Mestni občni Velenje (Uradni Vestnik sveta Mestne občine Velenje, št. 13/2021).

Veljavnost od 1. 1. 2022.

z.št.

Opis storitve

EM

Cena v € brez DDV

22% DDV

Cena v € skupaj z DDV

1.

Pristojbina za prodajo na Mestni tržnici z najemom prodajne mize

dan

4,10

0,90

5,00

2.

Pristojbina za prodajo v podhodu Centra NOVA Velenje z uporabo lastne mize (po dogovoru z upravljavcem):

2.1.

  • v dimenziji max 1,80 m x 0,90 m

dan

4,10

0,90

5,00

2.2.

  • v dimenziji max 0,90 m x 0,90 m

dan

2,05

0,45

2,50

3.

Pristojbina za najem Tržne stojnice na Cankarjevi ulici (dnevna prodaja)

mes

32,79

7,21

40,00

4.

Dodatno prodajno mesto za prodajo rož, sezonskega cvetja, sadik, šokov, cvetja (v času 1. novembra), novoletnih jelk:

dan

 

4.1.

  • prodajno mesto na m2

m2

2,05

0,45

2,50

4.2.

  • voziček dimenzije do 1,4 m x 0,60 m

dan

4,10

0,90

5,00

Opomba:

Cene po ceniku Mestne tržnice Velenje se v času od 25. oktobra do vključno 1. novembra, od 15. decembra do vključno 31. decembra oziroma v okviru organizirane praznične prodaje povečajo za 100 %.

PDF IKONA Cenik v .pdf obliki