Seja sveta MOV 1. faza preobrazbe junij 2023

Direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja je velenjskim mestnim svetnikom predstavil 1. fazo Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja in potrebo po energetski sanaciji stavb.
Poudaril je prednosti sistema daljinskega ogrevanja, med njimi višjo energijsko učinkovitost, zdravo in čisto bivalno okolje in implementacijo obnovljivih virov energije v velikem obsegu, kljub prostorskim omejitvam. Sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline je drugi največji v Sloveniji, a bo po zaprtju Premogovnika Velenje namesto premoga treba poiskati drug proizvodni vir za ogrevanje. Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj ter Komunalno podjetje Velenje že letos načrtujejo oddajo vloge za črpanje sredstev iz evropskega Sklada za pravični prehod, kjer je Preobrazba opredeljena kot strateški projekt regije, v začetku naslednjega leta (2024) pa bodo začeli izvajati prenove izolacije in podporja na distribucijskem omrežju, posodobitve toplotnih postaj ter umeščati predviden prvi OVE vir za proizvodnjo toplote. Ključna bo tudi sočasna energetska sanacija vseh stavb na območju Velenja.
Že samo ti trije koraki bi pomenili 25.269 manj izpustov CO2, za 21.150 t manj porabljenega premoga in letni prihranek toplotne energije v višini 76.559 MWh, je poudaril mag. Škarja.
Projekt je v 1. fazi ocenjen na slabih 30 milijonov evrov, pri čemer si prizadevajo, da bi levji delež zanj pridobili iz evropskega Sklada za pravičen prehod. Pripravljajo tudi projektno dokumentacijo za prvi manjši OVE vir kot del v 1. faze črpanja sredstev iz Sklada za pravični prehod, in sicer gre za model OVE energetske skupnosti, sestavljen iz toplotne črpalke moči 2 MW na Centralni čistilni napravi KPV, 5 sončnih elektrarn na objektih KPV, že obstoječe male hidroelektrarne Grmov vrh in postavitev nove male hidroelektrarne na lokaciji Čujež. Še vedno vztrajajo pri vodenju dveh scenarijev za doseganje neodvisnosti od premoga: izgradnjo povsem lastnih OVE virov in skupni koncept v sodelovanju s Termoelektrarno Šoštanj in njenim lastnikom, Holdingom Slovenske elektrarne.
Ob sočasni energetski sanaciji stavb za znižanje temperaturnega režima, ki bo bistveno znižala izgube v obstoječem sistemu daljinskega ogrevanja, pa bo ključno tudi ozaveščanje odjemalcev toplotne energije. Direktor KPV Škarja je namreč svetnikom predočil tudi podatke o povprečni porabi toplote pri uporabnikih: povprečna poraba toplotne energije v večstanovanjskih objektih v Velenju namreč znaša kar 138 KWh na kvadratni meter na leto, medtem ko je ta denimo v Mariboru precej nižja, 80 KWh. Poraba toplote pri energetsko saniranih objektih lahko pomeni tudi več kot 40 % nižje odčitke na števcih. Škarja je pojasnil še razloge za dvig variabilnega dela toplotne energije: v zadnjem letu dni so bili priča kar trem podražitvam na strani dobavitelja, torej TEŠ, zato se dvigu ni bilo mogoče izogniti. Prikazano je bilo, da je variabilni del cene toplote, ki se dviguje v zadnjem času, vključuje strošek nakupa toplote v TEŠ in električno energijo, ki poganja distribucijski sistem, torej KPV na ta del nima velikega vpliva. Fiksni del cene toplotne energije, ki vključuje stroške materiala, storitev, dela in vzdrževanja, pa je že od 1. 1. 2017 zaradi racionalizacije poslovanja in vedno večjih prihodkov na trgu, ostal nespremenjen.
Potreben bo spoštljiv dialog na ravni občine, je poudaril mag. Škarja, saj bo le s strpnostjo občanov in odločevalcev v lokalni skupnosti moč pravočasno prenoviti vse distribucijsko omrežje, kjer bodo v največji možni meri poleg toplovodov hkrati obnovili tudi vodovod in kanalizacijo. Na mestu je tudi apel državi po obsežnejši pomoči zlasti za energetsko sanacijo stavb, je dodal. Velenjski mestni svetniki so 1. fazo Preobrazbe podprli, pri čemer jim bo družba Komunalno podjetje Velenje svoje dejavnosti dvakrat letno predstavljala na sejah sveta.

Iskalnik grobov 4

Običajno gre postopek iskanja grobov svojcev, znancev, ljubih oseb tako:  če poznamo kraj pokopa, lahko informacije o lokaciji grobov in pokopanih osebah pridobimo pri pogrebno-pokopališki službi, ki skrbi za določena pokopališča. V Velenju pa imamo že dlje časa avtomatsko informacijsko točko: na skupnem pokopališču za Velenje in Šoštanj v Podkraju stoji ob vhodu v poslovilno dvorano naprava z nameščenim iskalnikom grobnih mest, ki poleg obvestil o pogrebih in ostalih žalnih dogodkih omogoča iskanje lokacije grobov na pokopališčih Podkraj in Škale.

S pomočjo iskalnika lahko poiščete lokacije grobnih mest na pokopališču Podkraj. Za iskano grobno mesto se izriše pot od informacijske točke do iskanega grobnega mesta v Podkraju oziroma od vhoda na pokopališče Škale do iskanega grobnega mesta in podatki odsek, vrsta in številka groba. Pokojne lahko iščete po priimku, imenu ali kombinaciji obeh. Iskalnik grobov, ki omogoča iskanje po bazi preminulih, dnevno osvežujemo, tako da je pokojnega moč najti že prvi dan po pogrebu.

Pod imenom pokojnega imamo na voljo tudi Virtualne sveče in posvetila. Pokojnim lahko prižigamo štiri različne vizualne virtualne sveče za čas enega tedna ali meseca. Prav tako lahko napišemo posvetilo in si ogledamo zadnje prižgane sveče in zadnja posvetila.

Iskalnik grobov je dostopen na povezavi oziroma neposredno na naslovu https://iskalnik.kp-velenje.si/.

V KP Velenje poskrbimo za prevoz in ureditev pokojnih, uredimo vso dokumentacijo in uradno prijavo smrti na upravni enoti. Za hrambo pokojnih imamo urejenih devet hladilnic. Uredimo tudi slovo od pokojnega na domu, s svojci določimo lokacijo grobnega mesta, predvidenega za pokop, se dogovorimo za celoten protokol pogrebne svečanosti s pokopom in z ureditvijo grobnega mesta, uredimo žalne aranžmaje, stike s pevci, govorniki in trobentačem ter vse potrebno za izvedbo rudarskega pogreba.

Organizirano imamo 24-urno dežurno pogrebno službo vse dni v letu. Ne glede na delovni čas nudimo nasvet in pomoč, vezano na svojo dejavnost.

Na portalu Slovenski grobovi lahko najdete grobove znanih Slovencev, pokopanih bodisi doma bodisi v tujini, ter grobove znanih tujcev, ki so pokopani v Sloveniji. Lahko tudi prispevate v zbirko portret osebnosti ali sliko njenega groba ali oboje.

GH Gorica iz zraka Nas cas

GARAŽNI PROSTORI V POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU GORICA

Uporabnike garažne hiše v poslovno stanovanjskem objektu Gorica obveščamo, da se v ponedeljek, 5. junija 2023, začne redno letno čiščenje garažnih prostorov.

S čiščenjem bomo začeli v ponedeljek, 5. junija 2023, ob 7. uri, v I. etaži garažne hiše, zato prosimo uporabnike, da svoje avtomobile tega dne parkirajo v II. in III. etaži.

V torek, 6. junija 2023, od 7. ure dalje bomo čistili II. etažo, avtomobili naj bodo takrat parkirani v I. in III. etaži. V I. etaži naj bodo parkirani avtomobili najemnikov stanovanj v stanovanjskem objektu Gorica, ki imajo k stanovanju pripadajoča parkirna mesta, ostali uporabniki parkirajte avtomobile v III. etaži.

V sredo, 7. junija 2023, od 7. ure dalje bomo čistili III. etažo, zato avtomobile takrat parkirajte v I. in II. etaži. V I. etaži naj bodo parkirani avtomobili najemnikov stanovanj v stanovanjskem objektu Gorica, ki imajo k stanovanju pripadajoča parkirna mesta, ostali uporabniki parkirajte avtomobile v II. etaži.

Forum TE dvorana maj 2023

Generacijski forum z občani je prinesel prve odgovore na izjemno pomembno vprašanje prihodnosti Šaleške doline – kako priti do prihrankov toplotne energije. Zavedamo se, da bomo morali s toplotno energijo ravnati bolj premišljeno. Energetske sanacije objektov so nujne, zato si prizadevamo za večjo dostopnost sredstev za sofinanciranje iz različnih skladov. Največji izziv, ki je pred nami, je doseči komunikacijo in sodelovanje vseh – občanov, občine, države in Evropske unije. Občani potrebujejo več informacij o tem, kako se obnove lotiti in kateri ukrepi so zanje najprimernejši, zato smo za brezplačne nasvete vzpostavili Energetsko pisarno.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je podal apel, da država pripravi dodatne finančne spodbude za energetske sanacije, tako za lastnike nepremičnin kot za lokalno skupnost ter da se za prebivalce Šaleške doline namenijo dodatna sredstva za preobrazbo iz Podnebnega sklada.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je uvodoma povedal: »Pred tremi leti smo začeli z generacijskimi forumi, ki so se izkazali za primer dobre prakse za izmenjavo mnenj in pogledov z občani. Danes bomo spregovorili o zelo obsežnem projektu in procesu, za katerega se zavedamo, da potrebujemo podporo in široko sodelovanje. Cilj preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja je, da imamo po končani tranziciji zelene, obnovljive alternativne vire toplotne oskrbe, da imamo prenovljen daljinski sistem z minimalnimi izgubami in da so vse stavbe na območju občine energetsko sanirane. Samo to je recept za ekonomsko vzdržen sistem za vse uporabnike in hkrati pot do novega, zelenega vira za toplotno oskrbo Šaleške doline.«

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je objavljen razpis za prosto delovno mesto v Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o., in sicer Inženir poslovne informatike (M/Ž). Zaposlimo eno osebo za polni delovni čas, pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Podroben opis delovnega mesta, potrebna dodatna znanja in drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta so opisani v razpisu na povezavi.

Rok za prijavo kandidatov je 31. 5. 2023. Vabljeni, da se pridružite kolektivu.

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni