DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Dne 4. decembra 2019 je Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje na 10. redni seji hkrati s Poslovnim planom Komunalnega podjetja Velenje za leto 2020 potrdil spremenjene cene storitev na vodnih dejavnostih, ki bodo pričele veljati s 1. januarjem 2020.

Spremenjene cene so izračunane na podlagi planiranih stroškov in prihodkov posamezne dejavnosti v letu 2020. Na določenih dejavnostih se bodo cene povišale, na določenih pa znižale. Strošek uporabnika komunalnih storitev s povprečno porabo vode 15 m3, priključenega na mešano kanalizacijo, se bo povišal za 1,67 € na mesec. Občine bodo upravičenim uporabnikom še naprej namenjale subvencijo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

slika 1 energetska sanacija objektov

V zadnjih nekaj letih lahko opažamo trend naraščanja števila energetskih sanacij večstanovanjskih in drugih večjih objektov. Sanacija zunanjega ovoja stavbe vsekakor v veliki meri pripomore k zniževanju potrebe po ogrevanju in posledično zniževanju stroškov ogrevanja objekta.

Ob tem je potrebno pripomniti, da sanacija zunanjega ovoja stavbe ni edina možnost uspešnega zniževanja potrebe po ogrevanju. V nadaljevanju je naštetih nekaj preostalih ukrepov, kateri prav tako bistveno vplivajo na porabo energije za ogrevanje objekta.

20191203 100534

Velenje, 3. decembra 2019

V prostorih upravne stavbe Komunalnega podjetja Velenje smo danes organizirali prednovoletni sprejem za novinarje in urednike. Predstavnike sedme sile so sprejeli direktor podjetja mag. Gašper Škarja in člani kolegija - Dominika Drev, vodja Finančno računovodske službe, Ervin Miklavžina, vodja PE Energetika in Primož Rošer, vodja PE Komunala. Direktor KPV je predstavil poslovanje podjetja v letu 2019 in večje izvedene investicije v letu 2019, financirane iz vira najemnine in iz vira, namenjenega za vzdrževanje komunalne infrastrukture in naprav. Vodji poslovnih enot sta predstavila še pomembnejše dogodke na področju izvajanja posameznih dejavnosti v letu 2019 in načrte na področju vlaganj za leto 2020. Druženje in sproščen klepet ob kavi in prigrizku je znak zahvale za sodelovanje na področju obveščanja in osveščanja javnosti.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov