DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Vodovod Petelinjek 2

Predvidoma v prihodnjem tednu bo izvajalec končal z gradbenimi deli na vodovodu na odcepu Petelinjek (Spodnja Črnova). Sledila bo še dezinfekcija vodovoda in ostala zaključna dela. Z zaključeno investicijo bomo prebivalcem zagotovili oskrbo z vodo ob trasi gravitacijskega cevovoda ter priključitev dodatnih objektov, ki ležijo ob trasi novega vodovoda.

V okviru investicije smo zgradili 787 metrov cevovoda in dva hišna priključka v dolžini 251 metrov. Z investicijo zagotavljamo oskrbo z vodo ob trasi gravitacijskega cevovoda ter priključitev dodatnih objektov s prebivalci, ki ležijo ob trasi novega vodovoda. Krajani se sedaj oskrbujejo z lastnimi vodovodi. Glavni namen izgradnje je zagotavljanje enakomerne razvitosti vseh predelov v občini ter povečanje standarda in zadovoljstva vseh krajanov, tudi tistih, ki živijo na obrobju mesta.

Na območju krajevne skupnosti Vinska Gora v zadnjem času izvajamo veliko projektov, ki bodo izboljšali dostopnost do kakovostne pitne vode. V mesecu juniju smo zaključili z izgradnjo 3.805 metrov dolgega vodovoda v Spodnji Črnovi v Vinski Gori, na katerega je že priklopljenih 20 objektov. Uredili smo sekundarne cevovode v skupni dolžini 2.589 metrov, zgradili vodohran v velikosti 25 kubičnih metrov in dva reducirna jaška za regulacijo tlaka ter zgradili vodovodne priključne vode DN 32 v dolžini 1.216 metrov. Vrednost del je znašala 520 tisoč evrov brez DDV.

Sporočilo za javnost Službe za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Usedalnik

Centralna čistilna naprava Šaleške doline (v nadaljevanju CČN) je bila v prvi fazi zgrajena leta 1991 na nivoju prve in deloma druge stopnje čiščenja. V letu 2006 je bila CČN rekonstruirana in dograjena tudi na 3 stopnjo čiščenja, s čimer smo zagotovili zakonodajne zahteve iz državnega operativnega programa.

Glavni del mehanske stopnje čiščenja predstavljata dva primarna usedalnika, maščobnika in prezračevana peskolova. V fazi rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave na tretjo stopnjo čiščenja leta 2006 je bila betonska konstrukcija primarnih usedalnikov, maščobnikov in prezračevanih peskolovov nad nivojem gladine odpadne vode obnovljena, betonski del pod vodno gladino pa pregledan in zaradi ocene, da je beton še dovolj kakovosten, ni bil podvržen temeljiti obnovi.

Po 30 letih od izgradnje osnovne betonske konstrukcije je nujno, da se betonska konstrukcija temeljito obnovi. V letu 2021 se je obnovil usedalnik 1, sedaj pa poteka sanacija usedalnika 2. Sanacija se izvaja s sodobnimi postopki sanacije armature in betonskih površin, posebej podvrženim kemijski in abrazijski obremenitvi.

Z navedeno sanacijo bomo zagotovili statično stabilnost, kemijsko odpornost in vodotesnost armiranobetonske konstrukcije mehanskega dela CČN za prihodnjih 30 let.

20220804 092128 kopija

Na pokopališču Podkraj smo ob prostoru za raztros pepela postavili štiri dodatna obeležja, na katera se na željo svojcev zapišejo imena pokojnikov. Sicer je možen tudi anonimni raztros pepela. Raztros pepela pokojnikov kot ena izmed možnih oblik zadnjega slovesa je tudi pri nas, podobno kot drugje po Sloveniji, v porastu. Zaradi tega že pripravljamo načrte za izgradnjo novega večjega poslovilnega prostora za raztros v bližnjem gozdičku, kjer bi uredili urejeno nadtalno parkovno pot.

Prav tako smo na odseku E ponekod odstranili stare in že obolele cipresne nasade med grobnimi vrstami, ki jih bomo nadomestili z mladikami. Za obiskovalce nekoliko moteči so štrclji cipres, ki so ostali v zemlji in jih zaradi razvejanega koreninskega sistema cipres še ne moremo odstraniti, dokler se v celoti ne posušijo, kar lahko traja tudi dve leti. Zagotovo jih bomo odstranili, ko bo to mogoče, in jih nadomestili z novimi sadikami.

V zvezi z razširitvijo pokopališča Podkraj smo že spomladi na Mestno občino Velenje naslovili pobudo za pripravo prostorskega načrta na območju pokopališča Podkraj, ki bo zagotavljal zakonsko obvezne pokopne površine za obdobje 2022-2052. Veljavna zakonodaja s tega področja namreč predpisuje, da morajo biti v prostorskih načrtih zagotovljene zadostne površine za pokopavanje umrlih za obdobje najmanj 30 let. Prav tako smo že pridobili projektne pogoje k projektni dokumentaciji Širitev pokopališča Podkraj - 4. faza. Projektno dokumentacijo pripravlja služba za investicije in razvoj Komunalnega podjetja Velenje.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni