DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Zelena transformacija

Velenje, 30. november 2021 – Svetnice in svetniki so na 21. seji Sveta Mestne občine Velenje na podlagi predstavitve projektov sprejeli stališče do zelene transformacije sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. V Velenju bomo še naprej podpirali razvojno, okoljsko, ekonomsko vzdržne in tehnološko napredne projekte z namenom iskanja alternativnih virov pridobivanja toplotne oskrbe. Vendar mora biti v prihodnje zagotavljanje alternativnih toplotnih virov v večinskem deležu v pristojnosti javne gospodarske službe.

Tudi v prihodnje pričakujemo zanesljivo oskrbo s toplotno energijo, za zeleno transformacijo pa si prizadevamo s povezovanjem v partnerstva z različnimi deležniki za ustvarjanje sinergijskega učinka. Vendar mora biti v prihodnje zagotavljanje alternativnih toplotnih virov v večinskem deležu v pristojnosti javne gospodarske službe.

Na današnji 21. seji Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki soglasno sprejeli Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do zelene transformacije sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Zagotavljanje stabilne, stroškovno učinkovite in trajnostne oskrbe s toploto je eden bistvenih stebrov pravičnega prehoda v brezogljično družbo. Zaradi velikosti in kompleksnosti daljinskega sistema bo preobrazba potekala vsaj 15 let. Okvirna vrednost preobrazbe je ocenjena na 130 milijonov evrov, zato je nujna podpora države in pridobivanje nepovratnih sredstev iz skladov, kot so Načrt za okrevanje in odpornost, Sklad za pravični prehod (SAŠA regija premogovna regija v tranziciji), Sklad za podnebne spremembe, kohezijska sredstva ipd.

pexels photo 461077 computer

Uporabnike komunalnih dobrin in storitev pozivamo, da si poenostavijo prejemanje računov KPV na način, da na povezavi izpolnijo e-vlogo za prejemanje računa KPV v pdf. obliki na vaš e-naslov. E-račun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljene komunalne dobrine in storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki. V tem smislu popolnoma enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. S prijavo na e-račun ne boste več prejemali računov v papirni obliki v poštni predal. E-računi so namenjeni vsem, ki želijo poslovati učinkoviteje, hitreje, varneje, natančneje in okolju prijazno.

Na prejemanje računa v elektronsko banko se lahko prijavite uporabniki, ki ste komitenti banke s podporo e-računov in ste istočasno uporabnik spletne banke. Prijava je možna elektronsko, preko vaše spletne banke. Za prijavo poleg osebnih podatkov potrebujete še sklicno številko računa, ki jo najdete na levi strani UPN obrazca (referenca prejemnika). Prejemanje e-računa v spletno banko uporabnikom omogoča avtomatski prevzem računov, s čimer se zmanjša možnost za napake. Prepisovanje podatkov ni več potrebno, saj sistem omogoča izvoz prejetih e-računov. Vsi podatki, potrebni za plačilo, se avtomatsko prenesejo v plačilni nalog, preostane vam le še izbira gumba, s katerim boste izvedli plačilo.

Za vse ostale informacije ali pomoč pri izpolnitvi vloge za prejemanje e-računa v pdf. obliki na e-naslov ali v spletno banko smo vam na voljo na e-naslovih Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonski številki 03 896 11 00.

CCN Saleške doline

Na področju raziskovanja Komunalno podjetje Velenje tudi v letu 2021 sodeluje v projektu Epidemiologija odpadnih vod, pod vodstvom prof. dr. Ester Heath z Odseka za znanosti o okolju Instituta Jožefa Stefana, ki raziskuje področje prisotnosti mikroonesnažil v pitni in odpadni vodi. Ob izbruhu pandemije virusa SarsCov-2, v marcu leta 2020, smo se pridružili raziskavi Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) o prisotnosti le-tega v odpadnih vodah. V projektu še vedno sodelujemo, tedensko zbiramo vzorce odpadne vode, ki doteka na Centralno čistilno napravo Šaleške doline (CČN), in v njih na NIB določajo prisotnost virusa SarsCov-2 ter rezultate sproti objavljajo tudi v Covid 19 sledilniku.

DDD podganica

V obdobju od 1. 9. do 20. 10. 2021 je na območju mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki potekala redna jesenska deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti. Parafinske vabe so bile nastavljene v 859 kanalizacijskih jaškov ter v 196 toplotnih postaj in jaškov na sistemu daljinskega ogrevanja.

Zaradi izbruha korona virusa in zaprtja številnih objektov smo predvideli, da se bodo škodljivci v iskanju hrane selili in razkropili na različna območja. Zaradi tega smo povečali gostoto in število postavljenih vab, kar preprečuje razmnoževanje glodavcev na komunalnih sistemih v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

pexels photo 722653

Bliža se 1. november, dan spomina na mrtve. V tem času se obisk pokopališč zelo poveča, saj se intenzivno urejajo grobovi. K temu sodijo tudi svečke na grobu, ki so po tradiciji močan simbol spomina na naše najdražje. Slovenci damo za nagrobne sveče več kot 30 milijonov evrov na leto in sodimo po tradiciji prižiganja sveč v sam evropski vrh. Prižgemo jih kar 15 milijonov. Vsak jih na leto prižge osem, od teh skoraj polovico okrog 1. novembra. Kljub raznovrstni ponudbi sveč na trgu (termo, elektronske, keramične, steklene, solarne sveče …), še vedno najraje posegamo po parafinskih svečah.

Usposabljanje CCN 1

V četrtek, 21. 10. 2021,  smo v Komunalnem podjetju Velenje že drugič letos izvedli usposabljanje v okviru programa za pridobitev dodatne kvalifikacije Vzdrževalec, vzdrževalka čistilnih naprav, modul 3  - Vzorčenje in osnovne analize (6 pedagoških ur). Komunalno podjetje Velenje je namreč eden od izvajalcev izobraževanja za pridobitev omenjene dodatne poklicne kvalifikacije.

Usposabljanje s področja vzorčenja in osnovnih analiz je potekalo na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju (CČN). Teoretični del usposabljanja je potekal najprej v sejni sobi CČN (predavanje), praktični prikazi pa na napravah in objektih CČN in v tehnološkem laboratoriju. Namen usposabljanja je razumevanje delovanja in procesov čiščenja odpadnih voda ter pridobitev ustreznih znanj za upravljanje in vzdrževanje ključne opreme na čistilni napravi.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov