Gorica iz zraka Nas cas

Mestna občina Velenje je na pobudo stanovalcev naselja Gorica, ki bi želeli svoja motorna kolesa parkirati v garažni hiši Gorica, obstoječim kartam za parkiranje v garažni hiši Gorica dodala še polletno in mesečno parkirno karto za motorna kolesa. Polletna, ki stane 80 evrov, bo veljala šest mesecev od dneva nakupa, mesečna, za 15 evrov, pa za mesec, za katerega bo izdana.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje je 19. junija 2018 sprejel Svet Mestne občine Velenje. 

Občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, lahko vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja urejajo na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone). Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo tudi po telefonu na številki 03 896-18-72.

Naslovna fotografija: vir Naš čas

18 gasper skarja kv 06 2017

Vabljeni k ogledu oddaje Dobro jutro (VTV, Vaša televizija) z dne 13. 6. 2018. Gost v oddaji je direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja. Direktor je podal oceno poslovanja podjetja v preteklem letu in predstavil načrte za prihodnja leta. Več o dejavnostih, ki jih podjetje izvaja, novostih ter dnevnih aktivnostih v podjetju, boste izvedeli z ogledom intervjuja na FB strani podjetja. 

20180608 210724

7. in 8. junija 2018 se je na Bledu že peto leto zapored odvijal Blejski vodni festival. Glavna ideja dogodka je ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti vode kot osnovne dobrine. V okviru organizacije okroglih miz so potekale mnoge raznolike razprave o problematiki upravljanja z vodami in zaščiti voda iz različnih vidikov, na katerih so sodelovali strokovnjaki s številnih področij.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov