DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Forum TE dvorana maj 2023

Generacijski forum z občani je prinesel prve odgovore na izjemno pomembno vprašanje prihodnosti Šaleške doline – kako priti do prihrankov toplotne energije. Zavedamo se, da bomo morali s toplotno energijo ravnati bolj premišljeno. Energetske sanacije objektov so nujne, zato si prizadevamo za večjo dostopnost sredstev za sofinanciranje iz različnih skladov. Največji izziv, ki je pred nami, je doseči komunikacijo in sodelovanje vseh – občanov, občine, države in Evropske unije. Občani potrebujejo več informacij o tem, kako se obnove lotiti in kateri ukrepi so zanje najprimernejši, zato smo za brezplačne nasvete vzpostavili Energetsko pisarno.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je podal apel, da država pripravi dodatne finančne spodbude za energetske sanacije, tako za lastnike nepremičnin kot za lokalno skupnost ter da se za prebivalce Šaleške doline namenijo dodatna sredstva za preobrazbo iz Podnebnega sklada.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je uvodoma povedal: »Pred tremi leti smo začeli z generacijskimi forumi, ki so se izkazali za primer dobre prakse za izmenjavo mnenj in pogledov z občani. Danes bomo spregovorili o zelo obsežnem projektu in procesu, za katerega se zavedamo, da potrebujemo podporo in široko sodelovanje. Cilj preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja je, da imamo po končani tranziciji zelene, obnovljive alternativne vire toplotne oskrbe, da imamo prenovljen daljinski sistem z minimalnimi izgubami in da so vse stavbe na območju občine energetsko sanirane. Samo to je recept za ekonomsko vzdržen sistem za vse uporabnike in hkrati pot do novega, zelenega vira za toplotno oskrbo Šaleške doline.«

GH Gorica iz zraka Nas cas

GARAŽNI PROSTORI V POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU GORICA

Uporabnike garažne hiše v poslovno stanovanjskem objektu Gorica obveščamo, da se v ponedeljek, 5. junija 2023, začne redno letno čiščenje garažnih prostorov.

S čiščenjem bomo začeli v ponedeljek, 5. junija 2023, ob 7. uri, v I. etaži garažne hiše, zato prosimo uporabnike, da svoje avtomobile tega dne parkirajo v II. in III. etaži.

V torek, 6. junija 2023, od 7. ure dalje bomo čistili II. etažo, avtomobili naj bodo takrat parkirani v I. in III. etaži. V I. etaži naj bodo parkirani avtomobili najemnikov stanovanj v stanovanjskem objektu Gorica, ki imajo k stanovanju pripadajoča parkirna mesta, ostali uporabniki parkirajte avtomobile v III. etaži.

V sredo, 7. junija 2023, od 7. ure dalje bomo čistili III. etažo, zato avtomobile takrat parkirajte v I. in II. etaži. V I. etaži naj bodo parkirani avtomobili najemnikov stanovanj v stanovanjskem objektu Gorica, ki imajo k stanovanju pripadajoča parkirna mesta, ostali uporabniki parkirajte avtomobile v II. etaži.

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je objavljen razpis za prosto delovno mesto v Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o., in sicer Inženir poslovne informatike (M/Ž). Zaposlimo eno osebo za polni delovni čas, pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Podroben opis delovnega mesta, potrebna dodatna znanja in drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta so opisani v razpisu na povezavi.

Rok za prijavo kandidatov je 31. 5. 2023. Vabljeni, da se pridružite kolektivu.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov