DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

IMG 3070

Mednarodna konferenca EnRe-Energy & Responsibility, ki je potekala v Velenju, je bila odlična priložnost za predstavitev našega glavnega projekta, Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Direktor podjetja, mag. Gašper Škarja, je pojasnil, da po izhodu iz premoga smotrno porabo toplote lahko skupaj dosegamo le z vpeljavo OVE virov, celovito prenovo distribucijskega omrežja in energetsko prenovo vseh stavb. Pomembno bo tudi spreminjanje življenjskih navad vseh odjemalcev.

V letošnjem letu se že začenja obnova kritičnega dela vročevodnega omrežja na lokaciji trgovskega centra Merkur, objavljen je javni razpis. Najkasneje do jeseni bomo za preobrazbo oddali vlogo za pridobitev sredstev iz sklada Evropske unije za pravični prehod. Ocenjena vrednost prve faze preobrazbe sistema znaša 27 milijonov evrov.

Od junija leta 2022, ko je bil sprejet akcijski načrt preobrazbe daljinskega sistema ogrevanja, je že bilo opravljenih kar nekaj del. To so, denimo, obnova omrežja v vrednosti 953.000 evrov, dokončana projektna dokumentacija za sistem ogrevanja ter izdaja brošure in zloženke, ki so jo občani Velenja in Šoštanja dobili v poštne nabiralnike. Hkrati potekajo intenzivni dogovori o umeščanju najboljše možne kombinacije obnovljivih virov energije za ogrevanje Šaleške doline, ki bo najpozneje leta 2033 ostala brez energetske rabe premoga.

008A8818

Sporočilo za javnost Mestne občine Velenje

Svetniki in svetnice Mestne občine Velenje so včeraj potrdili predlog o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin. Kar pomeni, da bo novembra po izteku koncesijske pogodbe izvajanje obvezne lokalne javne službe vzdrževanja občinskih cest ter vzdrževanja prometnih površin prevzelo javno podjetje – Komunalno podjetje Velenje. Zadnjih 15 let smo za to dejavnost imeli sklenjeno koncesijsko pogodbo, sedaj pa smo svetnicam in svetnikom predlagali, da letos koncesije ne razpišemo, ampak da dejavnost prevzame javno podjetje, ki lahko zaradi izvajanja dodatne dejavnosti poišče sinergije znotraj podjetja. Že pred majsko sejo, pred odločanjem o odloku, smo za svetnice in svetnike pripravili podrobno predstavitev ureditve dejavnosti znotraj javnega podjetja. 

Koncesijo za izvajanje obvezne lokalne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja, ter izbirne lokalne gospodarske javne službe odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil je zadnjih petnajst let izvajalo podjetje PUP, d. o. o.

Vzdrževanje cest bodo izvajale ekipe komunalnega podjetja z lastnimi sredstvi in lastno oz. najeto opremo. Obstoječi zaposleni bodo lahko prevzeli določene naloge s področja vzdrževanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin, dodatno bo pa potrebno zaposliti še cca 13 oseb. Sredstva za plačilo delavcev bodo zagotovili iz naslova prihodkov (plačanih opravljenih storitev) dejavnosti vzdrževanja cest in zimske službe s strani proračuna in tržnih storitev. Računajo, da bomo strošek novo zaposlenih delavcev lahko večinoma pokrili že iz dodatnih prihodkov na trgu.

Nov odlok ne bo prinesel bistvenih sprememb oz. finančnih obremenitev občine, predvidevamo, da bomo celo prihranili. Ocenjujemo, da bomo s prenosom vzdrževanja občinskih cest na javno podjetje zagotovili najnižjo možno ceno in boljšo izvajanje storitev. V javnem podjetju bo zaradi izvajanja dodatne dejavnosti prav gotovo prišlo do dodatnih sinergij in prihrankov na vseh dejavnostih. Pri zagotavljanju storitev javnih služb bo v ospredju varovanje javnega interesa.

direktor 2

Sporočilo za javnost Mestne občine Velenje

V Velenju smo pripravili forum na temo ogrevanja, na katerem smo želeli v sodelovanju s predstavniki upravnikov in etažnih lastnikov definirati ukrepe, ki jih bomo občanom subvencionirali v okviru načrtovanega javnega poziva. V Mestni občini Velenje je delno saniranih več kot 30 % večstanovanjskih stavb, samo 10 objektov (4 %) pa je energetsko saniranih v celoti. Predlagali smo niz različnih ukrepov, ki smo jih pripravili na podlagi analize stanja porabe toplote v večstanovanjskih stavbah. Med njimi je tudi kar nekaj takšnih, ki lahko že v naslednji kurilni sezoni z manjšimi finančnimi vložki pomembno vplivajo na znižanje porabe ogrevanja posameznega gospodinjstva. Upravnike večstanovanjskih zgradb smo pozvali, da v roku 14 dni posredujejo odziv na predlagano. Na majski seji sveta (21. 5.) bo obravnavan nov pravilnik o subvencioniranju ukrepov za zmanjšanje porabe toplotne energije, junija pa bo objavljen javni poziv, na katerega se bodo lahko prijavili občani.

Na včerajšnji forum, ki smo ga poimenovali S kakšnimi ukrepi znižati porabo toplote v lastnem domu?, smo povabili predstavnike etažnih lastnikov, upravnike, izvajalce delitev toplote, predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti, svetnike, člane odborov in komisij sveta in direktorje javnih zavodov. Delovna skupina za analizo porabe toplotne energije in vode v večstanovanjskih objektih, ki jo je v začetku letošnjega leta imenoval župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, je popisala stanje 245 objektov (skupnosti stanovalcev). 88 večstanovanjskih objektov ima izvedeno delno sanacijo (izveden eden ali več ukrepov). Samo 10 objektov (4 %) ima izvedeno celovito energetsko sanacijo. Kar 19 večstanovanjskih objektov je pod spomeniškim varstvom (večinoma v središču mesta), kjer je energetska sanacija tehnično zahtevnejša in dražja, zato bodo ti objekti v javnem pozivu obravnavani ločeno.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je predstavil naslednje korake, ki jih načrtujemo v okviru spodbujanja izvedbe ukrepov in pomembno vplivajo na nižjo porabe toplote. Izpostavil je, da bodo predlagani ukrepi na voljo tako večstanovanjskim objektom kot tudi enodružinskim hišam. Analiza je pokazala, da so na višje cene položnic ogrevanja vplivali predvsem dvigajoči se stroški variabilnega dela cene toplote, in sicer električne energije, cene premoga, emisijskih kuponov. Eden izmed pomembnih razlogov za visoke stroške je tudi visoka, neekonomična poraba toplotne energije v posameznih gospodinjstvih, zato želimo občane z različnimi ukrepi spodbuditi k zmanjševanju porabe toplote. Predloge ukrepov bomo posredovali vsem upravnikom in jih pozvali, da v roku 14 dni sporočijo, ali se jim zdijo ukrepi smiselni ali je treba kaj spremeniti. Na podlagi pridobljenih odzivov bomo pripravili javni poziv o subvencioniranju, ki bo objavljen predvidoma konec meseca junija. V letošnjem proračunu imamo za ta namen predvidenih 200.000 evrov. Po sprejetju ukrepov načrtujemo izvedbo analize, ali so ukrepi učinkoviti. Glede na rezultate bomo prilagodili naše nadaljnje korake.

Junija bomo v Starem Velenju odprli novo Podnebno-energetsko pisarno, v okviru katere bodo lahko občani pridobili vse informacije o energetiki, trajnostni gradnji in mobilnosti, zelenem in krožnem gospodarstvu, odpadkih. Pripravljamo tudi novo digitalno orodje, t. i. energetsko-podnebni atlas, s katerim bo občanom na voljo prikaz vseh energetskih karakteristik posameznega objekta (poraba energije). Za projekt smo že pridobili evropska sredstva, junija ga bomo predstavili tudi javnosti.

Župan je prav tako pozval vse občane, da pristopijo k podpisu služnosti, ki bodo omogočile tudi obnovo internih toplotnih podpostaj v večstanovanjskih objektih in distribucijskega omrežja. Približno 30 % vseh služnostnih pogodb je še nepodpisanih.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Osnovni piškotki
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analitika
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni