CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 1. 2017.

Zap. št.Vrsta grobaOsnovna cena v EURSubvencijaSubvencionirana cena v EUR
  brez DDVz 22 % DDVbrez DDVz 22 % DDVbrez DDVz 22 % DDV
1. Grobnica 140,67 171,62 -76,09 -92,83 64,58 78,79
2. Družinski grob 91,34

111,43

-49,41 -60,28 41,93 51,15
3. Enojni grob 51,21 62,48 -27,70 -33,79 23,51 28,68
4. Žarni grob 34,72 42,36 -18,78 -22,91 15,94 19,45
5. Žarni grob v betonskem zidu 26,36 32,16 -14,26 -17,40 12,10 14,76
6. Otroški grob 29,08 35,48 -15,73 -19,19 13,35 16,29

 

Opomba:

* Osnovna cena najemnin grobnega mesta je subvencionirana s strani občine Velenje in Šoštanj.