CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od  1. 2. 2023 dalje

OPIS STORITVEEnota mereOsnovna cena v EURDDV - 9,5% v EURSkupaj z DDV v EUR
OSKRBA S PITNO VODO (široka in industrijska potrošnja)        
Vodarina m3  0,7971 0,0757  0,8728
Vodarina znižana za vodno povračilo m3  0,7333 0,0697  0,8030
Omrežnina – voda – subvencionirani uporabniki (gospodinjstva ter ostali izvajalci nepridobitnih dejavnosti)* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN
Faktor omrežnine
Osnovna cena v EUR/mesec
DDV - 9,5% v EUR
Skupaj z DDV v EUR
DN≤20 1,0 7,97020 0,7572 8,7274
20<DN<40 3,0  23,9106 2,2715 26,1821
40≤DN<50  10,0  79,7020 7,5717 87,2737
50≤DN<65  15,0  119,5530 11,3575 130,9105
65≤DN<80  30,0  239,1060 22,7151 261,8211
80≤DN<100  50,0  398,5100 37,8585 436,3685
100≤DN<150  100,0  797,0200 75,7169 872,7369
150≤DN 100,0  1.594,0400 151,4338 1.745,4738

Omrežnina – voda – nesubvencionirani uporabniki (izvajalci pridobitnih dejavnosti)*

mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN
Faktor omrežnine
Osnovna cena v EUR/mesec
DDV - 9,5% v EUR
Skupaj z DDV v EUR
DN≤20 1,0 11,4779 1,0904 12,5683
20<DN<40 3,0  34,4337 3,2712 37,7049
40≤DN<50  10,0  114,7788 10,9040 125,6828
50≤DN<65  15,0  172,1683 16,3560 188,5243
65≤DN<80  30,0  344,3365 32,7120 377,0485
80≤DN<100  50,0  573,8942 54,5199 628,4141
100≤DN<150  100,0  1.147,7885 109,0399 1.256,8284
150≤DN 100,0  2.295,5769 218,0798 2.513,6567

Opomba:

* Omrežnina – voda je obračunana skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

PDF IKONA   Cenik v .pdf