VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uredba Evropske unije o varovanju osebnih podatkov – General Data Protection Regulation (GDPR)

S 25. 5. 2018 stopa v veljavo Uredba, ki izboljšuje varstvo osebnih podatkov. V podjetju spoštujemo vaše pravice do zasebnosti, zato vam posredujemo informacijo, kako bo Uredba vplivala na ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kako bomo v podjetju poskrbeli za njihovo obravnavo in kaj so prednosti nove Uredbe. Dodatne informacije vezane na Uredbo bodo v Sloveniji veljala z novim Zakonom o varstvu podatkov (ZVOP-2).

Nova Uredba določa, da bo posameznik moral podati privolitev za obdelavo osebnih podatkov, razen v primeru, da obstaja zakonska podlaga za obdelavo. Obdelovalec podatkov mora omogočiti vpogled in nadzor nad stanjem privolitev, možnost popravka privolitev, izbris in prepoved obdelave podatkov, prenos podatkov na drugo podjetje, možnost obveščanja o obdelavah podatkov ter izrecne in jasne privolitve za kaj podjetje podatke uporablja.

Hkrati mora biti naveden tudi rok hranjenja podatkov posameznih evidenc z navedbo namena obdelave podatkov.

Kako bomo v podjetju poskrbeli za varnost podatkov?

V podjetju osebne podatke obravnavamo v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti podjetja. Uporabnik bo lahko dobil vpogled v seznam soglasij in privolitev, ki se lahko spreminja.

Za dodatna vprašanja nam lahko pošljete sporočilo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Politika varovanja osebnih podatkov

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo zakonito, pošteno, varno in pregledno, zato vam v nadaljevanju posredujemo informacije vezane na obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o .

Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, Slovenija

Telefon: 080 80 34

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Darja Lesjak, univ. dipl. prav.

Telefon: 03 89 61 112

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Nameni obdelave podatkov

Osebne podatke obdelujemo skladno z zakonsko podlago, nalogami v javnem interesu, osebno privolitvijo uporabnikov točno določen čas, kot je to potrebno. 

Namen obdelave

Pravna podlaga

Rok obdelave

Sklepanje pogodbenih razmerij

Sklenitev pogodbe      

Dobava in obračun komunalnih dobrin in storitev, plačila in ostalo

veljavna zakonodaja na  komunalnem in ostalem področju (energetika, voda, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, najemnin grobnih mest ter ostalih komunalnih storitev)

spremembe pogodbenega razmerja

veljavna zakonodaja na področju obligacij, izvršb, davkov

celotno pogodbeno razmerje in dodatno 10 let

Marketinške raziskave

Sodelovanje v anketah, vprašalnikih in drugih orodjih, ki jih uporabljamo, da bi vas lahko seznanjali z informacijami

privolitev posameznika

do preklica privolitve

Ostala obvestila

Obvestila o poslovanju podjetja in ostalih ugodnostih

privolitev posameznika

do preklica privolitve

Kjer obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, obstaja možnost privolitev spremeniti ali preklicati. V ta namen je na razpolago obrazec, ki se nahaja na povezavi.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Vrsta podatkov

Vir podatkov

Podatki o uporabnikih komunalnih dobrin in storitev                                    

Indentifikacijski in kontaktni podatki, želje, privolitve, podatki o trenutnih in prejšnjih pogodbenih razmerjih, podatki o pisnih, telefonskih in osebnih stikih

Posameznik, zakonska podlaga, javno dostopni viri, lastna evidenca, GDPR

Podatki o pogodbenem razmerju

Podatki o sklenitvi pogodbe, o sklenjenih pogodbi in aneksih, podatki porabe, plačil in morebitnih pravnih sredstvih

Posameznik, zakonska podlaga, pristojni državni organi, lastna evidenca, GDPR

AVTOMATIZIRAN SPREJEM ODLOČITEV

Podjetje odločitve vezane na pogodbena razmerja in druge odločitve s pravnimi ali podobnimi učinki sprejema preko zaposlenih ob ustrezni informacijski podpori.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke uporabljamo kot upravljavec in jih v določenih primerih posredujemo pogodbenim obdelovalcem, ki so zavezani k varstvu vseh podatkov.

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države (države izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.

VAŠE PRAVICE

 • Pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov;
 • Pravica do dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico, da od nas dobite potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in dobiti tudi dostop do teh osebnih podatkov, dodatnih informacij (name obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, obstoj pravic in možnosti pritožb, vir podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
 • Pravica do popravka pomeni, da popravimo vaše netočne osebne podatke vezane na vas oziroma jih dopolnimo, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • Pravica do izbrisa, kar pomeni, da imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni potrebna, preklic privolite in neobstoj pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi);
 • Pravica do omejitve obdelave, kar pomeni, da imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo, če oporekate točnosti podatkov;
 • Pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
 • Pravica do ugovora pomeni, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadarkoli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru trženja);
 • Pravica glede samostojne obdelave ali profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bo z veseljem pomagala naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki vam je po prehodni najavi na voljo osebno na sedežu Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Politika varovanja osebnih podatkov

Da lahko izvajamo naše storitve za vas uporabnike in vas tudi obveščamo, rabimo vaše osebne podatke, katere skrbno zbiramo ter ustrezno varujemo. Imamo določeno osebo, ki je zadolžena za varstvo osebnih podatkov v skladu z uredbo GDPR. Osebe, ki v našem podjetju lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov so zavezane, da jih uporabljajo le za namen, ki je skladen z zakonom, z vami sklenjeno pogodbo ali v skladu s pridobljenim soglasjem potrjenim z vaše strani.

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke uporabljamo v naslednje namene:

 • Za izvajanje naših storitev za vas v skladu z zakonom ali sklenjeno pogodbo
 • Za izstavitev računov za izvedene storitve in v primeru neplačila za opominjanje
 • Za pošiljanje novic, obveščanje vezano na izvajanje naših storitev (npr. motnje pri oskrbi s pitno vodo, urniki odvoza odpadkov, razne akcije, ...), obveščanje o naši ponudbi
 • Da dosegamo skladnost z ustreznimi zakoni in občinskimi odloki
 • Za ugotavljanje vaših potreb in želja, z namenom prilagoditi našo ponudbo in storitev.

Prenos osebnih podatkov

Nekatere osebne podatke v skladu z zakonodajo posredujemo lokalnim, državnim inštitucijam in evropskim inštitucijam – vedno zaradi upoštevanja veljavne zakonodaje npr. Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS).

Obdelava osebnih podatkov s strani zunanjih izvajalcev

Pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov o naših uporabnikih lahko za obdelavo teh podatkov uporabimo tudi naše podizvajalce, vendar le za namene, ki so navedeni zgoraj v sklopu namena zbiranja in obdelave podatkov kot na primer tiskanje in pošiljanje računov. S svojimi podizvajalci v okviru pogodbe jasno določimo kateri so ti podatki, varnost prenosa, čas uporabe in drugo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov. Ti podizvajalci so zavezani k spoštovanju varovanja zaupnih podatkov, uporaba teh podatkov v druge namene pa je strogo prepovedana.

Spletni piškotki (ang. Cookies)

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran pošlje brskalniku uporabnikov za shranjevanje na trdem disku. Piškotki lahko olajšajo uporabo spletnega mesta na način, da shranjujejo in urejajo status, aplikacije, nastavitve in druge informacije o uporabniku; so v splošni uporabi in na splošno veljajo za sprejemljive. Večina brskalnikov je nastavljena na sprejemanje piškotkov, uporabniki pa lahko spremenijo nastavitve in zavrnejo piškotke ali si nastavijo opozorila v primeru pošiljanja piškotkov. V našem podjetju uporabljamo piškotke kot združene podatke, da spremljamo obseg obiskov na naši spletni strani, katere so najbolj obiskane vsebine in z namenom nuditi dobro izkušnjo na naši spletni strani tudi v bodoče izboljšati vsebino in orodja uporabe spletne strani.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša spletna stran lahko, kot prednost uporabnikom, vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani. Naše podjetje ne odgovarja za zaščito zasebnosti in vsebino teh drugih spletnih strani, kot tudi ta politika o varovanju osebnih podatkov ne velja za druge spletne strani. Priporočamo, da si posameznik prebere politiko o varovanju osebnih podatkov vsake spletne strani, ki jo obišče.

Varnost vaših osebnih podatkov

V našem podjetju smo in bomo tudi v prihodnje sprejeli (v razumnih mejah naših zmožnosti) vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih pridobimo od vas. Ti ukrepi zajemajo predvsem varovanje pred zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, nepooblaščenim spreminjanjem ali uničenjem in izgubo podatkov. Vsi naši zaposleni in obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni spoštovati zasebnost le teh.

Dostop do in popravki osebnih podatkov

S klicem ali osebnim obiskom lahko posameznik v našem podjetju preveri s katerimi osebnimi podatki razpolagamo. Zahtevo bomo potrdili v 2 tednih. V primeru, da osebnih podatkov ne bi smeli razkriti, bomo navedli razlog za takšno zavrnitev. Za osebne podatke želimo poskrbeti, da so točni, veljavni in popolni, zato želimo in pričakujemo, da se v primeru morebitnih napačnih informacij, posameznik obrne na nas. Osebne podatke, s katerimi razpolagamo, bomo popravili.

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni