PITNA VODA

<div style="text-align:center;" >PITNA VODA</div>
Pitna voda

ODPADNA VODA

<div style="text-align:center;" >ODPADNA VODA</div>
Odpadna voda

SISTEMSKA VODA

<div style="text-align:center;" >SISTEMSKA VODA</div>
Sistemska voda

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI V LETU 2018


Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) in z vsebino Strokovnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas seznanjamo z načini in časovnimi roki obveščanja. V tabeli so prikazani načini obveščanja za primere odstopanj, omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, neskladnosti v hišnem omrežju, izvajanja korektivnih ukrepov ter poročanja o kvaliteti pitne vode in dostopanja do informacij o pitni vodi.

NAČINI OBVEŠČANJA IN PODAJANJA INFORMACIJ UPORABNIKOM V LETU 2018

Oskrbovalno 

območje 

Oskrbovane krajevne skupnosti

Obvestila o omejitvah, prepovedih pitja pitne vode, o ukrepih ter odstopanjih in preklicih le-teh

Obvestila o neskladnosti v hišnem omrežju

Obvestila o večjih okvarah in sanacijah

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode

Rezultati analiz, izjave o skladnosti

R1 Velenje
Konovo, Šmartno, Šalek, Bevče, Gorica, Staro Velenje, Črnova, Velenje-MČ Desni breg, Prelska, Vinska Gora
Moj radio
 
Radio Velenje
 
VTV Vaša televizija
 
 
 
 
 
 
Osebno obvestilo
 
Oglasna deska v objektu
 
Obvestilo upravnika
Moj Radio
 
VTV Vaša televizija
 
Radio Velenje
 
 
 
Naš čas - lokalni časopis
 
VTV Vaša televizija
 
 
Služba za tehnologije in nadzor, Primorska 8a, Šoštanj
Paški Kozjak Paški Kozjak
Grmov vrh Šoštanj, Lokovica, Pesje, Stara vas, Velenje (MČ Levi breg-vzhod, MČ Levi breg-zahod), Staro Velenje, Podkraj, Kavče, Šentilj, Andraž, Gavce,Šmartno ob Paki, Gorenje-Skorno, Veliki vrh, Gora Oljka, Paška vas, Podgora, Rečica ob Paki
Topolšica Topolšica, Ravne, Plešivec, Gaberke, Škale-Hrastovec, Cirkovce
Bele vode Bele Vode, Skorno-Florjan, Visočki Vrh
Javni objekti
Šaleška dolina
Osebno obvestilo
Časovna opredelitev obveščanja in časovni roki
Čim prej, najkasneje v 2 urah
Čim prej, najkasneje v 7 dneh
Napovedane prekinitve 24 ur prej, nepredvidene čim prej
Do 31. 3. za preteklo leto
Pon-pet
7.00-15.00