CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 2. 2019.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. obračunava komunalne dobrine in storitve skladno z veljavno zakonodajo za  uporabnike na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. 

Storitve oskrbe s toplotno energijo so obračunane skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cen toplote za daljinsko ogrevanje (UL RS, 27/2015), Sistemski obratovalnimi navodili za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (UL RS št. 88/2016).

1. TOPLOTA - variabilni stroški

OPIS STORITVE
Enota mere
Osnovna cena v EUR
DDV - 22% v EUR
Skupaj z DDV v EUR
GOSPODINJSKI ODJEM - Ogrevanje prostorov
OGP01 gosp.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin OGP01 Ogrevanje prostorov
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685
OGP02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin OGP02 Ogrevanje prostorov
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685
OGP03 gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin OGP03 Ogrevanje prostorov
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685
Sanitarna topla voda
 
 
 
 
STV01 gosp.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin STV01 Sanitarna topla voda
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685
STV02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin STV02 Sanitarna topla voda
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685
STV03 gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin STV03 Sanitarna topla voda
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685
POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - Ogrevanje prostorov
OGP01 posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin OGP01 Ogrevanje prostorov
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685
OGP02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin OGP02 Ogrevanje prostorov
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685
OGP03 posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin OGP03 Ogrevanje prostorov
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685
Sanitarna topla voda
 
 
 
 
STV01 posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin STV01 Sanitarna topla voda
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685
STV02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin STV02 Sanitarna topla voda
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685
STV01 posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MWh
28,01368
6,1630
34,17669
Subvencija občin STV03 Sanitarna topla voda
MWh
-3,75152
-0,8253
-4,57685

2. OBRAČUNSKA MOČ - fiksni stroški

OPIS STORITVE
Enota mere
Osnovna cena v EUR
DDV - 22% v EUR
Skupaj z DDV v EUR
GOSPODINJSKI ODJEM Ogrevanje prostorov
 
 
 
 
OGP01 OM gosp.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
OGP02 OM gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
OGP03 OM gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
Sanitarna topla voda
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
STV01 OM gosp.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
STV02 OM gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
STV03 OM gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
POSLOVNI IN OSTALI ODJEM Ogrevanje prostorov
 
 
 
 
OGP01 OM posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
OGP02 OM posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
OGP03 OM posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
Sanitarna topla voda
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
STV01 OM posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
STV02 OM posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
STV01 OM posl.3.podsk(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
406,6178
2.254,87979
INDUSTRIJSKI ODJEM Ogrevanje prostorov
 
 
 
 
OGP01 OM ind.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
2.885,30209
634,7665
3.520,06855
OGP02 OM ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
2.885,30209
634,7665
3.520,06855
OGP03 OM ind.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
2.885,30209
634,7665
3.520,06855
Sanitarna topla voda
MW/mes
2.885,30209
634,7665
3.520,06855
STV01 OM ind.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
2.885,30209
634,7665
3.520,06855
STV02 OM ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
2.885,30209
634,7665
3.520,06855
STV01 OM ind.3.podsk(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
2.885,30209
634,7665
3.520,06855

NOVICA: Obračunavanje storitev toplote na distribucijskem sistemu toplote po 1. 1. 2017.

NOVICA: Dvig cene toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini od 1. 8. 2017 dalje

PDF IKONA   Cenik v .pdf