CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 8. 2017.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. obračunava komunalne dobrine in storitve skladno z veljavno zakonodajo za  uporabnike na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. 

Storitve oskrbe s toplotno energijo so obračunane skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cen toplote za daljinsko ogrevanje (UL RS, 27/2015), Sistemski obratovalnimi navodili za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (UL RS št. 88/2016).

OPIS STORITVEEnota mereOsnovna cena v EUR DDV - 22% v EURSkupaj z DDV v EUR
I. 1. TOPLOTA - variabilni stroški    
GOSPODINJSKI ODJEM
Ogrevanje prostorov    
OGP01 gosp.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
OGP02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
OGP03 gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
Sanitarna topla voda
STV01 gosp.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
STV02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
STV03 gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
POSLOVNI IN OSTALI ODJEM
Ogrevanje prostorov
       
OGP01 posl.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
OGP02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
OGP03 posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
Sanitarna topla voda        
STV01 posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
STV02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
STV03 posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MWh 20,75899 4,5670 25,32597
INDUSTRIJSKI ODJEM
Ogrevanje prostorov    
OGP01 ind.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 24,47610 5,3847 29,86084
OGP02 ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 24,47610 5,3847 29,86084
OGP03 ind.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MWh 24,47610 5,3847 29,86084
Sanitarna topla voda        
STV01 ind.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 24,47610 5,3847 29,86084
STV02 ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 24,47610 5,3847 29,86084
STV03 ind.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MWh 24,47610 5,3847 29,86084
PRISPEVKI IN  DODATKI za odjem        
dodatek k ceni za daljinsko toploto MWh 0,80000 0,1760 0,9760
prispevek za OVE in SPTE MWh 0,99045 0,2179 1,2083
         
I. 2. OBRAČUNSKA MOČ - fiksni stroški
GOSPODINJSKI ODJEM
Ogrevanje prostorov    
       
OGP01 gosp.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
OGP02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
OGP03 gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
Sanitarna topla voda        
STV01 gosp.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
STV02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
STV03 gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
POSLOVNI IN OSTALI ODJEM
Ogrevanje prostorov
       
OGP01 posl.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
OGP02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
OGP03 posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
Sanitarna topla voda        
STV01 posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
STV02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
STV03 posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
INDUSTRIJSKI ODJEM
Ogrevanje prostorov    
       
OGP01 ind.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855
OGP02 ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855
OGP03 ind.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855
Sanitarna topla voda        
STV01 ind.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855
STV02 ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855
STV03 ind.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855

NOVICA: Obračunavanje storitev toplote na distribucijskem sistemu toplote po 1. 1. 2017.

NOVICA: Dvig cene toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini od 1. 8. 2017 dalje