DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Ograja 5 nova na odseku E

Na pokopališču Podkraj so bile v teh dneh opravljene prve košnje. Prav tako redno izvajamo čiščenje in razkuževanje mrliških vežic in drugih prostorov. Na posameznih odsekih pokopališča poteka sanacija podpornih zidov (na vrhu odseka D, sledila bo sanacija na odseku E, ki je nekoliko bolj problematičen). Nekaj je tudi novosti. Na parkirišču urejamo postajo za Bicy-e. Na stopnice ob poti na odseku E smo na novo namestili ograjo, ki bo v pomoč predvsem starejšim, pomembna pa je tudi z varnostnega vidika. Na pobudo najemnikov grobov v vrsti B/38 smo tudi v tej vrsti dodatno postavili zaščitno ograjo. Realizacija prav te pobude je bila izredno dobro sprejeta, tako da bomo pristopili k postavitvi podobnih zaščitnih ograj povsod na takih odsekih, kjer ocenjujemo, da je potrebna dodatna varnost. Pobudnikom pa se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo.

Parkomat 1

Uporabnike modrih con in garažnih hiš na območju mestne občine Velenje obveščamo, da od ponedeljka, 4. maja 2020, ne bo več možno brezplačno parkiranje na omenjenih površinah. Od tega dne dalje bo parkiranje na modrih conah in v garažnih hišah plačljivo.

Prav tako se ukinja brezplačno parkiranje v 3. etaži GH Gorica, zato vse občane, ki nimajo urejenih kart za parkiranje v GH Gorica, prosimo, da do 3. maja 2020, odstranijo svoja vozila iz garažne hiše, saj izhod vozil iz objekta brez kart ne bo mogoč.

Nadzor bo izvajalo medobčinsko redarstvo.

IMG 9084 KA jasek

Uporabnike obveščamo, da je Komunalno podjetje Velenje zaradi poškodovane obstoječe kanalizacije na Partizanski cesti v mestni občini Velenje pričelo z nujnimi vzdrževalnimi deli na sekundarnem kanalizacijskem omrežju v Pesju (pod objektom Partizanska cesta 64 oziroma pred uvozom s Partizanske ceste na Podgorsko cesto). Dela bomo izvajali med 8. in 16. uro do predvidenega končanja del 27. 5. 2020. Za vzdrževalna dela je bilo pridobljeno dovoljenje za popolno zaporo pločnika na omenjenem delu ceste.

V podjetju si prizadevamo, da bodo vzdrževalna dela izvedena varno in kakovostno ter dokončana v predvidenem roku.

Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

pexels photo 67184

Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje so objavljena priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

Lastnikom in upravnikom objektov v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe…), priporočamo, da pred ponovnim odprtjem dejavnosti izvedejo spiranje hišnega vodovodnega omrežja in pri tem smiselno uporabijo navodila na naslednji povezavi.

Priporocila NIJZ

Pitnik Rožle

Pravilna uporaba pitnikov ne predstavlja tveganja za zdravje zaradi okužbe z infektivnimi agensi, vključno z novim koronavirusom SARS-CoV-2. Do okužbe pa lahko pride ob napačni rabi pitnikov, zato svetujemo naslednje:

  • med pitjem vode se z ustnicami ne dotikajte ustja pipe.
  • Gumba za sproščanje dotoka vode se dotikajte le z umitimi ali razkuženimi rokami. Uporabite lahko tudi ČIST robec ali drugo zaščito, ki prepreči neposreden stik roke z gumbom. Ne dotikajte se obraza, ust, nosu in oči!

Več o pravilni uporabi pitnikov najdete na povezavi NIJZ.

SBD Bodi junak 3 stvari

Tudi ti veš, kateri so edini trije odpadki, ki sodijo v straniščno školjko?

Tvorbe masti, olja in sprijetih vlažilnih robčkov, ki jih odvržemo v stranišče, v kanalizaciji tvorijo obloge, ki imajo enak učinek kot maščobne obloge v naših ožiljih. ☹

Ne dopustimo, da kanalizacijski sistemi doživijo infarkt!

Vsi odpadki razen naših izločkov in toaletnega papirja spadajo v ustrezne zabojnike za odpadke in le tja.

Bodi junak in ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Več na: sbd.gzs.si

#bodijunak #školjkanismetnjak #skupajzaboljšodružbo

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživela vseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov