DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

pexels photo 67184

Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje so objavljena priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

Lastnikom in upravnikom objektov v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe…), priporočamo, da pred ponovnim odprtjem dejavnosti izvedejo spiranje hišnega vodovodnega omrežja in pri tem smiselno uporabijo navodila na naslednji povezavi.

Priporocila NIJZ

SBD Bodi junak 3 stvari

Tudi ti veš, kateri so edini trije odpadki, ki sodijo v straniščno školjko?

Tvorbe masti, olja in sprijetih vlažilnih robčkov, ki jih odvržemo v stranišče, v kanalizaciji tvorijo obloge, ki imajo enak učinek kot maščobne obloge v naših ožiljih. ☹

Ne dopustimo, da kanalizacijski sistemi doživijo infarkt!

Vsi odpadki razen naših izločkov in toaletnega papirja spadajo v ustrezne zabojnike za odpadke in le tja.

Bodi junak in ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Več na: sbd.gzs.si

#bodijunak #školjkanismetnjak #skupajzaboljšodružbo

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživela vseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.

5

Kljub temu, da se je življenje v času epidemije na mnogih področjih skoraj ustavilo, izvajanje vodne in toplotne oskrbe, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, izvajanje pogrebno pokopališke dejavnosti, priprava pitne vode in nadzor nad kakovostjo pitne vode morajo potekati nemoteno tudi v teh težkih razmerah.

V podjetju smo že vse od pojava koronavirusa aktivno vključeni v aktivnosti za preprečevanje in zamejitev okužbe v Sloveniji. Izvajanje storitev gospodarskih javnih služb, ki so življenjsko pomembne za vse prebivalce Šaleške doline, je velika odgovornost vseh nas, zato vse napore usmerjamo v nemoteno in kakovostno izvajanje vseh naših dejavnosti.

GH Gorica

Uporabnike obveščamo, da je Mestna občina Velenje z upravljavcem modrih con, Komunalnim podjetjem Velenje, na območju mestne občine Velenje, v primeru težav pri parkiranju v območju modrih con Gorica, omogočilo od torka, 31. marca 2020, dalje do preklica brezplačno parkiranje izključno v 3. etaži garažne hiše Gorica.

Parkiranje v 1. in 2. etaži garažne hiše Gorica je namenjeno izključno stanovalcem in plačnikom dovolilnic. Nadzor nad izvajanjem tega ukrepa bo izvajalo Mestno redarstvo.

Vsi nadaljnji ukrepi bodo prilagojeni položaju v državi in skladni z navodili Vlade RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Toplotna postaja

V Komunalnem podjetju Velenje smo že vse od razglasitve epidemije aktivno vključeni v aktivnosti za preprečevanje in zamejitev okužbe v Sloveniji. Tako se je v skladu z ukrepi na državnem in lokalnem nivoju delovni proces izvajanja storitev gospodarskih javnih služb, ki so življenjsko pomembne za vse prebivalce Šaleške doline, močno spremenil. Zavedamo se odgovornosti in ves napor usmerjamo v nemoteno in kvalitetno izvajanje vseh naših dejavnosti.

Na distribucijskem sistemu toplote in zemeljskega plina so tako na terenu izvajajo vsa nujno potrebna dela za zagotavljanje obratovanja vseh sistemov, ne nujna dela pa so trenutno preložena do nadaljnjega. Kljub zmanjšanim vzdrževalnim ekipam na terenu distribucija poteka normalno.

Pokopalisce podkraj vezica

Na območju mestne občine Velenje bomo zaradi nastale zdravstvene situacije ob širjenju koronavirusa omejili izvajanje pogrebnih slovesnosti na pokopališčih.

Pri izvedbi pogrebnih slovesnosti je potrebno upoštevati, da na posameznem pokopališču lahko naenkrat poteka samo ena pogrebna slovesnost; po vsaki pogrebni slovesnosti je potrebno opraviti razkuževanje prostorov, med slovesnostmi mora miniti vsaj ena ura; svojcem pokojnika so na voljo samo prostori posamezne poslovilne vežice, ki se redno prezračuje, kuhinje niso na voljo; poslovilna vežica je lahko odprta največ eno uro pred pogrebno slovesnostjo in pogrebna slovesnost naj se izvaja v ožjem družinskem krogu ter naj traja največ trideset minut.

Če mrliški oglednik izkaže sum, da je pokojnik okužen z novim koronavirusom, pokojnika prevzame izvajalec obvezne gospodarske javne službe Komunalno podjetje Velenje. Na ta način bo zagotovljena sledljivost okuženih pokojnikov ter oseb, ki so bili v stiku s pokojnikom do pokopa.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov