DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

pexels photo 290678

Ponovno vas obveščamo, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil priporočila za spiranje internih inštalacij v vseh javnih objektih, ki so bili zaradi razglasitve pandemije korona virusa dlje časa zaprti.

Na kratko povzemamo ta navodila: Zaradi zaprtih objektov  in s tem zastajanja vode v internih vodovodnih inštalacijah lahko prihaja v njih do razmnoževanje mikroorganizmov in izločanja snovi iz vodovodnih cevi. V  sistemih za ogreto sanitarno vodo obstaja tveganje za razraščanje legionel. Hladna in ogreta sanitarna voda bi lahko bili pri prvi uporabi mikrobiološko oporečni, obarvani (rdeče, rjavo, rumeno) ter imeli neobičajen vonj ali okus in predstavljali potencialno nevarnost za zdravje uporabnikov.

20200506 141617

Komunalno podjetje Velenje je končalo z vzdrževalnimi deli na sekundarnem kanalizacijskem omrežju na Partizanski cesti v Pesju (pred uvozom s Partizanske ceste na Podgorsko cesto), zaradi česar je bila v preteklih dveh tednih popolna zapora pločnika na tem odseku. Veseli nas, da smo z deli zaključili veliko pred predvidenim rokom, ki je bil sicer 27. 5. 2020.

Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje v času izvajanja del.

Ograja 5 nova na odseku E

Na pokopališču Podkraj so bile v teh dneh opravljene prve košnje. Prav tako redno izvajamo čiščenje in razkuževanje mrliških vežic in drugih prostorov. Na posameznih odsekih pokopališča poteka sanacija podpornih zidov (na vrhu odseka D, sledila bo sanacija na odseku E, ki je nekoliko bolj problematičen). Nekaj je tudi novosti. Na parkirišču urejamo postajo za Bicy-e. Na stopnice ob poti na odseku E smo na novo namestili ograjo, ki bo v pomoč predvsem starejšim, pomembna pa je tudi z varnostnega vidika. Na pobudo najemnikov grobov v vrsti B/38 smo tudi v tej vrsti dodatno postavili zaščitno ograjo. Realizacija prav te pobude je bila izredno dobro sprejeta, tako da bomo pristopili k postavitvi podobnih zaščitnih ograj povsod na takih odsekih, kjer ocenjujemo, da je potrebna dodatna varnost. Pobudnikom pa se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo.

IMG 9084 KA jasek

Uporabnike obveščamo, da je Komunalno podjetje Velenje zaradi poškodovane obstoječe kanalizacije na Partizanski cesti v mestni občini Velenje pričelo z nujnimi vzdrževalnimi deli na sekundarnem kanalizacijskem omrežju v Pesju (pod objektom Partizanska cesta 64 oziroma pred uvozom s Partizanske ceste na Podgorsko cesto). Dela bomo izvajali med 8. in 16. uro do predvidenega končanja del 27. 5. 2020. Za vzdrževalna dela je bilo pridobljeno dovoljenje za popolno zaporo pločnika na omenjenem delu ceste.

V podjetju si prizadevamo, da bodo vzdrževalna dela izvedena varno in kakovostno ter dokončana v predvidenem roku.

Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

Parkomat 1

Uporabnike modrih con in garažnih hiš na območju mestne občine Velenje obveščamo, da od ponedeljka, 4. maja 2020, ne bo več možno brezplačno parkiranje na omenjenih površinah. Od tega dne dalje bo parkiranje na modrih conah in v garažnih hišah plačljivo.

Prav tako se ukinja brezplačno parkiranje v 3. etaži GH Gorica, zato vse občane, ki nimajo urejenih kart za parkiranje v GH Gorica, prosimo, da do 3. maja 2020, odstranijo svoja vozila iz garažne hiše, saj izhod vozil iz objekta brez kart ne bo mogoč.

Nadzor bo izvajalo medobčinsko redarstvo.

Pitnik Rožle

Pravilna uporaba pitnikov ne predstavlja tveganja za zdravje zaradi okužbe z infektivnimi agensi, vključno z novim koronavirusom SARS-CoV-2. Do okužbe pa lahko pride ob napačni rabi pitnikov, zato svetujemo naslednje:

  • med pitjem vode se z ustnicami ne dotikajte ustja pipe.
  • Gumba za sproščanje dotoka vode se dotikajte le z umitimi ali razkuženimi rokami. Uporabite lahko tudi ČIST robec ali drugo zaščito, ki prepreči neposreden stik roke z gumbom. Ne dotikajte se obraza, ust, nosu in oči!

Več o pravilni uporabi pitnikov najdete na povezavi NIJZ.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov