vodohran R1

V začetku meseca marca smo začeli z menjavo dotrajanih zasunov ter predelavo strojnih elementov zaradi vgradnje dodatnih merilnikov v vodohranu R1 VELENJE, ki je tudi po velikosti največji in oskrbuje največji del Velenja. Ker je omenjeni vodohran najvišji, je bilo za nemoteno oskrbo potrebno predvideti prevezave omrežja tako, da pri končnih uporabnikih ni prihajalo do motenj, povezanih s samo kvaliteto vode, ter motenj pri oskrbi.

Na vodohranu je bilo treba zamenjati vse zasune na vodnih celicah dimenzij med DN 300 in 350 mm (dovod, odvod ter izpust). Prva vzdrževalna dela smo izvedli ponoči med 12. in 6. uro zjutraj, ko smo omogočili prevezavo sistema neposredno iz magistralnega vodovoda v primarni vodovod in dodatne nastavitve na omrežju ter prekinili vse odvode iz vodohrana. Meritve in diagrami iz predhodno vgrajenih prenosnih merilnikov tlaka so pokazali, da na omrežju ni prihajalo do padcev tlaka in reklamacij na sistemu.

Ker se je omenjena prevezava pokazala za uspešno, so se vsa nadaljevalna dela lahko izvajala v rednem delovnem času brez motenj oskrbe. Vsa dela so zaradi dobrega terminskega načrta in dobrega sodelovanja med sektorjem vzdrževanja ter sektorjem distribucije potekala zelo uspešno, v prvi vrsti zaradi strokovnega dela vseh sodelujočih.

V letih 2016 in 2017 je že bila izvedena obnova betonske konstrukcije treh vodnih celic, ki pa se bo v letu 2018 zaključila z obnovo še dveh vodnih celic. Zdaj, ko so zamenjani vsi zasuni, pa se bo lahko izvedla tudi obnova betonske konstrukcije armaturnih celic in oplesk vodnih armatur.

vodohran 2