CN Cujez sistem ultrafiltracije

Vodni viri v Šaleški dolini so kraškega tipa, in ker imajo kraške vode v primerjavi z drugo podzemno vodo omejene sposobnosti samočiščenja, jih v higienskem smislu uvrščamo med površinske vode. Kraški viri so občasno ali stalno mikrobiološko onesnaženi, njihova druga značilnost pa je, da po močnejših padavinah postanejo motni. Zaradi zagotavljanja konstantne kakovosti pitne vode in tehnološkega izboljšanja priprave pitne vode, se je v sklopu kohezijskega projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini zgradilo več naprav za pripravo pitne vode.

Na spodnji povezavi RTV SLO si lahko preberete več o projektu:

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/primer-dobre-prakse-celostna-oskrba-s-pitno-vodo-v-saleski-dolini/444901

ali

http://www.rtvslo.si/radio-si/euranet-plus/primer-dobre-prakse-celostna-oskrba-s-pitno-vodo-v-saleski-dolini/444850