Posvet VZPD 2017

V Portorožu danes in jutri poteka 35. Strokovni posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti, ki ga organizira Univerza v Ljubljani. Ena izmed obravnavanih tem na letošnjem posvetu so tudi ovire pri izvrševanju nalog varnosti in zdravja pri delu. Kot glavni vzroki se poudarjajo: pomanjkanje denarja, pravne in administrativne ovire, pomanjkanje časa in kadra. 

Na posvetu je svoje izkušnje in delovno prakso udeležencem predstavila tudi vodja službe varnosti in zdravja pri delu v Komunalnem podjetju Velenje, Anita Lemež. V podjetju namreč vzdržujemo visoke standarde na področju varnosti. Izvajamo vse potrebne sistemske ukrepe za obvladovanje varnostnih tveganj. Ker absolutne varnosti ni, razvijamo lastno varnostno politiko in tako dokazujemo, da skrb za varnost in zdravje zaposlenih ni le zakonska obveznost. Zavedamo se, da sta zdravje in varnost naših zaposlenih zelo pomembni in sta zato na prvem mestu.