13 KPV fotografije FB

V torek, 25. 4. 2017, se je Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., seznanil z novo nakupno ceno toplotne energije na podlagi sklepa Agencije za energijo, ki je Termoelektrarni Šoštanj potrdila povišano ceno toplotne energije za namene daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Nova povprečna cena znaša 17,25148 EUR/MWh, kar pomeni 57-odstotno povišanje glede na obstoječo ceno, ki je znašala 11 EUR/MWh. Nova nakupna cena začne za Komunalno podjetje Velenje veljati s 1. 5. 2017.

Stališče Sveta ustanoviteljev in lokalnih skupnosti je, da je tolikšen dvig cene toplotne energije povsem neupravičen in neutemeljen. Lokalne skupnosti bodo zahtevale dodatna pogajanja za znižanje cene z vodstvom Holdinga slovenskih elektrarn. Cena toplotne energije mora vključevati tudi odškodnino zaradi negativnih vplivov na okolje, kar je bilo predlagano in obljubljeno s strani prejšnjega vodstva Holdinga slovenskih elektrarn.

Lokalne skupnosti so podprle izgradnjo Bloka 6 s ciljem zmanjšanja stopnje onesnaženosti okolja, izboljšanja kakovosti in energetske učinkovitosti, saj je za enako količino proizvedene energije porabljeno približno za 30 odstotkov manj premoga. Posledično to pomeni, da je bilo pričakovano znižanje stroškov za proizvodnjo toplotne energije in s tem nižjo ceno za uporabnike komunalnih storitev.

Glede nove cene toplotne energije se s strani Agencije za energijo še vedno pridobivajo podatki, ki so uporabljeni kot stroški za oblikovanje cene toplotne energije, saj obstaja dvom, da so pravilni. Prav tako potrjena cena toplotne energije ni dokončna, ampak se bo v primeru, da bo Termoelektrarna Šoštanj za zagotavljanje oskrbe uporabila plinske turbine, cena še povišala.

Lokalne skupnosti želijo prebivalcem Šaleške doline zagotoviti zanesljivo oskrbo po primerni stroškovni ceni, zato bodo za oblikovanje cene toplotne energije zahtevali še dodatna pogajanja.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.