Otvoritev VO Loke Jurk

V petek, 21. 4. 2017, je bila otvoritev novozgrajenega vodovoda Loke – Jurk v Krajevni skupnosti Paka. Investitor 3,1 kilometra dolgega vodovoda je Mestna občina Velenje, ki je zanj odštela dobrih 242 tisoč evrov. Dela je izvedlo podjetje Nizke gradnje Rošer, Komunalno podjetje Velenje pa je nad izvedbo te investicije vršilo strokovni nadzor in inženiring.

Z izgradnjo novega vodovodnega omrežja na območju naselja Loke je urejena oskrba s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema in hkrati zagotovljene zadostne količine kvalitetne pitne vode za uporabnike. V preteklosti je bilo namreč na tem območju večkrat pomanjkanje vode iz lastnih zajetij. Sočasno je bila zgrajena še hidrantna mreža z nadzemnimi hidranti in vodnimi zbiralniki za stalno hrambo požarne vode.

Vodovod Loke – Jurk je priključen na obstoječi vodohran Paški Kozjak 2. Teren na tem območju je zelo razgiban in se razprostira od kote 888 m, kota vodohrana  Paški Kozjak 2, do najnižje stanujočega  uporabnika na koti terena 555 m.