muddy water dripping

Zaradi vse prepogostih motenj v odvajanju odpadne vode v javnem kanalizacijskem sistemu, ki so posledica vnosa nedovoljenih odpadkov v javno kanalizacijo, želimo ponovno poudariti, da je kanalizacija namenjena izključno odvajanju komunalne odpadne vode.

V kanalizacijo je strogo prepovedano odlagati:

  • ostanke pripomočkov za osebno higieno – predvsem nerazgradljive čistilne robčke za osebno higieno (higienske vložke, britvice, vatirane palčke, plenice),
  • uporabljen sanitetni material,
  • kose oblačil (spodnje perilo ipd.) in čistilne krpe,
  • odpadke, nastale pri kuhanju žganja,
  • gospodinjske odpadke in ostale ostanke hrane (ostanki ozimnice, kosti, …), kolin (drobovina, perje, dlaka, …), trupla poginulih živali,
  • gradbeni material, les, plastiko, steklo, žagovino, pesek ipd.

Zaradi vse pogostejših težav na kanalizacijskem omrežju zaradi nevestnega ravnanja nekaterih uporabnikov smo se v Komunalnem podjetju Velenje odločili, da bomo v prihodnje na kritičnih območjih vršili izredne kontrolne preglede kanalizacije z namenom odkrivanja kršiteljev. Ugotovljene kršitve bomo predali v obravnavo komunalni inšpekciji, ki bo v skladu z zakonodajo kršitelje oglobila, prav tako pa bodo morali poravnati vse stroške čiščenja in odprave motenj kanalizacijskega sistema.