EK3

V Komunalnem podjetju Velenje smo obisk Evropske Komisije in Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v Šaleški dolini ob potrditvi Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 izkoristili za predstavitev našega ključnega projekta: Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja do leta 2030.  

Direktor, mag. Gašper Škarja, je poudaril izjemen pomen rezervnega načrta ogrevanja Šaleške doline. Z našim daljinskim sistemom trenutno s toplotno energijo oskrbujemo skoraj 40.000 prebivalcev in več kot 650 industrijskih uporabnikov, pri čemer smo povsem odvisni od Termoelektrarne Šoštanj.

Prvi koraki na poti k preobrazbi so: obnova izolacij in podporja na distribucijskem omrežju, posodobitve toplotnih postaj in energetska sanacija stavb. Že samo ti trije koraki bi pomenili 2.680 t manj izpustov CO2 in za 2.243 t manj porabljenega premoga. Šele po tem bomo lahko vpeljali 100-odstotno zelene vire energije za daljinsko ogrevanje. Pri obnovi izolacij in posodobitvi toplotnih postaj računamo na črpanje evropskih sredstev, zato je bil obisk za nas izjemnega pomena.

Več o vsebini obiska si lahko preberete na povezavi Evropska komisija na obisku v savinjsko-šaleški regiji.