netesnost magistralni cevovod

V preteklih dneh smo zaradi večje okvare na magistralnem cevovodu uporabnike obveščali, da lahko zaradi tega prihaja do motenj dobave toplotne energije na posameznih odsekih distribucijskega sistema na območju mestne občine Velenje. Najdeni sta bili namreč dve večji netesnosti na magistralnem cevovodu, ki v zimskem času predstavljajo nevarnost pri delovanju distribucijskega sistema. V preteklem tednu je bila ena že odpravljena, in sicer na dovodu, danes pa še druga na povratnem cevovodu. Kljub napovedi motenj dobave toplotne energije je distributer toplote z izvedbo dodatnih ukrepov pri delovanju distribucijskega sistema v okviru tehničnih zmožnosti motnje dobave omejil, kolikor je to le mogoče. Dejansko je do motenj dobave toplotne energije prišlo le na nekaj manjših odsekih distribucijskega sistema, medtem ko dobava toplotne energije ostalim uporabnikom poteka nemoteno.