CCN Saleške doline

Na področju raziskovanja Komunalno podjetje Velenje tudi v letu 2021 sodeluje v projektu Epidemiologija odpadnih vod, pod vodstvom prof. dr. Ester Heath z Odseka za znanosti o okolju Instituta Jožefa Stefana, ki raziskuje področje prisotnosti mikroonesnažil v pitni in odpadni vodi. Ob izbruhu pandemije virusa SarsCov-2, v marcu leta 2020, smo se pridružili raziskavi Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) o prisotnosti le-tega v odpadnih vodah. V projektu še vedno sodelujemo, tedensko zbiramo vzorce odpadne vode, ki doteka na Centralno čistilno napravo Šaleške doline (CČN), in v njih na NIB določajo prisotnost virusa SarsCov-2 ter rezultate sproti objavljajo tudi v Covid 19 sledilniku.

Virus v odpadni vodi graf 5.nov. objava splet in FB KPV 8.11.2021

Slika: Spremljanje prisotnosti virusa Sars Cov-2 v odpadni vodi na CČN Šaleške doline.

Več informacij najdete na: https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats#sewage-chart

CČN Šaleške doline s kapacitete 50.000 PE je bila zgrajena za čiščenje komunalnih odpadnih vod, ki nastajajo v občinah Velenje in Šoštanj. Naprava je bila rekonstruirana leta 2006, ko se je obstoječo mehansko stopnjo čiščenja nadgradilo s terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode. Naprava deluje po tehnologiji biofiltracije za odstranjevanje ogljikovih, dušikovih in fosfornih spojin iz odpadne vode in ima tudi linijo blata za anaerobno stabilizacijo odvečnega blata. Linija blata, zgrajena v prvi fazi, je kapacitete 75.000 PE, v fazi rekonstrukcije leta 2006 pa je bila obnovljena.

CČN