13 KPV fotografije FB

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., se je na današnji seji seznanil, da je Agencija za energijo RS potrdila dvig cene toplote Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ), ki predstavlja 36,8 % dvig povprečne nakupne cene toplote. Nova cena je stopila v veljavo s 1. 7. 2021.

Na podlagi nove povprečne nakupne cene toplote je Svet ustanoviteljev sklenil, da znaša novi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike Šaleške doline 43,88084 €/MWh brez DDV za nesubvencionirane uporabnike, novi subvencionirani variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike gospodinjskega in poslovnega odjema pa znaša 40,61689 €/MWh brez DDV.

Glede na izračune je predviden od 30 % do 35 % dvig cene toplotne energije za uporabnike gospodinjskega odjema, poslovnega in industrijskega odjema, ob že predvideni in upoštevani subvenciji toplote lokalnih skupnosti v višini 682.014 evrov z DDV. Lokalni skupnosti bosta prav tako pokrili dodatni strošek toplote, ki je nastal zaradi zamika pri uveljavitvi cene toplote v višini 228.140 evra z DDV (za obdobje od 1. 7. do 1. 9.).

Sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini je še vedno cenovno najugodnejši v Sloveniji glede na primerljive sisteme daljinskega ogrevanja.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.