l 510300 1

Vila Mayer, Šoštanj, 10. 6. 2021

Župan Občine Šoštanj Darko Menih je danes v prostorih Vile Mayer v Šoštanju podpisal pogodbo z generalnim direktorjem Markom Razingerjem in direktorjem Zefom Vučajem izbranega izvajalca del RGP, d. o. o., Velenje v višini 333.401,87 EUR brez DDV.

Občina Šoštanj želi na območju med podjetjem Turna, d. o. o., in Centralno čistilno napravo Šaleške doline v Šoštanju urediti dostopno cesto za potrebe industrijsko - poslovne cone. Projekt smo pripravili v Komunalnem podjetju Velenje, ki bo izvajalo tudi strokovni nadzor nad deli.

Projekt predvideva:

  • ureditev dovozne ceste v dolžini prib. 120 metrov,
  • izgradnjo meteorne kanalizacije za odvodnjavanje padavinskih vod s predvidene ceste,
  • preureditev obstoječe javne razsvetljave na novem cestnem priključku.

Zaradi ureditve dovozne ceste bo treba tudi:

  • prestaviti obstoječi vodovod in
  • prestaviti vodotok, ki se ga bo uredilo z ureditvijo struge s kamnito zložbo.

Rok izvedbe del je 60 dni od uvedbe v delo.

Iz Občine Šoštanj sporočajo tudi, da bo v času del otežen promet, zaradi občasnih delnih zapor cest na tem odseku Primorske ceste. Udeležence v prometu prosijo za razumevanje.

l 296440podpis pogodbe

l 296442podpis pogodbe 2

Fotografije: Občina Šoštanj