headache pain pills medication 159211

Ljubljana, 18. maj 2021 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) je v sodelovanju z mrežo SCORE danes objavil rezultate mednarodne raziskave o uporabi prepovedanih drog za leto 2020, v katero je bila že četrtič vključena tudi Slovenija. Med slovenskimi mesti beleži najvišje masne obremenitve benzoilekgonina BE (biomarker kokaina), MDMA (biomarkerja ekstazija) in metamfetamina Ljubljana, Velenje pa amfetamina. Vse povprečne masne obremenitve biomarkerjev v slovenskih mestih so bile pod SCORE povprečjem, z izjemo MDMA v Ljubljani.

Raziskavo je za Slovenijo izvajal Odsek za znanosti o okolju z Instituta "Jožef Stefan" pod vodstvom prof. dr. Ester Heath.

 Velenje amfetamin

Slika: Prikaz koncentracij ostankov amfetamina v odpadni vodi (mg/1000 prebivalcev,dan) za vsa sodelujoča mesta v letu 2020

Celotno sporočilo za medije Inštituta »Jožef Stefan«, Ljubljana

VEČ INFORMACIJ:

Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study | www.emcdda.europa.eu