washing machine

Ob nakupu novih gospodinjskih aparatov (pomivalnih strojev, pralnih strojev, parnih likalnikov in podobnih aparatov) naši uporabniki pogosto postavljajo vprašanja v zvezi s trdoto vode v našem vodovodnem sistemu.

Uporabnike pitne vode v Šaleški dolini oskrbujemo iz 5 oskrbovalnih območij, ki se napajajo iz različnih vodnih virov. Voda ima trdoto med 6 in 15°dH (nemških stopinj) in spada tako med srednje trde vode. Se pa trdota vode nekoliko razlikuje po posameznih oskrbovalnih območjih znotraj Šaleške doline, kar je razvidno iz spodnje tabele. Vrednosti za trdoto vode so podane v različnih enotah, ker različni proizvajalci aparatov podajajo trdote v različnih enotah.

Trdota vode po sokrbovalnih obmocjih

Celokupna trdota je vsota vseh kalcijevih in magnezijev ionov, ki jih voda raztaplja pri pretakanju skozi različne zemeljske plasti. Na splošno velja, da so vode, ki tečejo skozi apnenčaste in dobro topne kamnine bolj trde od površinskih voda. V vodi raztopljene mineralne snovi obogatijo okus pitne vode in ne predstavljajo tveganja za zdravje uporabnikov. 

Lestvica trdote vode:

Lestvica trdote vode

Naslovna fotografija: Pexel Photo