14 gasper skarja kv 06 2017

Direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja je ob iztekajočem se letu strnil misli o letu 2020. Vabljeni k branju prispevka:

Če kaj, potem je bilo letošnje leto gotovo precej drugačno od preteklih. Spomladi smo se tako kot druga podjetja znašli v položaju, za katerega nihče ni imel vnaprej pripravljenega scenarija, niti ni mogel predvideti, kako se bo zadeva odvijala. Bil je čas, ko smo stopili skupaj in strnili vrste, saj izvajamo dejavnosti, ki jih ne glede na razlog ni mogoče za nekaj časa prekiniti ali odložiti na kasnejše obdobje.

V Komunalnem podjetju Velenje smo bili že vse od razglasitve epidemije aktivno vključeni v aktivnosti za preprečevanje in zamejitev okužbe v Sloveniji. Tako se je v skladu z ukrepi na državnem in lokalnem nivoju delovni proces izvajanja storitev gospodarskih javnih služb, ki so življenjsko pomembne za vse prebivalce Šaleške doline, močno spremenil.

Kljub temu, da se je življenje v času epidemije na mnogih področjih skoraj ustavilo, izvajanje vodne in toplotne oskrbe, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, izvajanje pogrebno pokopališke dejavnosti, priprava pitne vode in nadzor nad kakovostjo pitne vode morajo potekati nemoteno tudi v teh težkih razmerah.

Zanesljiva oskrba izjemnega pomena v kriznih razmerah

V podjetju smo širitev okužbe z novim koronavirusom COVID-19 prepoznali kot grožnjo zagotavljanju nemotene oskrbe s pitno vodo, toplotno energijo in zemeljskim plinom končnim odjemalcem, zato smo nekatere ukrepe sprejemali že pred razglasitvijo epidemije. Izvajali smo vse potrebne ukrepe za nemoteno, varno in zanesljivo delovanje sistemov in objektov kritične infrastrukture. Zagotavljali smo najvišjo možno stopnjo samoizolacije in obvladovanja tveganj za preprečevanje širjenja okužbe. Izjemno pozornost se je namenilo zdravju operativnega osebja, ki je odgovorno in usposobljeno za vodenje ključne komunalne in energetske infrastrukture. Vzpostavljena je bila tudi stalna komunikacija s pristojnimi organi. Zaradi resnosti razmer so bile ponekod ključne ekipe po 14 dni popolnoma osamljene in »hermetično« zaprte na delovnem mestu.

Oskrba s pitno vodo ne predstavlja tveganja za samo širjenje koronavirusa, kar je tudi uradno sprejeto stališče EU. Gre za eno ključnih storitev, ki jo je treba neprekinjeno zagotavljati in je v času epidemije še posebno pomembna za samo izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja (omenimo denimo samo umivanje rok) in za nemoteno delovanje družbe in gospodarstva kot celote. Seveda velja tudi obratno – epidemija bi lahko vplivala na oskrbo s pitno vodo predvsem iz dveh razlogov: prvi razlog je zaradi možnosti okužbe zaposlenih, brez katerih bi bilo izvajanje javne službe lahko oteženo ali celo onemogočeno (karantene, ki jih predpišejo zdravstvene službe), druga težava, ki zaenkrat ni toliko eskalirala, da bi bil problem, pa je možen izpad dohodkov po eni strani zaradi zmanjšanja porabe (zaprtje javnih ustanov, gospodarskih panog, dela od doma…) in zaradi porasta neplačil za izvedene storitve zaradi poslabšanja ekonomske situacije v celotni družbi.

Na distribucijskem sistemu toplote in zemeljskega plina smo tako na terenu izvajali vsa nujno potrebna dela za zagotavljanje obratovanja vseh sistemov, ne nujna dela pa so bila preložena do nadaljnjega. Kljub zmanjšanim vzdrževalnim ekipam na terenu je distribucija potekala normalno. V podjetju se zavedamo pomembnosti varne oskrbe ter rabe energije, pa tudi odgovornosti, ki iz tega naslova izhaja. Zato smo tudi v času izrednih razmer ob ustrezni reorganizaciji poteka dela zaposlenih in prilagoditvi delovanja energetskih sistemov ves napor usmerjali v nemoteno in kakovostno izvajanje vseh naših dejavnosti. Slovensko združenje za energetiko je ukrepe in spremembe v delovnem procesu, ki smo jih v podjetju izvedli, označilo kot primer dobre prakse.

Tudi pogrebno pokopališka dejavnost je ena izmed tistih, ki se ne morejo ustaviti, ne glede na razlog. Pri izvajanju te dejavnosti smo veliko pozornosti namenili upoštevanju vseh ukrepov in priporočil za zaščito tako zaposlenih v tej dejavnosti kot tudi obiskovalcev pokopališč in udeležencev na pogrebnih slovesnostih. V ta namen smo nekoliko omejili (ne pa tudi prekinili) izvajanje pogrebnih slovesnosti in preko medijev razširjali priporočila za svojce in druge udeležence pri pogrebih.

Tudi letos se je Komunalno podjetje Velenje prijavilo na razpis SŠGZ, in sicer s procesno inovacijo »Nov pristop k pripravi pitne vode«, ki je v celoti produkt lastnega znanja in izkušenj. Za inovacijo smo prejeli bronasto priznanje, na kar smo lahko ponosni. Prav tako smo v podjetju lahko ponosni, da so naša prizadevanja za nemoteno oskrbo pripoznali tudi v krovnih organizacijah (ZKG in EZS), na pobudo katerih je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor podelil priznanje Jabolko navdiha tako komunalnim delavcem kot tudi vsem delavcem v energetiki, ki so v času trajanja epidemije COVID-19 vlagali izjemen trud v nemoteno izvajanje komunalnih in energetskih storitev z namenom zagotavljanja čim bolj neokrnjenih pogojev za življenje in delo prebivalcev, pa tudi za delovanje vseh drugih ključnih služb in dejavnosti v celotni Sloveniji.

Za zaključek lahko strnemo – veseli smo, da naši uporabniki in odjemalci tudi v času najbolj zaostrenih razmer niso bili brez komunalne in energetske oskrbe, temveč je le-ta potekala zanesljivo in neprekinjeno ves čas.

Na povezavi si lahko ogledate pogovor z direktorjem Gašperjem Škarjo iz oddaje Dobro jutro (VTV, 21. 12. 2020). 

 

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni