Ne v WC školjko 3

Še ta teden (do 15. 11. 2020) izvajamo redno jesensko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja in sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti na območju MO Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki.  Zato ob tej priložnosti še enkrat pozivamo vse uporabnike, da v stranišče ne mečejo ostankov hrane, saj tako ustvarjajo ugodne življenjske pogoje za glodavce (podgane, miši), ki se naselijo v kanalizacijskem sistemu in tam povzročajo nemalo škode.

Velik problem za nemoteno delovanje javnega kanalizacijskega sistema predstavljajo tudi nedovoljena odlaganja najrazličnejših odpadkov v sistem (od ostankov kolin, ostankov jedilnega in motornega olja, gradbenega materiala ipd.), zaradi česar prihaja do slabše pretočnosti ali zamašitev kanalizacijskega sistema. Odprava tovrstnih težav je povezana tudi s precejšnimi stroški. Zato še enkrat pozivamo uporabnike, bodi junak - ne zamenjaj školjke za smetnjak!

#bodijunak #školjkanismetnjak #skupajzaboljšodružbo

Naslovna fotografija: vse, kar ne sodi v WC školjko