20200206 1

Velenje, 6. februarja 2020

V sklopu izvajanja projekta My Virtual Town je Komunalno podjetje Velenje obiskala skupina dijakov Gimnazije Velenje. Šolski center Velenje je namreč partner v projektu My Virtual Town, s katerim Kssena sodeluje v programu Erasmus+. Cilj projekta, sofinanciranega v okviru programa Erasmus+, je izobraževanje ter spodbujanje dijakov v aktivno vključevanje na različna ekonomska, okoljska in družbena področja znotraj lokalnih skupnosti. S spoznavanjem vsakdanjih ovir, s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti, bodo lahko iskali rešitve na modelu virtualnega mesta.

Dijake smo sprejeli na lokaciji poslovnih enot Energetika in Komunala Komunalnega podjetja Velenje. Uvodoma sta vodji PE Ervin Miklavžina in Primož Rošer predstavila osnovne dejavnosti podjetja, s poudarkom na nerazdružljivi povezanosti rasti in razvoja mesta s hkratnim razvojem ustrezne komunalne infrastrukture. Čeprav o tem običajno ne razmišljamo, so čista pitna voda na pipi vsakega uporabnika, primerno odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, sanitarna topla voda ter ogrevanje stanovanjskih prostorov tiste osnovne dobrine, brez katerih si življenja v mestih danes ne znamo več predstavljati. Daljinsko toplovodno ogrevanje ne zagotavlja le udobnejših stanovanjskih in bivanjskih razmer, temveč tudi pomaga ohranjati zdravo življenjsko okolje. Poleg tega se je prijetno vračati domov v toplo stanovanje, odpreti pipo in priteče hladna ali topla voda, naše odpadke nam pobirajo izpred doma in vozijo na odlagališče. Danes si verjetno večina od nas kar težko predstavlja, kakšno bi bilo življenje v mestu z množico kurišč in pepela ali brez ustreznega komunalnega servisa prebivalcev. Ravno v tem pogledu se kaže pomen sočasnega razvoja komunalnih dejavnosti pri samem razvoju mesta.

Sledil je še ogled dispečerskega centra, iz katerega se nadzoruje in upravlja delovanje toplovodnega sistema, in ogled centralne energetske postaje (CEP), nazivne toplotne moči 70 MW. Tako so dijaki spoznali še tehnični vidik obratovanja ter prenos in odjem toplotne energije.

ZANIMIVOST:

Za primerjavo z današnjimi razmerami naj služi podatek, da je bilo leta 1954 v celotni Sloveniji le 4 % stanovanj s kopalnico. V slovenskih mestih pa je imela po uradnih podatkih svojo kuhinjo samo le četrtina stanovanj, stranišče na izplakovanje desetina, vodovod pa je bil napeljan le v 11 % stanovanj.

20200206 2

20200206 3

20200206 4