Popravilo okvare na saleski cesti

V zadnjem obdobju so se na javnem vodovodu v Šaleški dolini zaradi več dejavnikov znatno povečale vodne izgube. Izgube na vodovodnem omrežju so večinoma posledica okvar na cevovodih. Te lahko zmanjšamo na dva načina – s sistematičnim obnavljanjem najbolj kritičnih odsekov ter z ustreznim iskanjem in lociranjem okvar.

Na slednji način smo v zadnjih dneh locirali precej veliko okvaro na Šaleški cesti, in sicer na primarnem vodovodu, na litoželezni cevi nazivnega premera DN 150 iz leta 1958. Okvara na površju ni bila vidna, saj je voda iztekala v javno kanalizacijo. Makrolokacijo smo določili na podlagi spremljanja minimalnih nočnih porab v poročilnem sistemu, kjer se je pokazalo znatno povečanje le-teh, kar prikazuje tudi grafikon na spodnji sliki.

Minimalna nocna poraba

Grafikon: Minimalne nočne porabe za območje R2

Ko je bilo ugotovljeno, da je okvara na območju, ki se oskrbuje iz vodohrana R2, so se v sektorju distribucije pitne vode lotili iskanja okvare na tem območju. Puščanje je bilo locirano na parkirnem prostoru ob stolpnici na Šaleški cesti. Ker so na omenjeni vodovod priključeni številni poslovni objekti, so se dela izvajala v večernih urah, in sicer v noči z 10. na 11. 12. 2019. Zaradi tega so bila sanacijska dela toliko bolj zahtevna, vendar je bila okvara kljub temu uspešno in pravočasno odpravljena, za kar gre v prvi vrsti zasluga zaposlenim iz sektorjev vzdrževanja ter distribucije pitne vode na PE Komunala.

Naslovna fotografija: Popravilo okvare na Šaleški cesti