Modre cone mesta Velenje

Mestna občina Velenje je na 7. redni seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 10. 12. 2019, sprejela nove cene parkiranja v conah A in B v Velenju, in sicer se z dnem 12. decembra 2019 spremeni cena ure parkiranja na conah A in B, razen cena ure parkiranja v modrih conah garažne hiše Zdravstveni dom Velenje. Cena se zviša iz 0,40 evra na 0,60 evra, skladno z veljavnim cenikom za obračunavanje storitev upravljanja s parkirišči in z garažnimi hišami.

Uporabnike istočasno obveščamo, da so se spremenile cene nekaterih storitev modrih con, kot je razvidno iz cenika parkirnih kart za modre cone z veljavnostjo od 1. 1. 2020.