pexels photo 236699

V Šaleški dolini, kakor tudi sicer drugje v Sloveniji, se je v zadnjih desetih letih pričela izvajati intenzivna energetska obnova večstanovanjskih objektov in enodružinskim hiš, kar znižuje potrebe po toploti, zato je bil padec prodanih količin toplote v zadnjih letih pričakovan, logičen in nas ni presenetil.

Varčevanje z ogrevanjem je moč opaziti tudi ko se sprehajamo pozimi po Velenju, saj redkokje še vidimo na objektih odprta okna na nagib. Občani ne uravnavajo več temperature v prostorih z večurnim odpiranjem oken, kot je bila to praksa pred desetletji, ampak ohranjajo primerno temperaturo s pravilno nastavitvijo termostatskih ventilov, kar predstavlja prihranke pri ogrevanju. Najprimernejša nastavitev termostatskih glav ventilov je na območje med 3 do 3.5, kar pomeni vzdrževanje temperature prostora na 21°C - 22°C.

Veliko občanov je z investiranjem v energetske prenove svojih domov doseglo prihranke pri ogrevanju, kar je v smislu učinkovite rabe energije uspeh. Obstaja pa tudi množica občanov, ki svoje domove še niso energetsko sanirali in varčujejo na način nižanja bivalne temperature v prostorih. Oba navedena primera predstavljata prihranke pri ogrevanju, torej varčevanje, vendar z razliko, da se v primeru, kjer so objekti obnovljeni, bivalno ugodje ne spreminja, saj bivalna temperatura lahko ostaja enaka, poraba toplote pa je manjša. V drugem primeru, kjer objekti niso energetsko sanirani, se s pretiranim varčevanjem ogrevanja bivalno ugodje slabša, hkrati pa se zaradi nižje bivalne temperature lahko v stanovanju pojavi zidna plesen. Ta nastane predvsem tam, kjer se prostori nezadostno prezračujejo, zato je izmenjava zraka v prostoru nujno potrebna vsaj trikrat na dan. Mišljenje, da s prezračevanjem razsipamo s toploto, je zmotno, prezračevanje je nujno potrebno, saj s tem uravnavamo vlago v prostoru in vplivamo na trajnost gradbenih elementov in notranje opreme objekta.

Varčevanje na račun pretiranega zniževanja nočne bivalne temperature je po nam znanih podatkih v Šaleški dolini že skoraj izginilo in se ga poslužuje vedno manj občanov, saj je potrebno vso energijo, ki smo jo ponoči privarčevali in s tem podhladili objekt, zjutraj ob zagonu ponovno dovesti oziroma porabiti za doseganje ustrezne bivalne temperature. Zniževanje temperature v prostoru za nekaj stopinj je racionalno le v času večdnevne odsotnosti od doma, ne pa za nekaj urna časovna obdobja.

Varčevanje s toploto zaznavamo tudi na področju industrijskega odjema, saj so podjetja zaradi zmanjšanega obsega in prilagoditve proizvodnje posledično začela zmanjševati tudi nakup toplote.