Pokopalisce Podkraj ponoci

Vabljeni k ogledu prispevka iz oddaje VTV Magazin z dne 17. 11. 2018 o pokopališču Podkraj. Vodja Pogrebno pokopališke dejavnosti v Komunalnem podjetju Velenje Milan Kopušar je v prispevku strnil najpomembnejše investicije na pokopališču, nove pridobitve in načrte za naslednje leto. Hkrati je obiskovalce pokopališč Podkraj in Škale, ki sta v upravljanju KPV, pozval k odstranitvi že uporabljenih nagrobnih sveč tudi po 1. novembru, ko je množičen obisk pokopališč že za nami.

Na področju izvajanja pogrebno pokopališke dejavnosti in upravljanja pokopališč Podkraj in Škale smo v Komunalnem podjetju Velenje v letu 2018 zaključili s tretjo fazo razširitve pokopališča Podkraj po usmeritvah obstoječega ureditvenega načrta, tako da imamo v tem trenutku razpoložljivih oziroma prostih 145 klasičnih in 330 žarnih grobnih mest ter 250 žarnih mest v žarnem zidu. Po statistiki zadnjih 15-ih let to zadošča za nadaljnjih 9 let, kar pomeni da smo s to investicijo pridobili čas, v katerem bo lokalna skupnost s prostorskim aktom zagotovila nove pokopne površine za nadaljnjih 30 let, kot nadomestilo za že pridobljene nove pokopne površine, ki so se morale umakniti 3. razvojni osi. V letu 2019 bomo izdelali projektno dokumentacijo za pridobitev še zadnjih dodatnih grobnih mest v okviru razpoložljivih površin po obstoječem prostorskem načrtu. Prav tako v letu 2019 načrtujemo širitev pokopališča Škale in ureditev prostora za žarne grobove in raztros pepela ter postavitev žarnega zidu. 
V letu 2018 smo za potrebe pogrebne službe nabavili novo vozilo za prevoz pokojnikov, s katerim bomo lahko opravljali storitve 24-urne dežurne službe v vseh vremenskih in terenskih razmerah. Z novim vozilom smo nadomestili 14 let staro dotrajano vozilo za prevoz pokojnikov.

Prispevek iz oddaje si lahko pogledate na povezavi.