Poslovilni prostor

Vabljeni k branju prispevka izpod peresa novinarke Tatjane Podgoršek, ki je sicer objavljen v današnji izdaji tednika Naš čas: 

Na pokopališču Podkraj pri Velenju letos uredili dodatnih približno 175 žarnih grobov in blizu 100 mest za klasični pokop - Prihodnje leto v ospredju ureditev pokopališča v Škalah

Na pokopališčih je že nekaj časa večja gneča kot običajno. To je čas, ko najemniki urejajo grobove pred dnevom spomina na mrtve. »Tudi za upravljavce pokopališča Podkraj in Škale je oktober mesec priprav na 1. november,« pravi Milan Kopušar, vodja pogrebno-pokopališke dejavnosti na Komunalnem podjetju Velenje in nadaljuje: »Vzdrževalno-ureditvena dela sicer potekajo skozi celo leto, v dneh pred praznikom pa še bolj intenzivno. Poznajo se večje aktivnosti najemnikov grobov, saj je s tem povezano večje število odvozov odpadkov, dovažamo pesek, ki si ga lahko sami posujejo okoli grobov, naši zaposleni tudi pomagajo pri raznih opravilih, ki jih najemniki morda sami ne zmorejo.«

Zadnja leta vsakokrat nekaj novega

Kopušar je zagotovil, da jim zgledno skrb za ureditev pokopališča Podkraj priznavajo tudi mnogi najemniki grobov in obiskovalci od drugod, kar ne preseneča, saj v zadnjih nekaj letih vsako leto vlagajo, uredijo kaj novega. Letos so na novo uredili več kot 170 žarnih grobov in blizu 100 mest za klasične pokope. S tem naj bi zadostili minimalnim zakonskim zahtevam glede števila pokopnih mest za naslednjih pet let. »Prostorsko smo zelo omejeni, zaradi tega pa se z največ težavami srečujemo pri zagotavljanju klasičnih grobov, ki zahtevajo večje površine.« V tem trenutku je na voljo približno 140 grobnih mest za klasični pokop, preko 300 za žarni in 250 v žarnem zidu.

Zelo zadovoljni so, še pravi Kopušar, ker so dobili novo vozilo za prevoz pokojnikov, za kar gre zahvala ustanoviteljicama – občinama Velenje in Šoštanj. Z nakupom vozila s pogonom na vsa štiri kolesa so rešili težave, ki so se pojavljale s prevozi zlasti pozimi. Dokončno so uredili še kostnico za socialne pogrebe. Prostor so zatravili, postavili tablo in uredili kraj za prižig sveče in položitev cvetja. Večino pokojnikov, za katere nihče ne skrbi, pa še vedno pokopljejo v grobnico.

Na mesec od šest do sedem kontejnerjev odpadkov sveč

Težave, ki so jih imeli v preteklosti z odcednimi vodami, so v zadnjem času uspešno rešili. Te se sedaj občasno pojavljajo le še ob večjih neurjih, a so tudi takrat manjše, saj so glavne vire »polovili«. So težave manjše tudi glede odpadkov sveč? »Zaznavamo manjšo porabo sveč, saj je odvozov tovrstnih odpadkov manj. Kljub temu še vedno šest do sedem kontejnerjev na mesec, teža enega pa se giblje od 200 do 250 kilogramov. Te odpadke vozimo na odlagališče v Velenju, naprej z njimi pa upravlja koncesionar.«

Slabo voljo njim in najemnikom grobov povzroča srnjad. V minuli zimi je ta povzročila nemalo težav. »Karkoli smo počeli, je divjad vedno našla pot na pokopališče in uničila veliko cvetja. Po stopinjah v snegu smo ugotavljali, da je večina prišla na pokopališča skozi vrata. Ta mi zvečer zapiramo, kasneje pa jih obiskovalci ne zaprejo do konca. Pri tem smo nemočni, smo pa nekoliko povišali ograjo, ker je bila doslej prenizka.«

Prihodnje leto v ospredju ureditev pokopališča v Škalah

S širitvijo pokopališča v Podkraju še niso končali, saj bo potrebno zagotoviti še nova pokopna mesta. Širitev pokopališča so pred leti predvideli prav na območju, kjer je predvidena trasa hitre ceste tretje razvojne osi. Ta možnost sedaj odpade, razmišlja Milan Kopušar, in očitno ostaja le širjenje v hrib. Manjši del tega je predviden za izvajanje pogrebno-pokopališke dejavnosti, vendar morajo pred tem zanj pridobiti gradbeno dovoljenje. »To se ne bo zgodilo v bližnji prihodnosti, saj morata občini še prej površino prekategorizirati iz kmetijskih zemljišč v območje za izvajanje omenjene dejavnosti.« Nič ne bo tudi z načrti za ureditev prostora za raztros pepela, ki je v porastu. Treba bo poiskati ustrezno rešitev, vendar po tem, ko bodo določene nove površine za pokop. Prihodnje leto pa bodo rešili težave z osvetlitvijo ter ozvočenjem na samem pokopališču med pogrebnimi sprevodi do groba.

Več pozornosti bodo prihodnje leto, zagotavlja Milan Kopušar, namenili pokopališču v Škalah. Širili ga bodo in za to že imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Večja naložbena vlaganja predvidevajo še za ureditev žarnega zidu, večjega števila žarnih grobov ter prostora za raztros pepela.

Pokopališče Podkraj sodi med vzorno urejena pokopališča v Sloveniji:

Pokopalisce Podkraj iz zraka

Milan Kopušar: »Čeprav smo letos razširili pokopališče Podkraj, je pokopnih mest še premalo.«

Pokopalisce podkraj

Na pokopališčih Podkraj in Škale je približno 6000 grobov, na pokopališčih je pokopanih blizu 13 tisoč ljudi.

Grobna mesta in zarni zid

Po statističnih podatkih beležijo v zadnjih petih letih od 200 do 250 pokopov na leto, od tega je dobrih 80 odstotkov žarnih, ostali so klasični. Teh je v povprečju na leto 18. V porastu pa je raztros pepela (na fotografiji prostor za raztros pepela na pokopališču v Podkraju).

Raztros pepela

Fontana pokopalisce

Vabljeni tudi k ogledu prispevka o pogrebno pokopališki dejavnosti (PPD) Komunalnega podjetja Velenje iz oddaje Dobro jutro, VTV, 24. 10. 2018. Voditeljica Andreja Petrovič se je pogovarjala z vodjo PPD Milanom Kopušarjem o izvedenih delih na pokopališčih Podkraj in Škale, pripravah na 1. november ter načrtih za pokopališči in izvajanje dejavnosti v prihodnje. Prispevek si lahko pogledate na povezavi.