DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Tekavceva cesta Sostanj

Za službo razvoja in investicij KPV se zaključuje zelo pestro leto. Za občine lastnice Komunalnega podjetja Velenje so namreč v službi razvoja in investicij v letu 2018 vodili vse potrebne postopke za izvedbo načrtovanih investicij v komunalno infrastrukturo, od priprave projektne dokumentacije, priprave in izvedbe javnega razpisa, izvajanja nadzora in koordinacije VZPD na gradbiščih do predaje infrastrukture v upravljanje.

GH ZD Velenje

Občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, lahko vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja še vedno urejajo na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone). Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo tudi po telefonu na številki 03 896 18 72.

Na spletni strani  Komunalnega podjetja Velenje, www.kp-velenje.si (Uporabniški center, Vloge in obrazci, Modre cone), so objavljene vloge za pridobitev letnih parkirnih abonmajev in parkirnih kart. Vloge lahko zainteresirani dvignejo tudi v pisarni Modre cone.

Srecanje upokojencev 2018 6

V Restavraciji Jezero so se v sredo, 5. 12. 2018, na prednovoletnem srečanju zbrali upokojenci Komunalnega podjetja Velenje. Tovrstna srečanja so dolgoletna tradicija, ki jo negujemo v podjetju, in hkrati poklon (so)delavcem, ki so ustvarjali zgodbo podjetja in oskrbe s komunalnimi dobrinami v Šaleški dolini v preteklosti. Zbrane je pozdravil župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, kot tudi direktor KPV mag. Gašper Škarja in predsednik sindikata Matjaž Imperl. Želimo, da bi se tudi naslednje leto srečali v takšnem številu.

Več fotografij s srečanja si lahko pogledate na FB strani podjetja. 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov