DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Vir fotografij: www.visitsaleska.si / foto: Matej Vranič

Z letošnjo kolesarsko sezono upravljanje sistema Bicy prevzema Komunalno podjetje Velenje. Kot lokalno podjetje z bogatimi izkušnjami z upravljanjem lokalne infrastrukture se bomo lahko hitro odzivali na potrebe uporabnikov in sistem še nadgradili.

Avtomatiziran sistem brezplačne izposoje mestnih koles Bicy bo ponovno na voljo od 25. aprila dalje. Letos je na 21 izposojevalnih postajah (16 v Velenju in 5 v Šoštanju) na voljo 149 koles, od tega je kar polovica vseh koles električnih. Kolesa so na voljo na 16 izposojevalnih postajah v Velenju in na 5 izposojevalnih postajah v Šoštanju.

Obveščamo vse uporabnike, da brezplačna telefonska številka sistema Bicy 080 19 61 ostaja v veljavi, tako da uporabniki tudi v prihodnje lahko vse reklamacije sporočajo nanjo.

Uvajamo tudi nekatere novosti. Vsem uporabnikom bomo v plačilo posredovali že izpolnjen UPN obrazec za plačilo registracije za leto 2023, skupaj s Pogodbo o naročništvu za najem kolesa ter veljavnimi Splošnimi pogoji. Podpis pogodb in registracija sta mogoča na treh lokacijah: Komunalno podjetje Velenje (upravna stavba), Vila Bianca in Občina Šoštanj od 25. aprila 2023 dalje. Za registracijo je potrebno predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko. Registracija velja za tekoče koledarsko leto in jo je v novem koledarskem letu potrebno obnoviti. Uporaba storitev sistema Bicy je brezplačna, uporabniki pa morajo ob vsakoletni registraciji ali zamenjavi stare uporabniške kartice z novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, za  stroške vzdrževanja in registracije plačati 10 evrov.

Brezplačen sistem Bicy je ukrep, ki pomaga pri razširjanju trajnostne mobilnosti. Mestna občina Velenje bo tudi v prihodnje vodila projekte, ki bodo spodbujali hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Kmalu bodo uporabniki sistema preizkusili tudi nove kolesarske povezave proti Dobrni in Hudi luknji.

V Velenju imamo kar 21 km novih kolesarskih stez in 70 novih električnih koles, ki smo jih pridobili iz mehanizma CTN. V prihodnjih letih pričakujemo tudi izgradnjo regionalnih kolesarskih povezav.

Vse informacije o sistemu Bicy si preberite na povezavi.

Pozivamo občane, da s kolesi ravnajo skrbno, saj bodo le tako lahko čim dlje časa v uporabi. Vandalizem je nedopusten in vsak incident prijavimo policiji. Želimo vam prijetno kolesarjenje.

 

Turna

Centralna čistilna naprava Šaleške doline, 21. 4. 2023

Čeprav stojijo objekti Centralne čistilne naprave Šaleške doline in podjetja Turna, d. o. o., v Šoštanju v neposredni bližini, je treba priznati, da se s sosedi do zdaj nismo dobro poznali. Zato smo se v Komunalnem podjetju Velenje z veseljem odzvali na predlog direktorja podjetja Turna Vladimirja Pogača, da na obisk na CČN pripelje celotno ekipo delavcev vodstvenih in režijskih služb podjetja. Sprejela jih je vodja Službe za tehnologije in nadzor Nataša Uranjek, ki jim je predstavila delovanje CČN in jih popeljala na ogled po objektih in napravah.

Centralna čistilna naprava Šaleške doline je bila v obliki, kot jo poznamo danes, zgrajena leta 2006, ko se je zaključila izgradnja II. faze CČN. V letu 2022 smo na CČN Šaleške doline očistili 5.353.009 m3 odpadne vode, proizvedli smo 698.328 Sm³ bioplina in 1.450.635 kWh električne energije ter 1.072.100 kWh toplotne energije, ki je bila porabljena za potrebe ogrevanja gnilišč in upravne zgradbe. V mesecu oktobru 2021 smo montirali novo kogeneracijsko napravo. Z lastno proizvodnjo smo tako že v letu 2021 pokrili v povprečju kar 55 % potreb po električni energiji, v preteklih letih pa v povprečju le 25 %. To je rezultat dobrega delovanja nove kogeneracije in stabilne proizvodnje bioplina. Naši načrti so še povečati proizvodnjo bioplina in njegove uporabe za proizvodnjo električne energije – cilj je 80 % samozadostnost.

Energetika 1

Velenje, 12. 4. 2023

V Knjižnici Velenje je na pobudo svetniške skupine N.si Velenje potekala okrogla miza na temo Energetika in ogrevanje v Šaleški dolini. K pogovoru so povabili direktorja Komunalnega podjetja Velenje, direktorja Premogovnika Velenje, nekdanjega ministra za infrastrukturo, generalnega direktorja TEŠ, pomočnika direktorja TEŠ, nekdanjega direktorja Premogovnika Velenje ter članico civilne iniciative Pesje.

Komunalno podjetje Velenje se pospešeno pripravlja na drugačno daljinsko ogrevanje. Zaradi načrtovanega bližnjega zaprtja Premogovnika Velenje, evropske usmeritve k podnebni nevtralnosti, ambicioznih zavez iz Pariškega sporazuma in energetske krize moramo biti v Komunalnem podjetju Velenje čimprej pripravljeni na rezervni načrt ogrevanja Šaleške doline. 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov