DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

VTV 20.3.2019 Roser

Vabljeni k ogledu prispevka iz oddaje Dobro jutro na VTV z gostom Primožem Rošerjem, vodjo poslovne enote Komunala v Komunalnem podjetju Velenje. Z voditeljico Andrejo Petrovič sta govorila o pomenu svetovnega dneva voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca. V Šaleški dolini ima kar 97 % prebivalcev dostop do javnega vodovodnega omrežja in kar 82 % ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode, kar so dosti višje številke kot je povprečje drugod po svetu. Če vas zanima, kakšna so tveganja za zdravje zaradi neustrezne pitne vode, kakšen je postopek priprave pitne vode, kakšne in koliko vodnih virov imamo v Šaleški dolini, kakšna je prihodnost na področju upravljanja z vodami, si oglejte prispevek.

pexels photo 290678

Pitna voda v Šaleški dolini je bila v letu 2018 zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

Kako poteka nadzor nad pitno vodo v Šaleški dolini?

V Komunalnem podjetju Velenje izvajamo nadzor nad pitno vodo po celotni Šaleški dolini. Vzorčenje vode izvajamo na vodnih virih, pred in po pripravi vode, na vodohranih, po okvarah in na pipah uporabnikov. Vzorčenje izvajamo dvakrat na teden. Analize pitne vode opravljamo v lastnem laboratoriju. Republiški nadzor nad pitno vodo izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Maribor.

Podganica

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06), bo od 5. 3. do vključno 8. 3. 2019 potekala redna deratizacija kanalizacijskega sistema na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Od 11. 3. do vključno 15. 3. 2019 pa bo potekala deratizacija sistema daljinskega ogrevanja na območju občin Velenje in Šoštanj. Postopki bodo izvedeni v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem. 

V želji po uspešni deratizaciji pozivamo vse uporabnike kanalizacijskega omrežja, da z ostanki hrane ne obremenjujejo kanalizacije, temveč jih odlagajo v za to namenjene kontejnerje (stranišče ni smetišče!). Prav tako je v kanalizacijski sistem prepovedano zlivati odpadno jedilno olje. Tega lahko oddate v zbirnem centru Velenje 1 (ob Škalskem jezeru). Delovni čas zbirnega centra je objavljen na spletni strani podjetja PUP Saubermacher d. o. o. (http://www.pup-saubermacher.si/s/zbirni-centri/velenje-1/ ).

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov