DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

IMGP0312

V Komunalnem podjetju Velenje poleg izvajanja komunalnih dejavnosti upravljamo tudi dve pokopališči, in sicer pokopališče Škale, kjer je okoli 450 grobnih mest, in centralno pokopališče v Podkraju, kjer je okoli 4850 grobnih mest. Pogrebno pokopališka dejavnost je ena izmed dejavnosti PE Komunala, v kateri izvajamo javne gospodarske službe varstva okolja, kot je vodna oskrba ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Dejavnosti izvajamo skladno z veljavno zakonodajo in pooblastilom občin lastnic podjetja.

Pokopališka dejavnost zajema skrb za upravljanje pokopališč, pogrebna dejavnost pa je tržna dejavnost. Poleg rednega vzdrževanja pokopališč in načrtovanja investicij, je osrednja naloga pokopališke dejavnosti iskanje zadostnih pokopnih površin za pokojne. Na pokopališču Škale nimamo težav s prostimi grobnimi mesti, saj smo v letu 2021 zaključili z razširitvijo pokopališča in s tem pridobili 120 novih prostih grobnih mest, kar po statističnih podatkih zadostuje za približno štirideset let. Povsem drugačno je stanje na pokopališču Podkraj, kjer smo že izdelane načrte za razširitev pokopališča preko potoka Veriželj morali opustiti zaradi umestitve trase 3. razvojne osi. Zato se z obema občinama lastnicama, MO Velenje in Občino Šoštanj, trudimo poiskati in definirati nove pokopne površine, ki bi z novim prostorskim načrtom zagotavljale zadostno število potrebnih grobnih mest v prihodnosti.

Glede trendov na področju pogrebov in pogrebnih slovesnosti podatek za leto 2022 pokaže, da je bilo na pokopališčih Podkraj in Škale izvedenih 40 klasičnih pogrebov (pokop v krsti), ter 321 žarnih, od tega 22 z raztrosom pepela (ki se prav tako šteje kot žarni pokop). Medtem ko je bilo še v preteklih letih malo zanimanja za pokop v žarni zid, se je to v zadnjem času precej spremenilo in se za ta način pokopa odloča vedno več ljudi. Tudi glede raztrosa pepela pokojnih podatki za preteklih pet let kažejo, da je trend obrnjen navzgor. Zato smo v preteklem letu na pokopališču Podkraj postavili še štiri dodatna obeležja, na katera na željo svojcev zapišemo imena pokojnih. Načrtujemo pa tudi ureditev dodatnega prostora za raztros pepela v bližnjem gozdičku onkraj potoka Veriželj, ki bi ga seveda parkovno in arhitekturno uredili.

aleški razvojni forum okt 2023

Na šaleškem razvojnem forumu z naslovom Projekti za desetletje korenitih sprememb, ki je potekal 17. oktobra 2023 v velenjskem Hotelu Paka, so strokovnjaki, lokalni uspešni podjetniki in župani spregovorili o prihodnosti doline.

V razpravi je sodeloval tudi direktor Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., mag. Gašper Škarja. Na omizju o Prenovi daljinskega ogrevanja s podnaslovom Zakaj, kdaj in kako je poudaril: »Prenova bo zaradi konca izkopavanja premoga, ki ga je država zakoličila pri letnici 2033, neizbežna. Edini energent, s katerim zagotavljamo ogrevanje v Šaleški dolini, je zdaj namreč premog. Načrtujemo torej nove vire energije za toploto, ki bodo obnovljivi in razpršeni. Prvi korak je obnova vse infrastrukture, vseh toplovodov in vročevodov, s čimer bomo začeli že naslednjo pomlad.« Sočasno je nujno energetsko obnoviti vse stavbe na območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj in izobraziti prebivalce, kako smotrno ravnati s toplotno energijo, je pojasnil. Vpeljava obnovljivih virov energije (sončne elektrarne, toplarne, male hidroelektrarne in večji vir, biomasa iz odpadnega lesa) pa bodo poskrbele za okoljsko sanacijo. Cilj je doseči kakovostno bivanjsko okolje za dolino, ki je prav zdaj na prelomnici: obeta se desetletje sprememb. Po končani tranziciji bomo imeli zelene, obnovljive vire toplotne oskrbe in prenovljen daljinski sistem z minimalnimi izgubami. »Dejstvo je, da smo v MO Velenje prebivalci še v letu 2021 porabili skoraj dvakrat več toplotne energije od državnega povprečja«, je opozoril Škarja.

SE Podkraj

Na 226 m2 strehe Pokopališča Podkraj smo namestili sončno elektrarno nazivne izhodne moči 28 kW. Predvidena nazivna moč fotonapetostnih modulov bo je 40,28 kWp. Ocenjena letna proizvodnja bo približno 44.000 kWh, kar pomeni, da bomo v celoti pokrili letno porabo električne energije za ogrevanje stavbe s toplotno črpalko, pa tudi dnevno porabo za obratovanje pokopališča. S postavitvijo sončne elektrarne bomo dosegli energetsko neodvisnost in še naprej sledili smernicam o učinkoviti rabi energije, ki smo si jih zastavili v podjetju.

Dosedanji nivo samooskrbe z električno energijo na področju vodooskrbe in čiščenja je bil v letu 2022 približno 50 %. Na nivoju celotnega podjetja je odstotek samooskrbe 33,43 %. Visok odstotek samooskrbe kaže na to, da zelo dobro izkoriščamo vodni potencial in bioplin, ki je produkt procesa čiščenja odpadnih voda za proizvodnjo električne energije.

SE Podkraj 2

V prihodnosti načrtujemo tudi postavitev šestih sončnih elektrarn in ene male hidroelektrarne s skupno močjo 760 kWp ter 760.000 kWh letne proizvodnje, kar pomeni, da bomo v prihodnosti dosegli kar 84% samooskrbo z električno energijo. Ta delež bomo še naprej pospešeno povečevali.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni