Parking

Občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, lahko vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja še vedno urejajo na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone). Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo tudi po telefonu na številki 03 896 18 72.

Na spletni strani  Komunalnega podjetja Velenje, www.kp-velenje.si (Uporabniški center, Vloge in obrazci, Modre cone), so objavljene vloge za pridobitev letnih parkirnih abonmajev in parkirnih kart. Vloge lahko zainteresirani dvignejo tudi v pisarni Modre cone.

20476175 1247169862077182 7009759329068198994 n

Uporabnike garažne hiše Gorica obveščamo, da zaradi tehničnih težav zapornice v GH Gorica ne delujejo.

Napako bomo odpravili v najkrajšem možnem času.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Fakulteta za strojnistvo

Danes, 8. 12. 2017, so Komunalno podjetje Velenje obiskali študentje in profesorji Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Sprejeli so jih predstavniki poslovne enote Energetika, ki so jim najprej podali nekaj osnovnih informacij o vročevodnem sistemu, črpališčih in toplotnih postajah. Študente smo seznanili, na kakšen način v podjetju s tehničnimi in ekonomskimi ukrepi dosegamo zanesljivo in varno obratovanje ter učinkovito energetsko oskrbo.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov