pokopališče Podkraj ob otvoritvi 1. 7. 1968

1. julija 2018 je minilo natanko 50 let od otvoritve novega pokopališča v Podkraju (na naslovni fotografiji je pogled na novo pokopališče ob otvoritvi). Pogrebna služba kot ena od komunalnih dejavnosti ima svoj začetek sicer v letu 1961. Tega leta so po zakonu o pokopališčih prenehale delovati pokopališke uprave Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki, njihovo delo je bilo preneseno na komunalno podjetje.

Pokopi so se izvajali na pokopališčih v Šoštanju pri sv. Mihaelu (največjem pokopališču v Šaleški dolini), v Škalah, Plešivcu, Šmartnem pri Velenju, Šentilju, Belih Vodah, Zavodnjah in Šmartnem ob Paki.

Okvara Partizanska cesta v Velenju

V okviru procesa zmanjševanja vodnih izgub v Komunalnem podjetju Velenje izvajamo med drugim tudi sistematično preverjanje tesnosti vodovodnega omrežja. Tako so v sklopu aktivnega iskanja puščanj na vodovodnem sistemu delavci PE Komunala v preteklem tednu locirali in v četrtek, 5. 7. 2018, tudi popravili večjo okvaro na transportnem vodovodu DN 400 na Partizanski cesti v Velenju.

pexels photo 586019

S 1. 7. 2018 so stopile v veljavo nove Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja, ki so jih pripravili v poslovni enoti Energetika. Namen nove izdaje tehničnih zahtev je predvsem razširitev nabora primerne opreme za vgradnjo v distribucijski sistem ter posodobitev posameznih izrazov skladno z novo veljavno zakonodajo. Z dnem uveljavitve druge izdaje tehničnih zahtev je prenehala veljati predhodna, prva izdaja tehničnih zahtev. 

Novo izdajo Tehničnih zahtev za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja si lahko preberete na povezavi: 

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Tehnicne_zahteve_distribucijski_sistem_s_toploto.pdf

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov