DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

MKCN Ljubno ob Savinji

Zadnji septembrski petek je bil za občino Ljubno zelo slovesen. S svečano otvoritvijo prenovljene male komunalne čistilne naprave (MKČN) so namenu tudi uradno predali enega največjih okoljskih projektov v zgodovini občine, kot je na slovesnosti povedal župan Franjo Naraločnik. S prenovljeno MKČN je poslej ponovno poskrbljeno za primerno čiščenje komunalnih odplak in za varovanje Savinje kot naravne vrednote posebnega pomena.

20180926 Pika 2018 1

V Komunalnem podjetju Velenje se nam zdi zelo pomembno, da sodelujemo na dogodkih kot je Pikin festival oziroma na dogodkih, ki so namenjeni otrokom. Opažamo namreč, da so ravno otroci tisti, ki si najbolj zapomnijo in so najbolj dovzetni za naša priporočila in nasvete. Naloga komunalnih podjetij namreč že dolgo ni več samo oskrba s komunalnimi dobrinami in storitvami, ampak postaja vedno bolj pomembno tudi osveščanje uporabnikov o ohranjanju narave in njenih habitatov, smotrni porabi dobrin, ponovni uporabi ipd.).

muc na radiatorju

Vse končne odjemalce toplote obveščamo, da je distribucijski sistem toplote pripravljen na novo sezono in je že možen vklop daljinskega ogrevanja objektov. 

Vklop ogrevanja je možen samo z naročilom upravnika ali lastnika stavbe na predpisanem obrazcu (povezava do obrazca).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki: 03/896-12-66.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov