DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Pokopališče napačno zbiranje sveč

PUP, Podjetje za ravnanje z odpadki, prijazno opozarja, da so v zadnjem času na nekaterih pokopališčih v zabojnikih, ki so namenjeni zgolj za odpadne sveče, našli tudi odpadke, ki tja ne sodijo.

Odpadne nagrobne sveče niso nevarni odpadki, a kljub temu lahko škodujejo okolju. Odpadne nagrobne sveče niso primerne za odlaganje na odlagališčih komunalnih odpadkov, saj se zaradi razkrajanja plastike iz PVC z izcednimi vodami sprošča v okolje tudi klor. Sestavni deli nagrobnih sveč (plastika, steklo in kovine) sodijo smed embalažo. Zato je treba odpadne nagrobne sveče oddajati ločeno, v posebej zanje postavljene zabojnike na pokopališčih, kjer je vidna oznaka z napisom »Samo za odpadne nagrobne sveče«.

Odpadne nagrobne sveče so večinoma primerne za recikliranje materialov. Z recikliranjem ene tone odpadnih nagrobnih sveč v povprečju pridobimo 290 kilogramov plastike, 440 kilogramov parafina, 10 kilogramov kovin in 6 kilogramov baterij. Reciklirane materiale je mogoče uporabiti za izdelavo manj zahtevnih plastičnih in kovinskih izdelkov ali ponovno izdelavo nagrobnih sveč. Po drugi strani pa ena tona odpadnih sveč, ki je ne recikliramo, obremeni okolje s 330 kilogrami plastike, 10 kilogrami kovin, 10 kilogrami baterij, ki so nevarni odpadek, in 160 kilogrami nečistoč in drugih nerazgradljivih materialov. Tako lahko skupaj skrbimo za manjše okoljsko breme!

Prosimo, da organske odpadke (zeleni odpad, cvetje, zemljo …) s pokopališč odlagate v zelene zabojnike z napisom »Organski odpadki« in poskrbite, da bodo odpadki s pokopališč pravilno razvrščeni v zabojnike z ustreznimi napisi. Odločite lahko tudi za nakup okolju prijaznih sveč (sveče, izdelane iz polipropilena (PP), iz stekla, in solarne nagrobne lučke).

Komunalno podjetje Velenje ima organizirano imamo 24-urno dežurno pogrebno službo vse dni v letu. Ne glede na delovni čas nudimo nasvet in pomoč, vezano na svojo dejavnost.

Na naslovni fotografiji je primer napačnega odlaganja cvetja med odpadne sveče.

okno

Pravilno in zadostno prezračevanje prostorov ima poleg neposrednega vpliva na ugodje bivanja in preprečevanje nastanka zidnih plesni velik vpliv tudi na varčevanje z energijo. Priporočljivo je tudi večkrat dnevno prezračevanje prostorov, da ustvarite prepih. S tem se zagotovi zadostna izmenjava zraka v prostoru, zrak v prostoru pa se po opravljenem zračenju zaradi akumulacije toplote v objektu hitro segreje nazaj na ustrezno temperaturo. Nikakor pa ni priporočljivo dolgotrajnejše odpiranje oken »na kip« itd., saj s tem izmenjava zraka poteka počasi in prihaja do podhlajevanja zidov in pohištva v prostoru. Takšen način prezračevanja je tudi energetsko najbolj potraten, saj je količina potrebne toplote za ponovno segrevanje zraka veliko večja.

Kliknite na povezavo in si oglejte zabaven in poučen posnetek, ki so ga o pravilnem prezračevanju ustvarili pri operaterju trga z elektriko Borzen.

 

 

Grmov vrh

Na Centralni čistilni napravi Šoštanj smo že tradicionalno gostili petošolce Podružnične Osnovne Šole Šentilj. Učenci so v sklopu vsebin naravoslovnega dne spoznali dejavnosti, s katerimi se ukvarja Komunalno podjetje Velenje. Prikazali smo jim pot pitne vode od vodnega vira Ljubija do pip v KS Šentilj, kjer živijo in hodijo v šolo. KS Šentilj se oskrbuje iz vodnega vira Ljubija, ki se pripravlja na Napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh. Spoznali so pomen pitne vode za življenje, posledice omejenosti zalog pitne vode in pomen varovanja vodnih virov v neki skupnosti.

V sklopu obiska smo za učence organizirali tudi voden ogled Centralne čistilne naprave za čiščenje odpadne vode v Šoštanju in ogled Naprave za pripravo vode Grmov Vrh.

Generacije učencev OŠ Gustava Šiliha in POŠ Šentilj si že več kot 10 let z zanimanjem ogledujejo dejavnosti, ki jih izvajamo v Komunalnem podjetju Velenje, kar vzbuja upanje, da bodo tudi oni, ko odrastejo, skrbno ravnali s pitno vodo in varovali naše okolje. Ti otroci živijo na podeželju in so v sozvočju z naravo že od prvega dne svojega življenja in jim je skrb za okolje izjemno pomembna.

CČN Šoštanj

Slika: Predstavitev delovanja CČN Šoštanj

Učence in vse prebivalce Šaleške doline, ki so na našem vodovodnem omrežju, vabimo, da si na naši spletni strani ogledajo tudi virtualno predstavitev pomembnejših objektov in naprav. S klikom na povezavo se lahko virtualno sprehodite po objektih PE Komunala (naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh, Čujež, Mazej in zajetje Ljubija) in objektih PE Energetika (ogled centralne energetske postaje in črpališča).

Več podatkov o vsebinah s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem odpadne vode, oskrbo s toplo pitno vodo in ogrevanjem, izvajanja DDD dejavnosti (deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija) in delovanja službe za Tehnologije in nadzor ter Tehnološkega laboratorija, je dostopnih na našem Facebook profilu (Komunalno podjetje Velenje) in na priloženih spletnih povezavah.

Tehnologije in nadzor (kp-velenje.si)

Komunala (kp-velenje.si)

Energetika (kp-velenje.si)

Na naslovni fotografiji je prikazana naprava za pripravo pitne vode Grmov vrh.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov