defibrilator

V četrtek, 1. 2. 2018, se je med pogrebno svečanostjo eden od udeležencev pogreba zgrudil, prišlo je do dihalne stiske in nenadnega srčnega zastoja. Na pomoč so takoj priskočili delavci pogrebne službe Komunalnega podjetja Velenje in začeli z oživljanjem. S pomočjo defibrilatorja so izvajali oživljanje vse do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, ki so osebo prevzeli v nadaljnjo oskrbo. Zahvaljujoč hitri pomoči na samem mestu dogodka je bilo oživljanje uspešno, za kar iskreno čestitamo našim pogrebcem Ivanu Plešniku, Darku Poprijanu, Branetu Kondiču in Vladu Cenclu.

radiator

Komunalno podjetje Velenje je izvedlo primerjalno analizo lastnih cen ogrevanja in cen drugih distributerjev toplote v Sloveniji. Analiza je pokazala, da je cena toplote za uporabnike Komunalnega podjetja Velenje, v primerjavi z drugimi slovenskimi mesti oz. distributerji, še vedno precej nižja oz. da je strošek ogrevanja še vedno precej ugodnejši glede na slovensko povprečje.

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje se je na današnji redni seji seznanil s sklepom Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje v zvezi z izvedenim razpisom za direktorja Komunalnega podjetja Velenje. Na objavljen razpis je v podjetje prispela ena vloga. Pri pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da vloga ni popolna oz. ni v skladu z razpisnimi pogoji. Na podlagi tega je Svet ustanoviteljev sprejel sklep, da se v roku šestih mesecev ponovno izvede javni razpis za imenovanje direktorja Komunalnega podjetja Velenje. Do imenovanja novega direktorja bo podjetje vodil dosedanji direktor mag. Gašper Škarja.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov