DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

IMG 9084 KA jasek

Uporabnike obveščamo, da je Komunalno podjetje Velenje zaradi poškodovane obstoječe kanalizacije na Partizanski cesti v mestni občini Velenje pričelo z nujnimi vzdrževalnimi deli na sekundarnem kanalizacijskem omrežju v Pesju (pod objektom Partizanska cesta 64 oziroma pred uvozom s Partizanske ceste na Podgorsko cesto). Dela bomo izvajali med 8. in 16. uro do predvidenega končanja del 27. 5. 2020. Za vzdrževalna dela je bilo pridobljeno dovoljenje za popolno zaporo pločnika na omenjenem delu ceste.

V podjetju si prizadevamo, da bodo vzdrževalna dela izvedena varno in kakovostno ter dokončana v predvidenem roku.

Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

Pitnik Rožle

Pravilna uporaba pitnikov ne predstavlja tveganja za zdravje zaradi okužbe z infektivnimi agensi, vključno z novim koronavirusom SARS-CoV-2. Do okužbe pa lahko pride ob napačni rabi pitnikov, zato svetujemo naslednje:

  • med pitjem vode se z ustnicami ne dotikajte ustja pipe.
  • Gumba za sproščanje dotoka vode se dotikajte le z umitimi ali razkuženimi rokami. Uporabite lahko tudi ČIST robec ali drugo zaščito, ki prepreči neposreden stik roke z gumbom. Ne dotikajte se obraza, ust, nosu in oči!

Več o pravilni uporabi pitnikov najdete na povezavi NIJZ.

pexels photo 67184

Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje so objavljena priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

Lastnikom in upravnikom objektov v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe…), priporočamo, da pred ponovnim odprtjem dejavnosti izvedejo spiranje hišnega vodovodnega omrežja in pri tem smiselno uporabijo navodila na naslednji povezavi.

Priporocila NIJZ

5

Kljub temu, da se je življenje v času epidemije na mnogih področjih skoraj ustavilo, izvajanje vodne in toplotne oskrbe, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, izvajanje pogrebno pokopališke dejavnosti, priprava pitne vode in nadzor nad kakovostjo pitne vode morajo potekati nemoteno tudi v teh težkih razmerah.

V podjetju smo že vse od pojava koronavirusa aktivno vključeni v aktivnosti za preprečevanje in zamejitev okužbe v Sloveniji. Izvajanje storitev gospodarskih javnih služb, ki so življenjsko pomembne za vse prebivalce Šaleške doline, je velika odgovornost vseh nas, zato vse napore usmerjamo v nemoteno in kakovostno izvajanje vseh naših dejavnosti.

SBD Bodi junak 3 stvari

Tudi ti veš, kateri so edini trije odpadki, ki sodijo v straniščno školjko?

Tvorbe masti, olja in sprijetih vlažilnih robčkov, ki jih odvržemo v stranišče, v kanalizaciji tvorijo obloge, ki imajo enak učinek kot maščobne obloge v naših ožiljih. ☹

Ne dopustimo, da kanalizacijski sistemi doživijo infarkt!

Vsi odpadki razen naših izločkov in toaletnega papirja spadajo v ustrezne zabojnike za odpadke in le tja.

Bodi junak in ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Več na: sbd.gzs.si

#bodijunak #školjkanismetnjak #skupajzaboljšodružbo

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživela vseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.

Toplotna postaja

V Komunalnem podjetju Velenje smo že vse od razglasitve epidemije aktivno vključeni v aktivnosti za preprečevanje in zamejitev okužbe v Sloveniji. Tako se je v skladu z ukrepi na državnem in lokalnem nivoju delovni proces izvajanja storitev gospodarskih javnih služb, ki so življenjsko pomembne za vse prebivalce Šaleške doline, močno spremenil. Zavedamo se odgovornosti in ves napor usmerjamo v nemoteno in kvalitetno izvajanje vseh naših dejavnosti.

Na distribucijskem sistemu toplote in zemeljskega plina so tako na terenu izvajajo vsa nujno potrebna dela za zagotavljanje obratovanja vseh sistemov, ne nujna dela pa so trenutno preložena do nadaljnjega. Kljub zmanjšanim vzdrževalnim ekipam na terenu distribucija poteka normalno.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov