DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

pexels photo 165985

Ali vemo dovolj o pitni vodi? Jo imamo v Šaleški dolini dovolj? Kakšna je kvaliteta pitne vode, njena trdota in kakšne vodne vire imamo? Ali trdota pitne vode vpliva na nas? Kakšna je pot vode od zajetja do kozarca? Na kakšen način se voda tretira na napravah za pripravo pitne vode in koliko teh naprav je v Šaleški dolini? Ste vedeli, da vodovodno omrežje v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje obsega kar 710 kilometrov, kar je dlje kot pot od Velenja do Beograda. Ali je obvezna priključitev na javni vodovod? Kako moramo skrbeti za interne vodovodne priključke? Zakaj je voda iz pipe boljša kot predpakirana voda? Kje so pitniki v Šaleški dolini in koliko jih je? Kako Komunalno podjetje Velenje nadzira kakovost vode na pitnikih in kje so objavljene tovrstne informacije. Vse to in še več izveste ob ogledu prispevka VTV z dne 17. 7. 2019 z gostjo Natašo Uranjek, vodjo službe za tehnologije in nadzor.

Naslovna fotografija: Pexel photos

IMG 2376

Investitorke obnove dotrajanega vodovodnega omrežja so občine lastnice Komunalnega podjetja Velenje, Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki. Dela so se izvajala v mesecu maju in prvi polovici meseca junija po projektni dokumentaciji PZI, projekt »Obnova vodovoda v Šmartnem ob Paki in Rečici – območje 2, območje 3 in območje 5« št. 397-UR/2017- II. del, maj 2018, ki smo jo pripravili v Komunalnem podjetju Velenje. Izvedla se je predvidena obnova – gradnja na območju 5, in sicer obnova - gradnja vodovodnega omrežja s prevezavami, vodovodnimi priključki s cevmi duktil DN 100, PE100 RC DN32 v skupni dolžini 302,40 m. Vrednost izvedenih del znaša 42.424,47 evrov brez DDV. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 22. julija 2019.

SPiano Sostanj kolo 20190717 26 izrez M

Občina Šoštanj je v letu 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, s katero daje velik poudarek trajni mobilnosti. V sklopu te strategije je pristopila k ureditvi parkirišč za kolesarje v mestu Šoštanj in uspela pridobiti tudi sredstva kohezijskega sklada za sofinanciranje le-teh. Na štirinajstih lokacijah v Šoštanju so v lanskem in letošnjem letu uredili stojala za parkiranje koles, poleg tega pa tudi urbano opremo s klopmi in koši za smeti. Komunalno podjetje Velenje je pri postavitvi parkirišč za kolesarje izvajalo nadzor nad gradnjo.

 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov