DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Obisk1

V sredo in četrtek, 19. in 20. 10. 2022, so mestno občino Velenje obiskali predstavniki Evropske investicijske banke v okviru tehnične pomoči Target. Gre za instrument za tehnično pomoč Evropske komisije, Direktorata za energijo in EIB, namenjen tesni pomoči premogovnim regijam za pravični prehod v brezogljično družbo.

Namen obiska je bil predstavitev izzivov Šaleške doline v obdobju prestrukturiranja SAŠA regije in podrobna seznanitev ekipe evropskih strokovnjakov z obstoječim sistemom daljinskega ogrevanja in načrti za prihodnost glede dekarbonizacije sistema.

Zaradi načrtovanega bližnjega zaprtja velenjskega premogovnika, evropske usmeritve k podnebni nevtralnosti in ambicioznih zavez iz Pariškega sporazuma je pred dolino zahtevno obdobje prestrukturiranja, ki poleg izzivov predstavlja tudi priložnosti za nadaljnji razvoj.

Skupaj so si ogledali obstoječ sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki trenutno temelji na viru toplote iz Termoelektrarne Šoštanj, podrobneje pa so spoznali tudi osnutek Akcijskega načrta zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja, ki bo ekonomsko in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo popolnoma neodvisen od premoga. Naš glavni cilj je, da na področju daljinskega ogrevanja do leta 2030 v celoti izstopimo iz premoga in preidemo na zelene vire energije, sistem optimiziramo ter zagotovimo stabilen in cenovno ugoden vir tudi v prihodnje. Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki je najstarejši in drugi največji daljinski sistem v državi, bo ogromen strokovni, organizacijski in finančni zalogaj. Z našim daljinskim sistemom trenutno s toplotno energijo oskrbujemo skoraj 40.000 prebivalcev in več kot 650 industrijskih uporabnikov.

Mehanizem Target bo naši premogovni regiji zagotavljal brezplačno tehnično podporo pri pripravi celovite dokumentacije, vezane na preobrazbo daljinskega sistema, saj gre za finančno, tehnično, časovno in pravno zelo zahteven projekt.

Obisk2

Fotografija 1: Skupna predstavitev načrtov preobrazbe daljinskega ogrevanja na mestni občini Velenje

Fotografija 2: Ogled savinjsko-šaleške regije in obstoječega sistema daljinskega ogrevanja na hladilnem stolpu bloka 6, TEŠ

 

13 KPV fotografije FB

Agencija za energijo objavlja mesečne analize cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja. Glede na analizo Agencije, ki zajema povprečne maloprodajne cene toplote v tekočem mesecu v osmih izbranih slovenskih mestih iz sistemov daljinskega ogrevanja, se bodo najceneje letos ogrevali v Velenju, kjer je cena MWh toplote 79,55 evra, najdražje pa v Trbovljah, kjer bodo za megavatno uro plačali kar 257,11 evra, torej več kot trikrat več.

Gre za primerjalno analizo stroškov oskrbe s toploto za namene ogrevanja stanovanjskih prostorov za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote iz različnih distribucijskih sistemov v Sloveniji. Tipični gospodinjski odjemalec biva v 2,5-sobnem stanovanju, velikem 69 kvadratnih metrov, v večstanovanjski stavbi s 30 stanovanji. Obračunska moč toplotne postaje je 210 kW, pripadajoča obračunska moč posameznega gospodinjstva je tako 7 kW, predvidena letna poraba toplote pa 6,21 MWh.

Vaba deratizacija

V obdobju od 24. 10. 2022 do predvidoma 30. 11. 2022 bo na območju Šaleške doline potekala redna jesenska deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in javnega sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti (TTP).

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06, 49/20) bomo nastavljali parafinske vabe za zatiranje glodavcev. Vabe so zdravju škodljive, vendar bodo postavljene v jaške in v objekte na način, da občani in domače živali ne morejo priti v stik z njimi. V objekte v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje je sicer prepovedan vstop nepooblaščenim osebam in posledično dostop do vab.

Uporabnikom priporočamo, da v straniščno školjko ne mečejo ostankov hrane, saj so le-ti v kanalizacijskem sistemu vir hrane za različne glodavce. Ti odpadki tudi predstavljajo čedalje večje breme v naših kanalizacijskih sistemih, kar močno vpliva na njihovo delovanje in povzroča škodo v kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah. V straniščno školjko sodijo le tri stvari: človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov