DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

13 KPV fotografije FB

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje (KPV) je na današnji konstitutivni seji sprejel odločitev, da kljub nedavnemu dvigu cene toplotne energije s strani TEŠ, ostajajo cene za končne uporabnike gospodinjskega, poslovnega, ostalega ter industrijskega odjema v Šaleški dolini nespremenjene. Januarja se bo Svet ustanoviteljev KPV ponovno sestal in sprejel nadaljnje ukrepe, do takrat pa bomo poskušali pridobiti odgovore pristojnih na državnem nivoju.

13 KPV fotografije FB

Termoelektrarna Šoštanj je s 1. 11. 2018 povišala ceno toplotne energije, ki jo dobavlja Komunalnemu podjetju Velenje, d. o. o., za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline. V skladu z zakonodajo je Termoelektrarna Šoštanj o dvigu cene toplotne energije obvestila Agencijo za energijo Republike Slovenije, ki pa je dvig cene tudi potrdila. V Komunalnem podjetju Velenje smo bili s strani Termoelektrarne Šoštanj o dvigu nakupne cene toplotne energije uradno obveščeni v sredo, 12. decembra 2018.

Tekavceva cesta Sostanj

Za službo razvoja in investicij KPV se zaključuje zelo pestro leto. Za občine lastnice Komunalnega podjetja Velenje so namreč v službi razvoja in investicij v letu 2018 vodili vse potrebne postopke za izvedbo načrtovanih investicij v komunalno infrastrukturo, od priprave projektne dokumentacije, priprave in izvedbe javnega razpisa, izvajanja nadzora in koordinacije VZPD na gradbiščih do predaje infrastrukture v upravljanje.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov