DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Deratizacija parafinske vabe

V obdobju od 27. 3. 2023 do predvidoma 12. 5. 2023 bo na področju Šaleške doline potekala redna spomladanska deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in javnega sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti.    

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06, 49/20) se bodo obešale/postavljale  parafinske vabe za zatiranje glodavcev.

Vabe  so zdravju škodljive, vendar bodo postavljene v jaške in v objekte na način, da občani  in živali ne morejo priti v stik z njimi. V objekte v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje je prepovedan vstop in dostop do vab.

Uporabnikom in upravnikom večstanovanjskih objektov svetujemo, da tudi oni v tem času izvedejo postopke deratizacije v svojih objektih in na površinah v njihovem upravljanju.

Varčevanje z elektriko

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, je skupaj z RTV Slovenija pripravil že dve sezoni prvih slovenskih okoljskih risank, poimenovanih Lepši svet. Gledalce popeljejo v svet učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Z okoljskimi risankami, ki so prvenstveno namenjene otrokom med četrtim in desetim letom starosti, želimo tudi mi omenjene tematike približati najmlajšim.

Tokrat delimo z vami risanko, v kateri glavna junaka, Tina in Rok, skupaj s svojim psičkom Edijem ter vsevedno tablico Nikom na razburljivih in zanimivih dogodivščinah spoznavata, kako varčujemo z elektriko.

KakovostpitnevodenaKmetijah

Tehnološki laboratorij Komunalnega podjetja Velenje je v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Šaleške doline tudi letos preverjal kakovost pitne vode na kmetijah v občini Šoštanj in v Zgornji Savinjski dolini. Kmetije, ki se ukvarjajo z mlečno proizvodnjo, a niso priključene na javni vodovod in uporabljajo lastne vire pitne vode, morajo prav tako skrbeti, da je pitna voda na njihovih pipah zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

V našem Tehnološkem laboratoriju izvajamo zakonodajno predpisan notranji nadzor nad pitno vodo v Šaleški dolini ter monitoringe ogrete pitne vode, sistemske vode in odpadne vode ter kalibracije merilne opreme. Laboratorij deluje v skladu s standardom ISO 17025:2017 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev). Redno sodelujemo na medlaboratorijskih primerjavah, ki so namenjene preverjanju usposobljenosti laboratorijev. V letu 2022 smo se uspešno preverjali na področju analiz pitne in odpadne vode.

V mesecu februarju in marcu  smo analizirali vodo iz 40 kmetij. Večina vzorcev je bila mikrobiološko ustrezna. Le v 3 primerih so kmetje izvedli korektivne ukrepe (čiščenje zajetja, pranje vodohrana) in ponovili vzorčenje vode.

water 49024 1280

V Komunalnem podjetju Velenje medtem aktivno spodbujamo pitje vode iz pipe. V Šaleški dolini imamo namreč dobro pitno vodo, ki se po kakovosti uvršča v sam evropski vrh, zato lahko v vsakem trenutku mirno posežemo po vodi iz pipe, ki smo jo zaradi njene svežine in blagodejnih učinkov na naše zdravje in dobro počutje poimenovali Šaleški biser – okus zdravja.
Prihajajo toplejši mesece in prav je, da vas spomnimo tudi na naše pitnike. Da se lahko vsi odžejamo tudi med dejavnostmi na prostem in ob druženju s prijatelji, smo se skupaj z občinami lastnicami odločili, da na različnih dobro obiskanih lokacijah v Šaleški dolini postavimo pitnike Šaleškega bisera. Pitniki v vseh treh občinah so poimenovani po mitoloških in pravljičnih junakih (Velenje), pomembnih osebah iz lokalne preteklosti (Šoštanj) ali po lokaciji, kjer so nameščeni (Šmartno ob Paki).
Vsi so označeni z enakimi tablami, ki imajo tudi QR kodo, s katero lahko dostopate do naših spletnih strani in podatkov o pitnikih in kakovosti vode!

Naslovna fotografija: Določevanje števila prisotnih E-coli bakterij in Skupnih Koliformnih bakterij.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov