the water ice of the dynamic highdefinition picture 3 170550

Obveščamo vas, da smo na spletnih straneh v zavihku "Pitna voda", https://www.kp-velenje.si/index.php/dejavnosti/tehnologije-in-nadzor/pitna-voda, objavili načrt obveščanja uporabnikov pitne vode v Šaleški dolini v letu 2018.

Pomembno je vedeti, kako se odzvati, kadar voda ni pitna

Zdravstveno ustrezna pitna voda je ključnega pomena za zdravje vsake skupnosti. Zato je pomembno, da smo pripravljeni tudi na morebitne izredne razmere in ustrezno seznanjeni, na kakšen način bomo v teh primerih obveščeni in kako se odzvati v primeru, ko voda ni pitna. V ta namen imamo v Komunalnem podjetju Velenje vsako leto izdelan in na spletnih straneh objavljen načrt obveščanja uporabnikov v primeru izvajanja ukrepov omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode na območjih, ki jih oskrbuje javni vodovod podjetja, v primeru neskladnosti vzorcev pitne vode v hišnih omrežjih in v primeru odpravljanja večjih okvar in sanacij vodovodnega omrežja.

20180213 080636

Danes je v prostorih poslovnih enot na Koroški cesti 3a v Velenju potekala predstavitev skupinskega poročila o izvedenih zdravniških pregledih delavcev Komunalnega podjetja Velenje v letu 2017. Poročilo je predstavila gospa Ivana Ramšak Kolar, specialistka medicine dela, prometa in športa.

Na predavanju so bili zaposleni seznanjeni z najpogostejšimi okvarami zdravstvenega stanja, ki so značilne za zaposlene v podjetju, in ukrepi ter predlogi za izboljšanje zdravstvenega stanja. Predavateljica je odgovarjala tudi na vprašanja, ki se delavcem porajajo v zvezi z njihovim zdravstvenim stanjem.

CN Cujez sistem ultrafiltracije

Vodni viri v Šaleški dolini so kraškega tipa, in ker imajo kraške vode v primerjavi z drugo podzemno vodo omejene sposobnosti samočiščenja, jih v higienskem smislu uvrščamo med površinske vode. Kraški viri so občasno ali stalno mikrobiološko onesnaženi, njihova druga značilnost pa je, da po močnejših padavinah postanejo motni. Zaradi zagotavljanja konstantne kakovosti pitne vode in tehnološkega izboljšanja priprave pitne vode, se je v sklopu kohezijskega projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini zgradilo več naprav za pripravo pitne vode.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov