20180524 140518 1527164869696 resized

V sredo, 23. 5. 2018, smo na centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju s pomočjo PGD Velenje izvedli gasilsko vajo tehničnega značaja. Šlo je za nenapovedano vajo, o kateri zaposleni predhodno niso bili obveščeni. Namen takšnih vaj je preverjanje usposobljenosti in pripravljenosti zaposlenih, da ob izrednih dogodkih odreagirajo pravilno in skladno s požarnim redom.

vpsmb ccn

Danes, 22. 5. 2018, so nas v sklopu strokovne ekskurzije obiskali študenti programa Varstva okolja in komunale, ki ga izvaja Višja prometna šola Maribor. V prostorih centralne čistilne naprave (CČN) Šaleške doline smo študentom na kratko predstavili poglavitne karakteristike obeh naprav, nato pa smo jih popeljali na voden ogled.

IMG 2143

Danes so nas obiskali predstavniki holdinga Guangdong Holdings Limited s sedežem v Hongkongu in nekaterih njihovih podružnic na Kitajskem, ki se ukvarjajo s projekti oskrbe prebivalstva z vodo in projekti odvajanja in čiščenja odpadne vode ob večjih kitajskih vodotokih. Z zanimanjem so si ogledali našo napravo za pripravo pitne vode na Grmovem vrhu in centralno čistilno napravo Šaleške doline v Šoštanju. Ob ogledu obeh objektov so jih najbolj zanimali tržni oziroma cenovni mehanizmi in naložbena politika izgradnje tovrstnih objektov, tehnologija in učinkovitost le-te v obeh napravah ter samo delovanje in upravljanje naprav. Posebno pozornost so namenili še rezultatom delovanja obeh naprav, metodam in stroškom vzdrževanja, upravljanju cevovodov ter oceni in nadzoru puščanj na sistemu vodooskrbe.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov