Menjava cevi DN 450 2

V petek, 31. 8. 2018, smo na cesti Simona Blatnika v Velenju v okviru rednega pregleda sistema in iskanja okvar locirali večjo okvaro na magistralnem cevovodu distribucijskega sistema toplote DN 450, ki je bil zgrajen leta 1976. Natančna lokacija okvare je bila določena z napravo za zvočno iskanje okvar kljub zelo prometni cesti, kar še posebej otežuje delo pri iskanju natančne lokacije okvar. Okvara se je na žalost pojavila na zelo neprijetni lokaciji, in sicer skoraj v sredini krožišča pri trgovskem centru Merkur.

IMG 9084

V preteklih dneh je Slovenijo zajelo močno deževje, ki je ponekod zelo obremenilo komunalne sisteme za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Ker se lahko količina vode v odtoku ob deževju poveča tudi za stokrat v primerjavi s sušnim obdobjem in da lahko le-ta odpadna voda nemoteno odteka, je pomembno, da so primerno očiščeni odtoki (jaški) in odtočni kanali oziroma kanalizacijsko omrežje. Za čistost in pretočnost kanalizacijsko omrežje poskrbimo v podjetju, za čiste odtočne jaške na javnih površinah skrbi koncesionar, veliko pa lahko naredimo tudi uporabniki sami.

06 KPV fotografije FB

V Sloveniji je najpogostejši način čiščenja odpadnih voda biološko čiščenje s suspendirano biomaso, ki ga uporablja večina klasičnih čistilnih naprav. Kmalu pa bomo morali čistilne naprave nadgraditi tako, da bodo omogočale tudi odstranjevanje ostankov zdravilnih učinkovin, hormonskih motilcev in ostalih snovi, ki so še prisotne v vodi in zelo negativno vplivajo na ekosistem. Pred nami so torej novi izzivi, na katere se bomo morali v prihodnje primerno odzvati.

Vabljeni k branju članka na to temo izpod peresa Andreje Dolgan, ki je bil objavljen v junijski številki EKO dežele. Pri pripravi članka je sodelovala tudi Nataša Uranjek, vodja službe za tehnologije in nadzor v Komunalnem podjetju Velenje, ki skrbi za področje čiščenja odpadnih voda v Šaleški dolini.

 PDF IKONA Čiščenje odpadnih voda 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov