DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

   

    

Postavke na računu KPV

Velenje, 24. 1. 2024 - V Komunalnem podjetju Velenje delujemo odprto in transparentno. Vse informacije o našem delu in poslovanju so javno dostopne, redno pa jih s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov tudi podrobneje predstavljamo in razlagamo. Uporabnike naših storitev redno obveščamo o oblikovanju cen storitev in jih seznanjamo z vsemi dejavniki, ki lahko vplivajo na zneske na položnicah. Prav tako smo vedno dostopni za telefonske informacije, za pisna pojasnila in tudi na sedežu podjetja. 

Iz objav, pod katere je podpisana Ljudska iniciativa Velenje, je razvidno, da gre za populizem in zavajanje, s katerima je zlorabljena stiska socialno šibkejših uporabnikov komunalnih storitev.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je v lasti TREH občin ustanoviteljic, Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki in ne petih občin, kot napačno navajajo v LIV.

KPV ni izvajalec delitve porabe toplote v blokih, ampak je izvajalec obračuna, ki skrbi za glavne merilne naprave, nameščene na objektu, skladno z zakonom o meroslovju. Obračun z delilniki in izvajalci delitve je določen z državnim Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki ga mora KPV spoštovati. Interni delilniki v večstanovanjskih stavbah so v upravljanju etažnih lastnikov oz. upravnikov. Postopek obračunavanja storitev v večstanovanjskem objektu v primeru vgrajenih delilnikov se izvaja tako, da KPV odčita porabljeno energijo za ogrevanje prostorov na glavnem merilniku večstanovanjske stavbe na vstopu v objekt stavbe. Datum popisa je naveden na izdanem računu. Dejavnosti izvajanja delitve izvajalec obračuna ne more izvajati, saj s temi podatki neposredno ne razpolaga. Poraba po delilnikih je odraz življenjskih navad posameznih stanovalcev!

V zvezi s posplošenimi in preveč poenostavljenimi navedbami o višini najemnine poudarjamo, da je strošek toplotne energije, ki jo KPV plačuje Termoelektrarni Šoštanj, samo eden izmed stroškov, ki nastajajo pri oskrbi uporabnikov. Za delovanje sistema je potrebna električna energija in sistemska voda, za zagotavljanje nemotene in kakovostne oskrbe je potrebno upravljanje in vzdrževanje sistema ter posodobitve in obnove infrastrukture. Občine infrastrukturo v skladu s predpisi oddajajo v najem Komunalnemu podjetju Velenje. Najemnina se steka v proračune občin lastnic, občine pa jo namenijo za obnove in posodobitve te infrastrukture. S tem se zagotavlja nemotena in kakovostna oskrba uporabnikov.

Še enkrat poudarjamo, da je direktor KPV mag. Gašper Škarja 29. junija 2023 na pogovor povabil tudi predstavnika Ljudske iniciative Velenje, gospoda Asmirja Bečarevića in gospo Saro Bajec. V prostorih podjetja jima je podal odgovore in pojasnila na vsa njuna vprašanja, dan po srečanju pa smo Ljudski iniciativi Velenje po elektronski pošti poslali še dodatne obrazložitve in gradivo. Na srečanju predstavnikov Ljudske iniciative Velenje z direktorjem Komunalnega podjetja Velenje je bilo dogovorjeno, da bo ljudska iniciativa oblikovala predloge in stališča, ki bi jih nato v sodelovanju predstavili resornim ministrstvom in Holdingu Slovenske elektrarne. Do tega ni prišlo, saj se ljudska iniciativa dogovora ni držala. Prav tako ni nikoli več stopila v stik z nami. 

Variabilni del cene toplote tako tudi s 1. 1. 2024 ostaja nespremenjen in znaša 73,05421 €/MWh (brez DDV). V letošnji kurilni sezoni je potrebno upoštevati tudi 22-% davek na dodano vrednost na energent, ki ga je vlada v prejšnji kurilni sezoni znižala na 9,5 %. Na višino davkov ne moremo vplivati, saj jih določa država skladno z zakonodajo in uredbami.

Pomembne so tudi življenjske navade občank in občanov, ki so bili v preteklosti navajeni na relativno nizko ceno toplotne energije. Da bi bili energetsko bolj učinkoviti, zmanjšajmo porabo energije in izboljšajmo izkoriščenosti naprav za pretvorbo energije. Ustrezna temperatura prostora čez dan se giblje med 20 in 21 stopinjami Celzija, ponoči pa med 18 in 19 stopinj. Ena stopinja Celzija pomeni kar 6-8% manjšo porabo toplotne energije, in ne 7-8 %, kot napačno navajajo v iniciativi.

Ob poplavi poenostavljenih in mestoma povsem napačnih trditev v javnosti naj povsem transparentno predstavimo še temperaturo: tehnično primerljiv del distribucijskega sistema toplote Šaleške doline je na dan 17. 01. 2024 v konicah porabe odjemalcev obratoval z dovodno temperaturo 100C, 13 MW toplotne moči in pretokom 390 m3/h, v sistem pa je bilo tekom celotnega dne dovedenih 236,1 MWh toplotne energije.

V nadaljevanju odgovarjamo tudi na zahteve LIV. 

Cena ogrevanja na m2 002Sporočilo za javnost Mestne občine Velenje

DECEMBRA MED STANOVANJI V BLOKIH IZRAZITO NESORAZMERNA PORABA TOPLOTE

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in župan Občine Šoštanj Boris Goličnik sta danes skupaj s sodelavci in vodstvom Komunalnega podjetja Velenje opravila razgovore z upravniki in izvajalci delitev stroškov za toploto. Iz analize porabe toplotne energije v posameznih stanovanjih je razvidno, da je poraba toplotne energije med stanovanji v bloku izrazito nesorazmerna, zato bo župan Peter Dermol na januarski seji Državnega sveta na podlagi velenjskih primerov podal pobudo za preučitev zakonodaje. Prav tako bo podal pobudo za sofinanciranje energetskih sanacij večstanovanjskih stavb.

V lokalni skupnosti se zavedamo finančnih stisk občanov, zato bomo uvedli nov energijsko toplotni dodatek, ki bo veljal za nazaj, tj. od 1. 1. 2024, in bo zajel čim širši krog gospodinjstev. Za vse nasvete so na voljo brezplačna Energetska pisarna, upravniki in Komunalno podjetje Velenje.  

Poraba toplote je v Velenju nad povprečjem. Tudi v preteklih kurilnih sezonah je bila poraba podobna, vendar zaradi nižje cene ogrevanja temu v Velenju nismo posvečali posebne pozornosti. 

Prilagamo grafični prikaz porabe bloka za mesec december, iz katerega je razvidna nesorazmerna poraba med stanovanji, ki vpliva na končni strošek za ogrevanje na položnici. 

Na delovnem sestanku z upravniki in izvajalci delitev stroškov za toploto, na katerem je bilo poleg županov s sodelavci prisotno tudi vodstvo komunalnega podjetja, je bila predstavljena poraba toplotne energije po posameznih večstanovanjskih stavbah in delitev porabe toplote med posameznimi stanovalci. Iz številk je razvidno, da je poraba nesorazmerna, saj poleg lege stanovanja nanjo močno vplivajo tudi ogrevalne navade sosedov. To pomeni, da se ob zaprtju radiatorjev posameznega etažnega lastnika strošek ogrevanja sosednjemu močno dvigne.

Po mnenju upravnikov je to nesorazmerje zaradi različnih življenjskih navad odjemalcev še bolj razvidno v prehodnem obdobju, ko je nekaterim uporabnikom v stanovanjih še toplo, druge pa že zebe. Enako je bilo tudi v preteklih kurilnih sezonah, vendar v Velenju, kjer je poraba toplote nad povprečjem, zaradi nizke cene ogrevanja temu nismo posvečali pozornosti.

Državni Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, na podlagi katerega se deli toplota med stanovanji, predpisuje koeficiente delitve in kazenske faktorje za tiste, ki se minimalno ogrevajo, in tiste, ki so zavestno odstranili delilnike in grelna telesa. Vendar ta delitev stroškov toplote med stanovanji ni optimalna, zato bo župan Mestne občine Velenje to izpostavil na seji državnega sveta in podal pobudo za preučitev zakonodaje.

Med drugim je bila za nekatera stanovanja izpostavljena zelo visoka poraba, ki je lahko posledica neveščega ravnanja z ogrevanjem. Kot je že bilo večkrat poudarjeno, v večstanovanjskem bloku, kjer se toplota deli med stanovalci, ni rešitev zapiranje radiatorjev. Racionalno je, da je grelno telo, kjer se to potrebuje, prižgano na stopnjo 2–3, po hodnikih pa naj bodo radiatorji ugasnjeni. Prostore je treba tudi učinkovito zračiti.

Na sestanku so se dogovorili, da bodo na terenu pogledali porabo vsakega bloka in posameznega stanovanja ter skušali stanovalcem osebno svetovati, kako najbolj ekonomično ogrevati svoje stanovanje. Prav tako bomo v naslednjih dneh organizirali posvet za predstavnike etažnih lastnikov in jim predstavili sistem daljinskega ogrevanja, odgovornosti in ukrepe za zmanjšanje porabe toplote.

V lokalni skupnosti se zavedamo finančnih stisk gospodinjstev, ki so nastale zaradi višjih položnic, in imamo posluh za socialno šibke. Na januarski seji mestnega sveta bomo novelirali pravilnik za dodelitev energijsko toplotnega dodatka, ki je bil v veljavi že v letu 2023. Dodatno bomo poskušali najti mehanizme in pravno podlago, da bi lahko pomagali čim več gospodinjstvom v občini. Prav tako bomo na seji sveta ponovno obravnavali sestavo cene toplotne energije, vplive in možnosti optimizacije. V letošnjem letu bomo za socialno košarico namenili 1,7 milijona evrov. Za svetovanje je občankam in občanom na voljo tudi brezplačna Energetska pisarna.

V Velenju imamo 195 večstanovanjskih blokov, od tega je energetsko saniranih samo 30 %.

Vsi občani, ki imate vprašanja glede porabe, se obrnite na Komunalno podjetje Velenje na telefonsko številko 03 89 61 100 ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., kjer vam bodo pomagali in podali potrebna pojasnila. Prav tako so vam na voljo vaši upravniki v večstanovanjskih stavbah.

Vsem občanom in občankam bomo na domove ponovno poslali brošuro Skupaj do prihrankov toplotne energije, kjer so na voljo vsi napotki za manjšo porabo energije.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni