Pikini bidoni

Pika se je letos odločila, da bo Pikin festival obsijan s soncem. In kar se Pika odloči, to tudi izpelje. Da nam pestrih in razgibanih festivalskih dni ne bo kvarila skrb, kje in kako bomo zaužili dovolj tekočine, smo pravočasno poskrbeli za rešitev, ki ni samo uporabna, temveč tudi zelo lepa.

Komunalno podjetje Velenje, Mestna občina Velenje in Festival Velenje bodo vse Pikine animatorje nagradili s steklenimi bidoni, v njih pa bo najboljša voda – Šaleški biser, okus zdravja. Bidoni so opremljeni z raznobarvnimi termo ovoji, na katerih so duhoviti slogani in pikasti likovni motivi, ki jih je ustvaril Peter Žagar.

Naš vodni biser si boste lahko privoščili tudi obiskovalci festivala, in sicer ob otroškem igrišču na Pikinem pitniku, Pikine bidone pa boste lahko v stekleni ali plastični različici kupili v Pikini trgovini.

Zakaj Šaleški biser ni voda kot vsaka, vam bo Komunalno podjetje Velenje razložilo tudi iz prve roke, in sicer na glavnem odru v sredo, 26. september, ob 15.30.

PIJEMO ŠALEŠKI BISER. IN PIKA.

zemeljski plin

Za zagotavljanje učinkovitega trga z zemeljskim plinom bomo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in sicer s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev. V skladu z Uredbo Evropske komisije št. 312/2014 (UL EU, L 91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) bomo v Sloveniji od 1. oktobra dalje tako kot v drugih državah EU na distribucijskih sistemih uvedli enotno metodologijo za določanje ne dnevno merjenih odjemov. Metodologijo bomo uporabljali za tista odjemna mesta, za katera nimamo podatkov o dnevnih količinah.

Menjava cevi DN 450 2

V petek, 31. 8. 2018, smo na cesti Simona Blatnika v Velenju v okviru rednega pregleda sistema in iskanja okvar locirali večjo okvaro na magistralnem cevovodu distribucijskega sistema toplote DN 450, ki je bil zgrajen leta 1976. Natančna lokacija okvare je bila določena z napravo za zvočno iskanje okvar kljub zelo prometni cesti, kar še posebej otežuje delo pri iskanju natančne lokacije okvar. Okvara se je na žalost pojavila na zelo neprijetni lokaciji, in sicer skoraj v sredini krožišča pri trgovskem centru Merkur.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov