DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Nekdanja TE Velenje

Ideja o daljinskem ogrevanju se je porodila daljnega leta 1956, ko je bilo Velenje še trg, o takšnem načinu ogrevanja pa še niso razmišljala niti največja slovenska mesta. Revolucionarna misel se je uresničila v pičlih treh letih: prvi korak je bil Urbanistični program razvoja mesta Velenje (sprejet v letu 1957). V letu 1959 je bilo zgrajenih in priključenih na tricevni oskrbovalni sistem prvih osem toplotnih postaj v stanovanjskih blokih in poslovni zgradbi RLV (zdajšnji sedež MO Velenje). Dan 29. 11. 1959 tako velja za začetek oskrbe s toplotno energijo, saj je takrat stekla sploh prva daljinska oskrba s toplotno energijo v Sloveniji in tedanji skupni državi SFRJ!

Na naslovni fotografiji je nekdanja TE Velenje, iz katere je steklo prvo daljinsko ogrevanje.

13 KPV fotografije FB

V Komunalnem podjetju Velenje smo zaradi nekaterih motenj pri dobavi toplotne energije v preteklem obdobju pridobili obrazložitev Termoelektrarne Šoštanj. Kot so pojasnili, v času ko 6. blok Termoelektrarne Šoštanj zaradi pomanjkanja premoga stoji, toploto zagotavljajo z obratovanjem ene ali obeh plinskih turbin. Ker je toplotni odjem na meji stalnega obratovanja obeh turbin, morajo eno plinsko turbino vklapljati in zaustavljati, kar povzroča rahla nihanja parametrov v sistemu, so še zapisali. Do kdaj bo tako, je v tem trenutku nemogoče napovedati. S popolnoma spremenjenimi režimi delovanja se tako v TEŠ kot v Komunalnem podjetju Velenje naši strokovnjaki srečujejo prvič in vseskozi iščejo ustrezne rešitve. Na odjem in način uporabe ene ali obeh plinskih turbin v največji meri vpliva vreme in zunanje temperature. Čas delovanja večje ali manjše moči tako dnevno skupaj usklajujemo in prilagajamo vremenskim razmeram. Vse odjemalce v Komunalnem podjetju Velenje prosimo za razumevanje, saj brez TEŠ toplote sami ne moremo zagotavljati.

Agencija za energijo objavlja mesečne analize cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja. Glede na analizo Agencije, ki zajema povprečne maloprodajne cene toplote v tekočem mesecu v osmih izbranih slovenskih mestih iz sistemov daljinskega ogrevanja, se novembra najceneje ogrevamo v Velenju, kjer je cena MWh toplote 79,55 evra, najdražje pa v Trbovljah, kjer za megavatno uro občani plačujejo kar 251,73 evra, torej več kot trikrat več.

Tabela povprecna maloprodajna cena

Po statistiki pa je v Velenju poraba toplote v povprečju 2-krat večja v primerjavi z ostalimi mesti!

Možni načini za energijske prihranke:

  • celovita energetska sanacija objekta in hidravlično uravnoteženje objekta,
  • vgradnja termostatskih ventilov na vseh grelnih telesih v stanovanju,
  • prezračevanje stanovanja za največ 5 minut in potem zaprtje oken,
  • zapiranje radiatorjev ni racionalno, ampak naj bodo priprti na nekem konstantnem nivoju,
  • z upravniki izvajalce meritev pozivamo, da zagotovijo pravilen in optimalen način delitev stroška toplote.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov