CČN

Vabljeni k branju intervjuja z Natašo Uranjek, vodjo službe za tehnologije in nadzor v Komunalnem podjetju Velenje, ki je sicer objavljen v današnji številki Našega časa. Z novinarko Tatjano Podgoršek se je pogovarjala o delovanju in načrtih v zvezi s Centralno čistilno napravo Šaleške doline.

vodohran R1

V začetku meseca marca smo začeli z menjavo dotrajanih zasunov ter predelavo strojnih elementov zaradi vgradnje dodatnih merilnikov v vodohranu R1 VELENJE, ki je tudi po velikosti največji in oskrbuje največji del Velenja. Ker je omenjeni vodohran najvišji, je bilo za nemoteno oskrbo potrebno predvideti prevezave omrežja tako, da pri končnih uporabnikih ni prihajalo do motenj, povezanih s samo kvaliteto vode, ter motenj pri oskrbi.

204000 caleffi 1

Pomlad je že prišla, vendar so jutranje temperature še vedno nizke, zato navajamo nekaj nasvetov, ki pomembno pripomorejo k zniževanju stroškov ogrevanja v času kurilne sezone.

  • Zagotovite učinkovito tesnjenje oken.
  • Pred kurilno sezono odzračite radiatorje, saj sicer slabo ali sploh ne grejejo, s čimer se stroški dvignejo tudi za deset odstotkov.
  • Z vgradnjo termostatskih ventilov boste preprečili nepotrebno ogrevanje in zmanjšali izgubo energije. S pravilno uporabo lahko dosežete tudi do 20-odstotni prihranek.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov