DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

IMG 334cd40fecfe38681d9d7f56fcd8d283 V

Zavodnje, 27. 9. 2019
Danes ob 11. uri je bila pri čistilni napravi domačije Ročnik v Zavodnjah v občini Šoštanj krajša slovesnost ob otvoritvi kanalizacije v Zavodnjah. Zbrane na slovesnosti je nagovoril župan Občine Šoštanj Darko Menih in predsednik KS Zavodnje Milan Rogelšek. Komunalno podjetje Velenje je pripravilo projekt, nadziralo gradnjo, na današnji slovesnosti pa nam je bila nova komunalna infrastruktura predana v upravljanje.

20190925 081455

V Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o., v teh dneh poteka obdobno teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter nevarnih snovi. Splošni cilji izvedbe usposabljanja so dvig varnostne kulture, zdravi in nepoškodovani delavci na delovnih mestih. V dvodnevnem izobraževalnem programu se bo usposabljanja udeležilo 112 zaposlenih.

slika 2

V sodelovanju s PGD Velenje smo v torek, 24. 9. 2019, na Centralni čistilni napravi v Šoštanju izvedli taktično gasilsko vajo za primer razlitja nevarne snovi, in sicer železovega(III) klorida (FeCl3). Namen nenapovedane vaje je bil preveriti ukrepanje zaposlenih ob izrednem dogodku, dostopnost intervencijskih vozil in preveriti primernost lovilnega območja v pimeru razlitja železovega triklorida. Vsi zaposleni so ravnali skladno s predpisi in navodili, ki predpisujejo ravnanje zaposlenih v primeru izrednih razmer. 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov