DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

13 KPV fotografije FB

Termoelektrarna Šoštanj je s 1. 11. 2018 povišala ceno toplotne energije, ki jo dobavlja Komunalnemu podjetju Velenje, d. o. o., za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline. V skladu z zakonodajo je Termoelektrarna Šoštanj o dvigu cene toplotne energije obvestila Agencijo za energijo Republike Slovenije, ki pa je dvig cene tudi potrdila. V Komunalnem podjetju Velenje smo bili s strani Termoelektrarne Šoštanj o dvigu nakupne cene toplotne energije uradno obveščeni v sredo, 12. decembra 2018.

Tekavceva cesta Sostanj

Za službo razvoja in investicij KPV se zaključuje zelo pestro leto. Za občine lastnice Komunalnega podjetja Velenje so namreč v službi razvoja in investicij v letu 2018 vodili vse potrebne postopke za izvedbo načrtovanih investicij v komunalno infrastrukturo, od priprave projektne dokumentacije, priprave in izvedbe javnega razpisa, izvajanja nadzora in koordinacije VZPD na gradbiščih do predaje infrastrukture v upravljanje.

GH ZD Velenje

Občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, lahko vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja še vedno urejajo na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone). Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo tudi po telefonu na številki 03 896 18 72.

Na spletni strani  Komunalnega podjetja Velenje, www.kp-velenje.si (Uporabniški center, Vloge in obrazci, Modre cone), so objavljene vloge za pridobitev letnih parkirnih abonmajev in parkirnih kart. Vloge lahko zainteresirani dvignejo tudi v pisarni Modre cone.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov