VLOGE IN OBRAZCI

Zemeljski plin

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., obračunava komunalne dobrine oz. storitve skladno z veljavno zakonodajo na področju oskrbe z zemeljskim plinom na območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj:

  • Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju mestne občine Velenje

    in občine Šoštanj (UL RS, št. 138/2006, 53/2008, 52/2010 in 109/2011);

  • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje mestne občine Velenje

    (UL RS, št. 68/07);

  • Sistemska obratovalnanavodila za distibucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje občine Šoštanj

    (UL RS, št. 119/07);

  • Splošni pogoji za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje mestne občine Velenje in

    občine Šoštanj (UL RS, št 68/09, v nadaljevanju Splošni pogoji).

PDF IKONA Zahtevek zemeljski plin - sprememba odjemne skupine 1. 2014