13 KPV fotografije FB MALA

Obveščamo vas, da je predviden termin rednega letnega remonta sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline v letošnjem koledarskem letu od petka, 29. 7. 2016, do nedelje, 31. 7. 2016.

Popolno prekinitev dobave toplotne energije na celotnem omrežju načrtujemo v četrtek, 28. julija 2016, ob 23.30 uri. S pripravami na zaustavitev bomo pričeli še isti dan ob 17. uri, z znižanjem  obratovalne temperature v dovodu na 90°C. Ponovno vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja načrtujemo v nedeljo, 31. julija 2016, do 18. ure.  

V kolikor bo obseg del manjši od trenutno načrtovanega, se bo primerno temu tudi skrajšal čas prekinitve dobave toplotne energije ali pa bo dobava prekinjena samo na posameznih delih sistema. Vsekakor si prizadevamo, da bo čas prekinitve dobave toplotne energije trajal toliko, kolikor je nujno potrebno za izvedbo nujnih vzdrževalnih del.

Uporabnike prosimo za razumevanje.