radiator

Komunalno podjetje Velenje je izvedlo primerjalno analizo lastnih cen ogrevanja in cen drugih distributerjev toplote v Sloveniji. Analiza je pokazala, da je cena toplote za uporabnike Komunalnega podjetja Velenje, v primerjavi z drugimi slovenskimi mesti oz. distributerji, še vedno precej nižja oz. da je strošek ogrevanja še vedno precej ugodnejši glede na slovensko povprečje.

Primerjalna analiza cen toplote in letnega stroška ogrevanja večjih distributerjev toplote v Sloveniji je izvedena na podlagi tarifnih postavk distributerjev toplote (januar 2018), ki opravljajo distribucijo toplote, in je izdelana na podlagi predpostavljenih odjemnih karakteristik gospodinjskega uporabnika.

Znesek za plačilo dobavljene toplote je sestavljen iz cene toplote, ki vsebuje fiksni del – obračunska moč v EUR/MW/leto, variabilni del – dobavljena količina toplote v EUR/MWh; prispevkov – prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, OVE in SPTE, v EUR/MWh, dodatkov –dodatek za energetsko učinkovitost v EUR/MWh ter davka na dodano vrednost (DDV).

Primerjalna analiza cen toplote med sistemi je narejena za dva značilna gospodinjska uporabnika toplote kot gospodinjski odjem (vir: Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote, Agencija za energijo).

Karakteristike gospodinjskega uporabnika toplote:

Večstanovanjski objekt, 2,5 sobno stanovanje – 69 m2 ogrevanih površin

 • Specifična poraba toplote                                    0,080 MWh/m2/leto
 • Kvadratura ogrevanih prostorov                          69 m2
 • Letna poraba uporabnika                                    6,21 MWh
 • Obračunska moč toplotne postaje                       210,00 KW
 • Število uporabnikov v objektu                             30
 • Pripadajoča obračunska moč uporabnika           7,00 kW

Vecstanovanjski objekt

Enostanovanjski objekt – 110 m2 ogrevanih površin

 • Specifična poraba toplote                                    0,100 MWh/m2/leto
 • Kvadratura ogrevanih prostorov                          110 m2
 • Letna poraba uporabnika                                    11,00 MWh
 • Obračunska moč toplotne postaje                       14,90 KW
 • Število uporabnikov v objektu                             1
 • Pripadajoča obračunska moč uporabnika           14,90 kW

Enostanovanjski objekt

Dejanske stroške oskrbe s toploto za ogrevanje prostorov, pripravo sanitarne tople vode pa si lahko uporabniki izračunajo sami na podlagi lastnih odjemnih karakteristik in objavljenih cenikov distributerjev toplote.