muc na radiatorju

Distribucijski sistem toplote je sorazmerno star. Gradnja omrežja se je začela že davnega leta 1958, najintenzivnejša gradnja pa je potekala v letih 1975-1985, kar pomeni, da je večina odsekov omrežja v funkciji obratovanja že najmanj 40 let. S starostjo omrežja prihaja do bistvenega poslabšanja stanja kinet, cevi, podpor in izolacijskega plašča.

Zavedamo se, da vsaka okvara na omrežju, ki nastane zaradi korozije cevi in puščanja sistemske vode, ne predstavlja le stroška odprave okvare, ampak povzroči tudi nezadovoljstvo pri tistih odjemalcih, ki imajo v času odprave okvare prekinjeno dobavo toplote.  

Iz statistike reklamacij in okvar omrežja ugotavljamo, da za distribucijski sistem skrbimo v največji meri kot dober gospodar, saj z rednim investicijskim vlaganjem v obnovo omrežja in toplotnih postaj ter rednimi vzdrževalnimi deli zagotavljamo normalno obratovalno sposobnost in hkrati povečujemo tudi zanesljivost obratovanja.

Analize kažejo, da kljub temu da je omrežje že v »zrelih letih«, reklamacije odjemalcev upadajo, zanesljivost oskrbe raste in da se trend porabe sistemske vode v omrežju znižuje, kar posledično predstavlja dobro kondicijo omrežja in manj okvar. 

Diagram 1: Letni trend padanja okvar na primarnem in sekundarnem distribucijskem omrežju toplote

Diagram 1

Diagram 2: Letni trend padanja eksternih reklamacij na distribucijskem omrežju toplote

Diagram 2