Obnovitvene investicije

Komunalno podjetje Velenje, d. o .o., v vlogi koordinatorja izvedbe posameznih obnovitvenih investicij, po določilih 4. člena Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS št. 125/2004 in 71/2009) v letu 2017 na področju mestne občine Velenje in občine Šoštanj načrtuje sledeče izvedbe del na distribucijskem sistemu s toploto:

Obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ - CEP (odsek 5) v dolžini 521 metrov

Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju avgust-september 2017. V sklopu izvedbe del je predvidena obnova zaščitnega UV premaza sistema dvoslojne izolacije IZOPUR cevovoda DN 350 in DN 450, ki je izpostavljen atmosferskim vplivom in na določenih mestih tudi mehanskim poškodbam. Predvideno je popravilo poškodb poliesterskega plašča in čiščenje ter priprava podlage za nov nanos zaščitnega UV premaza.

Obnova UV premazov

Obnova vročevoda Podkraj Gorica, 1. faza 2 del v dolžini 163 metrov

Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju julij-avgust 2017. V sklopu izvedbe del je predvidena gradbena obnova kinete vročevoda, zamenjava korozijsko poškodovanih cevi, podpor cevovoda in obnova izolacijskega sloja.

V času izvedbe del bo na območju Gorice prihajalo do občasnih motenj oziroma prekinitev dobave toplotne energije. 

Obnova vrocevoda

Obnova magistralnega vročevoda, faza II B, v dolžini 163 metrov in 62 metrov

Dela se bodo predvidoma izvajala v juliju 2017, v času rednega letnega remonta. V sklopu izvedbe del je predvidena gradbena obnova kinete vročevoda,  zamenjava korozijsko poškodovanih cevi, podpor cevovoda in obnova izolacijskega sloja.

V času izvedbe del bo na območju Velenja prihajalo do občasnih motenj oziroma prekinitev dobave toplotne energije.

Obnova magistralnega vrocevoda