sist kontrola

Komunalno podjetje Velenje, kot izvajalec gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, v prihodnjih mesecih izvaja zakonsko predpisano redno sistemsko kontrolo distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Sistemska kontrola med drugim zajema kontrolo trase plinovodov, ki se izvaja s posebnim vozilom. Kjer dostop z vozilom ni mogoč, se kontrola glavnih in priključnih vodov ter hišnih priključkov do tipskih plinskih omaric na objektih izvaja ročno, z obhodom kontrolorja na terenu.

Pregled omrežja bo izvajalo za to posebej usposobljeno podjetje Laboratorijski sistemi, d. o. o.

Ker poteka večina trase plinovodnega omrežja v Šaleški dolini po travnikih, gozdovih, vrtovih itd., torej po zemljiščih v zasebni lasti, se mora sistemska kontrola izvajati ročno, z obhodom kontrolorja tudi po teh zemljiščih. Lastnike zemljišč zato prosimo za strpnost in razumevanje.

Če želite več informacij o sami izvedbi sistemske kontrole, smo vam na voljo na telefonski številki 03 896-12-66.

Foto: www. sewerin.com