Muca na radiatorju

Vse končne odjemalce toplote obveščamo, da je distribucijski sistem toplote pripravljen na novo sezono in da je že omogočen vklop daljinskega ogrevanja objektov.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj poziva vse uporabnike toplote, predvsem pa upravnike večstanovanjskih objektov, da se vsa dela na notranjih instalacijah, ter posledično praznjenja in polnjenja, načrtujejo in izvedejo pred samim začetkom potrebe po ogrevanju, tako da se lahko vklop ogrevanja izvede čim prej.

Svetujemo tudi, da je smiselno izvesti vklop ogrevanja že nekaj dni pred močnejšimi ohladitvami. Regulacijska oprema namreč uravnava delovanje sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo. Tako se v toplejših temperaturah delovanje ogrevalnega sistema popolnoma izklopi ali pa deluje z močno zmanjšano močjo, ob ohladitvi pa se moč ogrevanja avtomatsko prilagodi povečani potrebi po ogrevanju.

V preteklih letih so se namreč pojavile težave ob naročilih za vklop ogrevanja, kjer so največjo težavo predstavljala interventna praznjenja in polnjenja sistemov zaradi del na notranjih instalacijah objektov ravno v času najnižjih zunanjih temperatur in največje želje po ogrevanju. Pravilno izpeljano praznjenje ali polnjenje sistema namreč zahteva tudi več ur dela, odvisno od velikosti posameznega večstanovanjskega objekta.

Hkrati vam kot upravljavec distribucijskega sistema toplote v nadaljevanju podajamo odgovore na nekaj najpogosteje zastavljenih vprašanj in s tem povezanih zmot v zvezi z delovanjem ogrevalnih sistemov.

Kdaj je začetek kurilne sezone?

Distribucijski sistem toplote v Šaleški dolini deluje 365 dni v letu, 24 ur na dan. Ogrevanje posameznih objektov je mogoče torej skozi vse leto, razen v primeru, ko je to tehnično onemogočeno (okvare, adaptacije …). Posamezen objekt se torej lahko začne ogrevati, kadar koli to želijo odjemalci v njem.

Kako se naroči ali izvede vklop ogrevanja?

Odjemalci v večstanovanjskih objektih morajo željo po vklopu ogrevanja sporočiti svojemu upravljalcu, ta pa na predpisanem obrazcu naroči vklop ogrevanja. Če objekt nima upravljavca, željo za vklop na predpisanem obrazcu ali preko e-pošte sporoči predstavnik objekta.

Odjemalci v enostanovanjskih objektih sami poskrbijo za vklop naprav ogrevalnih sistemov v svojem objektu, kajti distribucijsko omrežje do objektov je v obratovanju skozi vse leto.

Naročili smo vklop ogrevanja, radiatorji pa so še vedno hladni

Vklop ogrevanja je običajno izveden na dan naročila. Če zaradi povečanega števila naročil to ni mogoče, pa vsaj en delovni dan po datumu naročila.

Ogrevanje v večstanovanjskih objektih krmili regulacija, ki temperaturo vode v ogrevalnih sistemih prilagaja glede na zunanjo temperaturo. Tako se lahko ob višjih zunanjih temperaturah marsikomu zdi, da so grelna telesa mrzla ali mlačna.

mrzel radiator

Če grelna telesa tudi pri nižjih zunanjih temperaturah (v večernih, nočnih in jutranjih urah) niso vsaj mlačna, najprej preverite delovanje grelnih teles (termostatski ali ostali ventili, zrak v ogrevalnih telesih, morebitna lastna regulacija), nato delovanje pri sosednjih uporabnikih ali skupnih vodih. Če se enaka težava pojavlja tudi tam, javite reklamacijo v dežurno službo KPV PE EN (03 896-12-56 ), ki 24 ur na dan skrbi za prejem in odpravo reklamacij.

Ogrevanja ne želim vklopiti pred ohladitvijo, ker potem plačam več

V sodobnih ogrevalnih sistemih, ki so vgrajeni v skoraj vseh večstanovanjskih objektih, ogrevanje krmili regulacija, ki temperaturo vode v ogrevalnih sistemih prilagaja glede na zunanjo temperaturo. Tako se ob pravilno nastavljeni regulaciji ob višjih zunanjih temperaturah ogrevalni sistem popolnoma izklopi (izklop črpalk) ali pa deluje z zelo zmanjšano močjo. Ob znižanju zunanjih temperatur se sistem avtomatsko vklopi in prilagaja moč ogrevanja (postopoma se povečuje temperatura vode v ceveh ogrevalnega sistema). Ravno zato je smiselno vklop ogrevanja naročiti vsaj nekaj dni pred pričakovanimi ohladitvami, saj se v tem primeru objekti ne ohladijo do mere, ko bivanje v njih postane neprijetno.

Uporabnik tako v primeru vklopa ogrevanja nekaj dni pred pričakovano ohladitvijo ne plača bistveno višjega stroška. Strošek ogrevanja namreč poleg vseh dajatev in prispevkov (v imenu in za račun države) vsebuje dve postavki povezani s toploto, in sicer Obračunsko toplotno moč (fiksni delež - EUR/MW na mesec, ki je enak pri vklopljenem ali izklopljenem ogrevanju) in strošek porabljene toplote za Ogrevanje (variabilni delež - z merilnikom ali delilnikom določena porabljena količina toplote za ogrevanje prostorov ali vode v EUR/MWh).

Uporabnik, ki je naročil ali izvedel vklop ogrevanja nekaj dni pred ohladitvijo, ob višjih temperaturah, ko objekt ne potrebuje toplote, plača samo fiksni delež, variabilnega deleža pa ne. Z ohladitvijo in ob samodejnem zagonu delovanja ogrevalnega sistema, merilnik prične beležiti porabo toplote, kar na položnici predstavlja variabilni delež.

Foto: splet

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni