Ogled toplotne postaje v centralni energetski postaji

»Grejmo se pametneje« je okoljski izobraževalni projekt, ki ima v Šaleški dolini lepo tradicijo, prvič je bil namreč izpeljan že leta 2005. Letošnjega, že dvanajstega po vrsti, se udeležuje okoli 300 devetošolcev iz osnovnih šol v Šaleški dolini. V enem izmed sklopov izobraževalnega programa si šolarji ogledajo in se seznanijo tudi z distribucijskim sistemom toplote v Šaleški dolini.   

Tako kot vsa pretekla leta so nas tudi letos obiskali devetošolci, in sicer v ponedeljek, 6. 3. 2017. Podali smo jim osnovne podatke o vročevodnem sistemu, črpališčih in toplotnih postajah. Predstavili smo jim dispečerski center, v katerem zaposleni 24 ur na dan, vse dni v letu, skrbijo za nemoteno oskrbo in čim bolj ekonomično delovanje omrežja.

Ob ogledu centralne energetske postaje, nazivne toplotne moči 70 MW, in črpališča Podkraj - Gorica in Šalek – Selo, nazivne moči 110 MW, so učenci spoznali tehnični vidik obratovanja ter prenos in odjem toplotne energije. Prav tako smo jim predstavili tudi možnost uporabe vročevodnega omrežja za hlajenje s pomočjo absorpcijskih hladilnih naprav.