05 KPV fotografije FB

Izvajanje ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub je eden izmed glavnih ciljev izvajalcev javne vodooskrbe za dolgoročno ohranjanje našega okolja. Namen zmanjševanja izgub je, da iz naravnega tokokroga vode odvzamemo samo toliko vode, kolikor je za optimalno preskrbo prebivalstva potrebujemo. Ob tem si prizadevamo, da ohranjamo obseg vodnih izgub na tehnično-ekonomsko sprejemljivi ravni.

V letu 2016 smo zajeli 4.548.818 m3, prodali pa 2.989.593 m3 vode. Za namen priprave pitne vode ter vzdrževanja vodovodnega sistema, ki med drugim vključuje pranje vodohranov, preglede hidrantov, spiranje omrežja ipd., je bilo porabljene 575.687 m3 vode, kar obravnavamo kot tehnološke izgube. Dejanske izgube na vodovodnem omrežju, ki so posledica puščanj in neevidentiranega odvzema vode iz sistema, pa znašajo za leto 2016 983.538 m3 oz. 21,6 %.

V Komunalnem podjetju Velenje se ukvarjamo predvsem z dejanskimi vodnimi izgubami, ki so posledica puščanj zaradi okvar na vodovodu. Zniževanja dejanskih vodnih izgub se lotevamo na več načinov. Kratkoročna ukrepa sta sistematično preverjanje tesnosti vodovodnega omrežja z iskanjem morebitnih puščanj na sistemu ter ustrezno popravilo najdenih okvar. Dolgoročnih ukrepov je več, mednje pa spadajo:

-       obnova vodovoda,

-       razdelitev vodovodnega omrežja na manjša merilna območja in spremljanje nočnih porab,

-       optimizacija tlakov na vodovodnem sistemu,

-       redno vzdrževanje infrastrukturnih objektov.

Analiza dejanskih vodnih izgub za obdobje od leta 2013 do leta 2016 je pokazala, da smo z izvedbo kohezijskih projektov na področju oskrbe s pitno vodo kot tudi z vsakodnevnim delom na področju zmanjševanja puščanj na sistemu že dosegli vidne rezultate, kar prikazuje tudi spodnji grafikon.

Delez vodnih izgub

Pri procesu zmanjševanja vodnih izgub se je hkrati treba zavedati dejstva, da čezmerno izvajanje tovrstnih ukrepov ni vedno smiselno in ekonomsko upravičeno. Tako se pri obravnavani dejavnosti čedalje bolj uveljavlja pojem poslovno sprejemljivih vodnih izgub. To je stopnja vodnih izgub, ki predstavlja optimalno točko, na kateri so stroški zmanjševanja vodnih izgub enaki prihrankom zaradi zmanjšanja le-teh.

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni